SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

Shop

Onder de Marktlinde - Haaksbergenaren aan de praat

Onder de marktlinde; Haaksbergenaren aan de praat. Haaksbergen, 1988, 102 pag. 15,5x24 cm met historische zwart-witfoto's 
Uitg. van de stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Haaksbergen, gebonden met stofomslag, geillustreerd

Een bundel met capita selecta uit de geschiedenis van Haaksbergen. Interviews en verhalen van mensen over vroeger. 
Inhoudsopgave: zie bijlage

Voorwoord
Al vrij spoedig nadat bekend werd, dat Haaksbergen op feestelijke wijze het feit van "800 jaar geschiedschrijving" zou gaan herdenken, vatte het Bestuur van de Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Haaksbergen het plan op om in het feest jaar 1988 een boek uit te geven.

Er werd een werkgroep gevormd, waarin naast enkele bestuursleden een aantal deskundigen uit het onderwijs en de journalistiek plaatsnamen, terwijl ook een vertegenwoordiger van de Historische Kring Haaksbergen tot de werkgroep toetrad.

Van meet af aan was de opzet, dat het een boek over Haaksbergen en geschreven door Haaksbergenaren zou moeten worden.
Als titel werd gekozen "Onder de Marktlinde" met als ondertitel "Haaksbergenaren aan de praat".
De titel verwijst naar één van de verhalen in het boek van de hand van Herman Berghege, de Haaksbergse domineeszoon, die vanuit zijn eigen herinnering vertelt van de machtige lindeboom, die zo'n honderd jaar geleden het marktplein sierde.

Onder zijn zware kruin verzamelden zich de dorpsbewoners om elkaar van het dagelijkse nieuws op de hoogte te stellen en vooral om de verhalen uit vroegere tijden door te vertellen.
Velen hebben zich ingespannen om "Onder de Marktlinde" tot een, naar wij menen, lezenswaardig boek te maken.

Het bestuur is hen allen zeer erkentelijk.
Onze dank gaat vooral uit naar Drukkerij Hassink te Haaksbergen, die in een zeer plezierige samenwerking gestalte gaf aan onze ideëen, naar Annelies ten Brinke-Hilderink, die de vele pagina's tekst uittypte, en naar de leden van de werkgroep, die met veel uren vergaderen dit resultaat bereikten.
Een extra woord van erkentelijkheid moet worden gericht aan het adres van de heren Leussink en Leusink van de gelijknamige supermarkten in Haaksbergen, die door hun ruime financiële medewerking de verkoop voor een aantrekkelijke prijs mogelijk hebben gemaakt.
Moge "Onder de Marktlinde" beantwoorden aan het doel, dat het Bestuur zich gesteld heeft.

Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Haaksbergen
Haaksbergen, 5 mei 1988 H.G.M. SchuIten, voorzitter LF.J. Bodde, secretaris.

Laatst aangepast opdinsdag, 11 February 2020 11:36

Aanvullende informatie

  • Prijs: € 2,-
  • Op voorraad: Ja

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten