SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

Shop

Kerkelijk en wereldlijk Twente - W.G.A.J. Röring

Kerkelijk en wereldlijk Twente
W.G.A.J. Röring

Uitgever: Twents-Gelderse Uitgeverij
Oorspronkelijk 1909, ongewijzigde herdruk 1978.

Deel I, 336 pag.
Beschrijvingen van de 40 Twentse parochie's die er waren in 1910 alsmede van 6 oude Twentse kloosters.
Verder treffen we er een aantal zeer interessante gegevens aan over "Oudkerkelijk leven en gebruiken".
Deel II, 331 pag.
Bevat in drie hoofdstukken, het voornaamste uit de geschiedenis van Wereldlijk Twente.

gebruikt exemplaar