Shop / Te Koop

Van Marke naar Maatschap, 150 jaar landbouw in Haaksbergen

Auteur: M.C. Waijerdink-Mentink, J. Zijlstra, J.H.J. Wielens, J.G. Hofste op Bruinink e.a. Uitg. Historische Kring Haaksbergen, Drukkerijk Hassink, Haaksbergen december 2009. 200 pagina's, illustraties, 29cm + bijlage: Melkbusnummers Haaksbergen en omstreken, H.J. ter Beest. Oplage 1250 exemplaren,

Recensies:

Volgens T. Peters op www.transisalania.blogspot.nl:  "De geschiedenis van de landbouw is een onderwerp dat voor velen tegenwoordig onbekend terrein is. Toch hoeven de meesten van ons maar een paar generaties terug te gaan en we blijken van boerenafkomst te zijn. In 1830 was de landbouw voor 59% van de bevolking het middel van bestaan, in 1947 gold dat nog steeds voor 37%. In Van marke tot maatschap wordt de landbouwgeschiedenis van Haaksbergen en omgeving beschreven vanaf het einde van het markenstelsel tot de duurzame stal met veel ruimte, licht en lucht voor de koeien. In 200 fraai geïllustreerde pagina’s zien we het boerenleven rond 1900 voorbijtrekken, evenals de opkomst van de varkenshouderij, de mechanisatie, de coöperatieve zuivelfabrieken, de boerenorganisaties (eerst algemeen – later moesten de katholieken van de pastoor ‘apart’), de Rabobank en haar voorgangers, het landbouwonderwijs, en een apart hoofdstuk over de vrouw als spil in het boerengezinsbedrijf en het zware leven dat zij vaak ‘lijdde’. Al deze (en meer) onderwerpen worden uitputtend beschreven. Vaak levert zo’n benadering een qua inhoud weliswaar verantwoord maar saai boek op. Niet in dit geval: de vele foto’s, kaders, anekdotes en de kleurige opmaak maken het boek zeer leesbaar. Het boek is dan ook niet zomaar tot stand gekomen. Vanaf 2003 hebben een redactieteam en een ondersteuningsgroep het materiaal bijeen vergaard waarmee de auteur M.C. Waijerdink-Mentink dit fraaie boek geschreven heeft."

Volgens erfgoedoverijssel.bibliotheek.nl: "Dit boek bevat de geschiedenis van het boerenleven in Haaksbergen over de laatste 150 jaar. Van potstal naar loopstal, van paard naar trekker, van mankracht naar automatisering, van gemengd bedrijf naar specialiseerde varkens- pluimvee- en rundveebedrijven. Ook de verzuiling, de opkomst van katholieke organisaties, onderwijs op het platteland, dierenartsen en de rol van de vrouw in het gezinsbedrijf komen aan bod."

Zie ook inhoudsopgave deel 1 (bijlage 1) en inhoudsopgave deel 2 (bijlage 2)

Zie ook Canon van Haaksbergen

Laatst aangepast opdinsdag, 11 February 2020 11:34

Aanvullende informatie

  • Prijs: €10,-
  • Op voorraad: Ja

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen