Over ons

Over de Historische Kring Haaksbergen

Niet alles In het historisch centrum is online verkrijgbaar. Naast een enorm fotoarchief, talloze bidprenten en boeken, zijn bijvoorbeeldtevens aanwezig:

Raadsverslagen 1820–2016 
Inkomende stukken 1825–1937
Correspondentie Burgemeester 1813–1893
Correspondentie B & W 1824–1918
Notulen B & W vergaderingen 1856-1948

ANBI status

Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als 'ANBI' worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

Lees meer...

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Zoals vermeld in de Aanvulling “Beleidsplan 2017 – 2021”: 4.3.1 Beloningsbeleid. Bestuursleden van de HKH (zowel Dagelijks Bestuur als ook overige bestuursleden) ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Lees meer...

Bestuur Historische Kring

Wim Oltwater, Voorzitter, Coördinator Rondleidingen; Jan Pot Secretaris; Willem Horvath, penningmeester; Peter Eijkholt, lid; Carla van der Pol, lid

Lees meer...

Disclaimer

Het materiaal op deze website kan feitelijke onjuistheden bevatten of typefouten. Er worden regelmatig wijzigingen aangebracht ter verbetering van de kwaliteit. Er is getracht om de eventuele rechthebbenden van gepubliceerd materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet.

Doelstelling

Doelstelling
De Vereniging Historische Kring Haaksbergen werd op 15 maart 1967 opgericht. De vereniging heeft ten doel: 
- De beoefening van onze lokale historie en volkskunde

Lees meer...

Historisch Centrum

Historisch Centrum
De thuisbasis van de HKH vind u onder het gemeentehuis in het centrum van het dorp. U loopt links langs de oude hoofdingang van het stadhuis aan de Markt naar de achtertuin, en meteen om het hoekje is de ingang. Door de achterdeur van het oude gebouw en dan met het trapje naar beneden. U komt in de kelders van het oude stadhuis.

Lees meer...

Privacyreglement

Bij de Historische Kring Haaksbergen gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens. In het Privacyreglement hebben wij vastgelegd hoe we dit doen. De nieuwsbrief- en webredacties van de Historische Kring Haaksbergen zullen zich bij het gebruik van beeldmaateriaal altijd inspannen om de juiste bronvermelding afbeeldingen aan te geven.

Lees meer...

Schenkingen

De Stichting Historische Kring Haaksbergen is door de belastingdienst, onder nummer 805608837-67654, aangemerkt als een "Algemeen nut beogende instelling", ANBI.

Lees meer...

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten van de Historische Kring Haaksbergen
De vereniging werd opgericht op vijftien maart negentienhonderd zevenenzestig. De statuten van de vereniging werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato drie maart negentien-honderd negenenzestig nummer 77. De statuten van de vereniging zijn sedert deze Koninklijke goedkeuring niet gewijzigd. Door de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden te Haaksbergen op achttien april negentienhonderd zesennegentig is op geldige wijze besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen, bij welk besluit zij comparanten zijn aangewezen om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en te effectueren."
HKH_Statuten_dd_09-07-2019 


Huishoudelijk reglement
HKH_Huishoudelijk_reglement_2019-04-15 

Lees meer...

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen