Archiefvormer / Archiefnaam Rubriek  Toegang 
Bisschoppen van Utrecht, ca 1025-1580 1.1.1 HUA 1
Utrecht, Bisschoppen van, ca 1025 - 1580 1.1.1 HUA 1
Ridderschap van Overijssel, tot 1795 1.1.1.2 HCO 3.1
Overijssel, Ridderschap van, tot 1795 1.1.1.2 HCO 3.1
Gedeputeerten van Ridderschap en Steden, 1593-1795 1.1.1.2 HCO 3.1
Ridderschap en Steden, Gedeputeerden van, 1593-1795 1.1.1.2 HCO 3.1
Landrentmeester van Twente, 1745-1815 1.1.1.2 HCO 3.1
Twente, Landrentmeester van, 1745-1815 1.1.1.2 HCO 3.1
Commanderij v.d. Johannieter Orde Steinfurt 1.1.1.2 HCO 193
Johannieter Orde Steinfurt, Commanderij van 1.1.1.2 HCO 193
Ridderschap van Overijssel, tot 1795 1.1.1.2 HCO 4.1.1
Overijssel, Ridderschap van, tot 1795 1.1.1.2 HCO 4.1.1
Ridderschap van Twente, 1583-1795 1.1.1.2 HCO 4.1.1
Twente, Ridderwschap van, 1583-1795 1.1.1.2 HCO 4.1.1
Gelderse Rekenkamer"Spaans Archief"1581-1632 1.1.1.3 HCO 8
Rekenkamer, Gelderse "Spaans Archief"1581-1632 1.1.1.3 HCO 8
Spaans Archief (Gelderse Rekenkamer) 1581-1632 1.1.1.3 HCO 8
Provinciale leenkamer Overijssel, 1583-1805 1.1.1.3 HCO 9
Overijssel, Provinciale leenkamer, 1583-1805 1.1.1.3 HCO 9
Provisionele Representanten v.h. volk v. Overijssel, 1795 - 1798 1.1.2.1 HCO 3.1
Intermediair-administratief bestuur v. Overijssel, 1798-1799 1.1.2.1 HCO 3.1
Departementaal bestuur v.h. dept. v.d. Ouden IJssel, 1799 - 1802 1.1.2.1 HCO 3.1
Ouden Ijssel  , Departementaal bestuur van het departement, 1799 - 1802 1.1.2.1 HCO 3.1
Departementaal bestuur v. Overijssel [ met Drenthe] 1802 - 1805 1.1.2.1 HCO 3.1
Overijssel [met Drenthe] Departementaal bestuur van 1802 - 1805 1.1.2.1 HCO 3.1
Departementale Rekenkamer, 1803 - 1805 1.1.2.1 HCO 3.1
Rekenkamer, Departementale, 1803 - 1805 1.1.2.1 HCO 3.1
Departementaal bestuur v. Overijssel [ zonder Drenthe] 1805 - 1807 1.1.2.1 HCO 3.1
Overijssel [zonder Drenthe], Departementaal bestuur van 1805 - 1807 1.1.2.1 HCO 3.1
Raad v. Financiën in het departement Overijssel, 1805 - 1807 1.1.2.1 HCO 3.1
Overijssel, Raad van Financiën in het departement, 1805 - 1807 1.1.2.1 HCO 3.1
Landdrost en Assessoren, 1807 - 1810 1.1.2.1 HCO 3.1
Kwartierdrost van het eerste kwartier (Almelo), 1807 - 1810 1.1.2.1 HCO 3.1
Almelo, kwartierdrost van het eerste kwartier, 1807 - 1810 1.1.2.1 HCO 3.1
Onderprefect Almelo, 1811 - 1813 1.1.2.1 HCO 21
Almelo, onderprefect. 1811 - 1813 1.1.2.1 HCO 21
Provinciaal Bestuur van Overijssel, 1813-heden 1.1.3.1 HCO 25
Overijssel, Provinciaal Bestuur, 1813 - heden 1.1.3.1 HCO 25
Drostambt Haaksbergen en Diepenheim, 1662 - 1811 1.2.1 HCO 35
Haaksbergen en Diepenheim, Drostambt 1662 - 1811 1.2.1 HCO 35
Diepenheim, Drostambt Haaksbergen en, 1662 - 1811 1.2.1 HCO 35
Richterambt Delden, 1548 - 1811 1.2.1 HCO 46
Richterambt Enschede, 1597 - 1811 1.2.1 HCO 49
Richterambt Haaksbergen, 1628 - 1811 1.2.1 HCO 56
Delden, Richterambt, 1548 - 1811 1.2.1 HCO 46
Enschede, Richterambt, 1597 - 1811 1.2.1 HCO 49
Haaksbergen, Richterambt, 1628 - 1811 1.2.1 HCO 56
Rechtbank van eersten aanleg, Almelo, 1811 - 1838 1.2.2. HCO 89
Almelo, Rechtbank van eersten aanleg, 1811 - 1838 1.2.2 HCO 89
Notarissen in Overijssel, 1812 - 1925 1.3 HCO 122
Overijssel, Notarissen in Overijssel, 1812 - 1925 1.3 HCO 122
Notarissen in Gelderland, 1812 - 1895 1.3 GAA 296
Gelderland, Notarissen in, 1812 - 1895 1.3 GAA 296
Burgerlijke Stand in Overijssel, 1811- 1955 1.4.1 HCO 123
Burgerlijke Stand in Overijssel, 1811- 1955 1.4.1 HKH 141
Overijssel, Burgerlijke Stand in, 1811 -1955 1.4.1 HCO 123
Overijssel, Burgerlijke Stand in, 1811 -1955 1.4.1 HKH 141
Burgerlijke Stand in Gelderland, 1811- 1842 1.4.1 GAA 207
Gelderland, Burgerlijke Stand in, 1811 - 1842 1.4.1 GAA 207
Retroacta van de Burgerlijke stand (DTB) in Overijssel 1.4.2 HCO124
Overijssel, Retroacta van de Burgerlijke stand (DTB) in, 1.4.2 HCO124
Retroacta van de Burgerlijke stand (DTB) in Overijssel 1.4.2 GAA 176
Gelderland, Retroacta van de Burgerlijke stand (DTB) in, 1.4.2 GAA 176
DTB van de Pancratius Parochie te Haaksbergen 1.4.3 HKH 143.1
DTB van de O.L.V. Presentatie Parochie te Buurse 1.4.3 HKH 143.2
DTB van de Bonifatius en Gezellen parochie te Haaksbergen Veldmaat 1.4.3 HKH 143.3
DTB van de Caecilia parochie te Neede Rietmolen 1.4.3 HKH 143.4
DTB van de Jacobus parochie te Enschede 1.4.3 HKH 143.5
DTB van de Maria Himmelfahrt Gemeinde te Alstätte 1.4.3 HKH 143.6
DTB van de Petrus en Paulusparochie te Hengevelde 1.4.3 HKH 143.7
DTB van de Martelaren van Gorcum parochie te Rekken 1.4.3 HKH 143.8
DTB van de Nederlands Hervormde gemeente te Buurse 1.4.3 HKH 143.9
DTB van de Nederlands Hervormde Gemeente te Haaksbergen 1.4.3 HKH 143.10
DTB van de Isidorusparochie te ST. Isidorushoeve 1.4.3 HKH 143.11
DTB van de Blasiusparochie te Beckum 1.4.3 HKH 143.12
Haaksbergen, DTB van de Pancratius Parochie te, 1.4.3 HKH 143.1
Buurse, DTB van de O.L.V. Presentatie Parochie te, 1.4.3 HKH 143.2
Veldmaat, DTB van de Bonifatius en Gezellen parochie te Haaksbergen,  1.4.3 HKH 143.3
Rietmolen, DTB van de Caecilia parochie te Neede, 1.4.3 HKH 143.4
Enschede, DTB van de Jacobus parochie te, 1.4.3 HKH 143.5
Alstätte, DTB van de Maria Himmelfahrt Gemeinde te,  1.4.3 HKH 143.6
Hengevelde, DTB van de Petrus en Paulusparochie te,  1.4.3 HKH 143.7
Rekken, DTB van de Martelaren van Gorcum parochie te,  1.4.3 HKH 143.8
Buurse, DTB van de Nederlands Hervormde gemeente te,  1.4.3 HKH 143.9
Haaksbergen, DTB van de Nederlands Hervormde Gemeente te,  1.4.3 HKH 143.10
Isidorushoeve, DTB van de Isidorusparochie te,  1.4.3 HKH 143.11
Beckum, DTB van de Blasiusparochie te,  1.4.3 HKH 143.12
Registers van naamsaanneming in Overijssel, 1811 - 1826 (1837) 1.4.4 HCO 125
Rijkspolitie, afdeling Haaksbergen 1.6.1 HKH 161.1
Kador, Processenverbaal van grensbepaling van de gemeenten, 1812 - 1975 1.6.4 HCO 145.1
Kador, Minuutplans 1832 1.6.4 HCO 145.4
Kador, Vervolgminuutplans 1.6.4 HCO 145.5
Kador, Hypothecaire Boekhouding Almelo, Registers 69 a, 1879 - 1940 1.6.4 HCO 145.29
Kador, Registers nr. 3 1.6.4 HCO 145.30
Kador, Registers nr. 4 1.6.4 HCO 145.31
Landinrichtingsdienst (Ruilverkaveling) 1.6.4 HKH 164
Naamsaanneming in Overijssel, 1811 - 1826 (1837), Registers van 1.4.4 HCO 125
Haaksbergen, Rijkspolitie, afdeling,  1.6.1 HKH 161.1
Grensbepaling van de gemeenten, 1812 - 1975, Kador, Processenverbaal van  1.6.4 HCO 145.1
Minuutplans 1832, Kador,  1.6.4 HCO 145.4
Vervolgminuutplans, Kador,  1.6.4 HCO 145.5
Registers 69 a, 1879 - 1940, Kador, Hypothecaire Boekhouding Almelo,  1.6.4 HCO 145.29
Registers nr. 3, Kador,  1.6.4 HCO 145.30
Registers nr. 4, Kador,  1.6.4 HCO 145.31
Ruilverkaveling,Landinrichtingsdienst (Ruilverkaveling) 1.6.4 HKH 164
Binnenlandse Strijdkrachten, afdeling Haaksbergen 1.6.5 HKH 165
Haaksbergen, Binnenlandse Strijdkrachten, afdeling  1.6.5 HKH 165
Marke Boekelo 1.7 HCO 157
Marke Boekelo 1.7 HKH 171
Marke Brammelo 1.7 GAA 380
Marke Brammelo 1.7 HKH 172
Marke Buurse 1.7 HCO 157
Marke Buurse 1.7 HKH 173
Marke Buurse 1.7 OKT
Marke Eppenzolder, Holthuizen, Stepelo 1.8 HCO 394
Marke Eppenzolder, Holthuizen, Stepelo 1.9 HKH 174
Marke Haaksbergen en Hones 1.10 HCO 157
Marke Haaksbergen en Hones 1.11 HCO 394
Marke Haaksbergen en Hones 1.12 HKH 176
Marke Langelo 1.13 HCO 157
Marke Langelo 1.14 HCO 394
Marke Langelo 1.15 HATw
Marke Langelo 1.16 HKH 177
Boekelo, Marke,  1.7 HCO 157
Boekelo, Marke , 1.7 HKH 171
Brammelo, Marke , 1.7 GAA 380
Brammelo, Marke , 1.7 HKH 172
Buurse, Marke, 1.7 HCO 157
Buurse, Marke, 1.7 HKH 173
Buurse, Marke, 1.7 OKT
Eppenzolder, Holthuizen, Stepelo, Marke, 1.7 HCO 394
Eppenzolder, Holthuizen, Stepelo, Marke, 1.7 HKH 174
Haaksbergen en Hones, Marke , 1.7 HCO 157
Haaksbergen en Hones, Marke , 1.7 HCO 394
Haaksbergen en Hones, Marke , 1.7 HKH 176
Langelo, Marke, 1.7 HCO 157
Langelo, Marke, 1.7 HCO 394
Langelo, Marke, 1.7 HATw
Langelo, Marke, 1.7 HKH 177
Gemeente Deventer 1.8 GA Dev
Deventer, gemeente 1.8 GA Dev
Gemeente Haaksbergen 1.8 HKH 181
Haaksbergen, gemeente 1.8 HKH 181
Comité van aanbeveling voor het klokkenfonds 1.8 HKH 181
Klokkenfonds, comité van aanbeveling voor het 1.8 HKH 181
Gemeente Neede 1.8 HKH 182
Neede, gemeente 1.8 HKH 182
Waterschap Regge en Dinkel 1.9 HKH 191
Waterschap de Schipbeek 1.9 HKH 192
Haaksbergse Ondernemers Beurs 2.1.1 HKH 211 1
Haaksbergse Ondernemers Vereniging HOV 1930 2.1.1 HKH 211 2
VVV Haaksbergen 2.1.1 HKH 211 3
Stichting Sterevenementen 1989 -  2.1.1 HKH 211 4
Sterevenmenten, Stichting 2.1.1 HKH 211 4
F.N.V. 2.1.2 HKH 212.1
N.K.V. 2.1.2 HKH 212.2
K.A.B. 2.1.2 HKH 212.3
R.K. Arbeiders Vereniging St. Jozef 2.1.2 HKH 212.4
De Eendracht 2.1.2 HKH 212.5
St. Lambertus 2.1.2 HKH 212.6
R.K. Bond van Overheidspersoneeel St. Paulus afdeling Haaksbergen 2.1.2 HKH 212.7
Haaksbergen, R.K. Bond van Overheidspersoneeel St. Paulus afdeling,  2.1.2 HKH 212.7
Fa. D.J. ten Hoopen & Zn. N.V. 2.1.3.1 HKH 213.11
Brunnekreeft 2.1.3.1 HKH 213.12
Weverij de Eendracht 2.1.3.1 HKH 213.13
S. Frankenhuis en Zoon 2.1.3.1 HKH 213.14
EHCO - KLM Kleding 2.1.3.1 HKH 213.15
Wabasso Europe B.V. 2.1.3.1 HKH 213.16
Kon. Textielfabriek D. Jordaan en Zn. 2.1.3.1 HCO 472
Kon. Textielfabriek D. Jordaan en Zn. 2.1.3.1 HKH 213.7
KNTU 2.1.3.1 HKH 213.17
Textiel Maatschappij Haaksbergen 2.1.3.1 HKH 213.18
Textiel Diversen 2.1.3.1 HKH 213.19
Hoopen & Zn. N.V., Fa. D.J. ten,  2.1.3.1 HKH 213.11
Eendracht, Weverij de , 2.1.3.1 HKH 213.13
Frankenhuis en Zoon, S.  2.1.3.1 HKH 213.14
KLM Kleding, EHCO -  2.1.3.1 HKH 213.15
Jordaan en Zn., Kon. Textielfabriek D.  2.1.3.1 HCO 472
Jordaan en Zn., Kon. Textielfabriek D.  2.1.3.1 HKH 213.7
Haaksbergen, Textiel Maatschappij , 2.1.3.1 HKH 213.18
Diversen, Textiel , 2.1.3.1 HKH 213.19
Langezaal Haaksbergen 2.1.3.2 HKH 213.21
TEHA 2.1.3.2 HKH 213.22
Tekon, Technische Constructie Maatschappij 2.1.3.2 HKH 213.23
Ter Huurne, timmerfabriek 2.1.3.2 HKH 213.24
Timmerfabriek, ter Huurne 2.1.3.2 HKH 213.24
Twentse Kabelfabriek 2.1.3.2 HKH 213.25
Kabelfabriek, Twentse 2.1.3.2 HKH 213.25
Odink & Koenderink 2.1.3.2 HKH 213.26
Bouw en Timmerbedrijf Assink B.V. 2.1.3.2 HKH 213.27
Assink B.V., Bouw en timmerbedrijf 2.1.3.2 HKH 213.27
Algemene Bank Nederland (ABN) kantoor Haaksbergen 2.1.4 HKH 214.1
Bank Jordaan N.V. 2.1.4 HKH 214.1
Jordaan N.V., Bank 2.1.4 HKH 214.1
Rabobank  Haaksbergen 2.1.4 HKH 214.2
Haaksbergen, Rabobank 2.1.4 HKH 214.2
Coöperatieve Boerenleenbank te Haaksbergen 2.1.4 HKH 214.2
Haaksbergen, Coöperatieve Boerenleenbank, 2.1.4 HKH 214.2
Boerenleenbank te Haaksbergen, Coöperatieve, 2.1.4 HKH 214.2
Haaksbergen, Coöperatieve Raiffeisenbank 2.1.4 HKH 214.2
Coöperatieve Raiffeisenbank te Haaksbergen 2.1.4 HKH 214.2
Raiffeisenbank te Haaksbergen, Coöperatieve, 2.1.4 HKH 214.2
Gelders Overijssels Lokaal Spoor GOLS 2.1.5 HKH 215.1
GOLS Gelders Overijssels Lokaal Spoor 2.1.5 HKH 215.1
PTT 2.1.5 HKH 215.2
Rijkspostdienst 2.1.5 HKH 215.2
Rijkstelefoondienst 2.1.5 HKH 215.2
Rijkspostspaarbank 2.1.5 HKH 215.2
ABTB afdeling Haaksbergen 2.1.7.1 HKH 217.11
Haaksbergen, afdeling ABTB 2.1.7.1 HKH 217.11
Coöperatieve Landbouwvereniging "Landbouwersbelang" Haaksbergen C.L.V. 2.1.7.4 HCO 415.4
C.L.V. Haaksbergen, Coöperatieve Landbouwvereniging "Landbouwersbelang"  2.1.7.4 HCO 415.4
Haaksbergen, Coöperatieve Landbouwvereniging "Landbouwersbelang" C.L.V. 2.1.7.4 HCO 415.4
Overijsselse Landbouw Maatschappij OLM afdeling Haaksbergen 2.1.7.4 HCO 330.1
Haaksbergen, Overijsselse Landbouw Maatschappij OLM afdeling, 2.1.7.4 HCO 330.1
Dorpslandbouwvereniging Haaksbergen 2.1.7.4 HCO 330.1
Haaksbergen, Dorps landbouwvereniging, 2.1.7.4 HCO 330.1
C.A.V.V. v.d. A.B.T.B 2.1.7.4 HKH 217.43
Coöperatieve Winkelvereniging "Volksbelang" te Haaksbergen 2.1.7.4 HKH 217.44
Coöperatieve Zuivelfabriek Haaksbergen 2.1.7.5 HKH 217.51
Melkfabriek Haaksbergen 2.1.7.5 HKH 217.51
Pluimveevereniging Haaksbergen en Omstreken, 1917 - 1940 2.1.7.6 HCO 415.9
Oude Wansink, T 2.1.7.8 HKH 217.81
Waanders in den Dom 2.1.8 HKH 218.1
Horst, ter - in de Zwaan 2.1.8 HKH 218.2
Morsinkhof, hotel 2.1.8 HKH 218.3
Silver Shadow 2.1.8 HKH 218.4
Dom, Waanders in den  2.1.8 HKH 218.1
Zwaan, ter Horst in de  2.1.8 HKH 218.2
Assink, Albertus, boer en klompenmaker 2.1.8 HKH 218.5
Braak, ter ; aannemer 2.1.8 HKH 218.6
Cate, ten ; bakker 2.1.8 HKH 218.7
Durenkamp, J. ; slager 2.1.8 HKH 218.8
Frankenhuis S. ; slachthuis 2.1.8 HKH 218.9
Jong, I.M. de ; manufacturen - exportslagerij 2.1.8 HKH 218.10
Hulscher, G.A. ; uitbater te Zenderen 2.1.8 HKH 218.11
Leferink B.V. kantoorinstallaties 2.1.8 HKH 218.12
Odink, fam ; levensmiddelenbedrijf, supermarkt 2.1.8 HKH 218.13
Strengers, J.A.J. ; loodgietersbedrijf 2.1.8 HKH 218.14
Rozema, A. ; hoeden, petten, modeartekelen 2.1.8 HKH 218.15
Wibor, tingietrij 2.1.8 HKH 218.16
Eijsink, hotel 2.1.8 HKH 218.17
Algemene Nederlandse Drankbedrijders organisatie afdeling Haaksbergen 2.2 HKH 221.1
Arbeidsbemiddeling Haaksbergen 2.2 HKH 221.2
Ariëns Vereniging Haaksbergen 2.2 HKH 221.3
Bouwvereniging Lucht en Licht 2.2 HKH 221.4
Stichting Gemeenschapswerk 2.2 HKH 221.5
Zorgboerderij erve Knippert 2.2 HKH 221.6
Jeugdcommissie v.h. Sociaal Centrum 2.2 HKH 221.7
K.J.M.V. 2.2 HKH 221.8
Jori '66 2.2 HKH 221.9
Stichting Steunfonds Katholiek Maatschappelijk Werk 2.2 HKH 221.10
Oorlogsgravencomité 2.2 HKH 221.11
Katholieke Bond Ouderen 2.2 HKH 221.12
Stichting Belanggemeenschap Buurse 2.2 HKH 221.13
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. Haaksbergen 2.2 HKH 221.14
St. Vincentiusvereniging Haaksbergen 2.2 HKH 221.15
Rode Kruis, afdeling Haaksbergen 2.3.1 HKH 231.1
Wit Gele Kruis, afdeling Haaksbergen 2.3.1 HKH 231.2
De Nijenborch 2.3.1 HKH 231.3
Stichting Zorgplein Haaksbergen 2.3.1 HKH 231.4
Stichting Isings Fonds 2.3.1 HKH 231.5
Milieuraad, Haaksbergen 2.3.2 HKH 232.1
Beraadsgroep volwasseneducatie 2.4.1 HKH 241.1
SVW Stichting Vrijwilligers Werk, Haaksbergen 2.4.1 HKH 241.2
Vrouwenraad Haaksbergen 2.4.1 HKH 241.3
Stichting Sociaal Cultureel werk Haaksbergen 2.4.1 HKH 241.4
Stichting sociaal kultureel en opbouwwerk de Steerne 2.4.1 HKH 241.5
Stichting Gemeenschapswerk Haaksbergen 2.4.1 HKH 241.6
Koniklijke Academie voor Wetenschappen 2.4.1 HKH 241.7
NIVO Avondschool 2.4.1 HKH 241.8
Vormingscentrum "De Stiepel"Haaksbergen 2.4.1 HKH 241.9
Vormingswerk jong volwassenen 2.4.1 HKH 241.10
Stichting Iemenschoer, Centrum voor volwassen en basis educatie, sociaal werk en kunstzinnige vorming 2.4.1 HKH 241.11
Merhaba Nederland 2.4.1 HKH 241.12
VOO Buurse Vorming Ontwikkelin en Ontspanning R.K. Jeugdvereniging 1953 - 1960 2.4.1 HKH 241.13
Neutrale Bewaar- Naai- en Breischool 2.4.1 HKH 241.14
Bijzonder onderwijs 2.4.1 HKH 241.15
Openbare lagere school "Dorp" 2.4.1 HKH 241.16
Openbare lagere school "Zienesch" 2.4.1 HKH 241.17
Technische school St. Jozef 2.4.1 HKH 241.18
RK Huishoudschool v.d. ABTB 2.4.1 HKH 241.19
Scholengemeenschap de Kiensbrugge 2.4.1 HKH 241.20
Raahorst - Mavo 2.4.1 HKH 241.21
Nordwick - Mavo 2.4.1 HKH 241.22
Haaksbergse Scholengemeenschap het Assink 2.4.1 HKH 241.23
Neutrale Schoolverening Haaksbergen 2.4.1 HKH 241.24
Trefkoel Buurse 2.4.2 HKH 242.1
t Meuken St. Isidorushoeve 2.4.2 HKH 242.2
Rijksarchief in Overijssel 2.4.2 HKH 242.3
Archeologische Werkgemeenschap Nederland AWN 2.4.2 HKH 242.4
Kunstkring Haaksbergen 2.4.2 HKH 242.5
Kunstgalerie Raam 2.4.2 HKH 242.6
Leesgezelschap 2.4.2 HKH 242.7
R.K. Openbare Uitlen Bibliotheek RKOUB 2.4.2 HKH 242.8
Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Haaksbergen 2.4.2 HKH 242.9
Historische Kring Haaksbergen periode 1967 - 1996 2.4.2 HKH 242.10
Historische Kring Haaksbergen periode vanaf 1996 2.4.2 HKH 242.29
Historisch Archief Haaksbergen 2.4.2 HKH 242.30
Vereniging Hoksebargse Mölln 2.4.2 HKH 242.11
Verening Wissink's Mölle 2.4.2 HKH 242.12
Haaksbergen Karakteristiek 2.4.2 HKH 242.31
Museum Buurt Spoorwegen MBS 2.4.2 HKH 242.13
Oudheidkamer Oldenzaal 2.4.2 HKH 242.14
Oudheidkamer Twente 2.4.2 OKT 242.15
Twente Akademie 2.4.2 HKH 242.16
Musiekverniging Cresendo te Buurse 1929- heden 2.4.2 HKH 242.17
Haaksbergse Harmonie, 1901 -  heden 2.4.2 HKH 242.18
Muziekschool Haaksbergen 2.4.2 HKH 242.19
Jeugddrumband 2.4.2 HKH 242.20
Gemengde Zangverening Volharding 2.4.2 HKH 242.21
Radio Rosita 2.4.2 HKH 242.22
Allo Jannao 2.4.2 HKH 242.23
Ait Verdan 2.4.2 HKH 242.24
Burser Revue 2.4.2 HKH 242.25
Rederijkerskamer De Vijfhoek 2.4.2 HKH 242.26
TOG Joodse Toneelgezelschap Ons Genoegen 2.4.2 HKH 242.27
Theater de Bouwmeester 2.4.2 HKH 242.28
Sportraad 2.5.1 HKH 251.1
Gymnastiekverening DIO 2.5.1 HKH 251.2
HSC '21 2.5.1 HKH 251.3
RK Handbalverening de Stormvogels Haaksbergen 2.5.1 HKH 251.4
Hengelsportverening Haaksbergen 2.5.1 HKH 251.5
Sportverening Buurse 2.5.1 HKH 251.6
Tafeltennisverening KLM kleding 2.5.1 HKH 251.11
Tennisverening Veldmaat TVV, Haaksbergen 2.5.1 HKH 251.7
Voetbalverening Haaksbergen 1903 - heden 2.5.1 HKH 251.8
Wandelverening DIO 2.5.1 HKH 251.9
IJsverening Haaksbergen 2.5.1 HKH 251.12
Zwemverening Scholten Hagen 2.5.1 HKH 251.10
Voetbalverening Buurse 2.5.1 HKH 251.13
S.V. Bonifatius Boys 1934 - heden 2.5.1 HKH 251.14
Athlethiek Verening Haaksbergen AVH 2.5.1 HKH 251.15
ISIVOL 2.5.1 HKH 251.16
Voleybalverening Havoc 2.5.1 HKH 251.17
Haaksbergse Schutterij 2.5.2 HKH 252.1
Schutterij "De Eeendracht"Schietvereningn 2.5.2 HKH 252.2
Stichting Scholtenhagen 2.5.2 HKH 252.3
Camping Stepelerveld 2.5.2 HKH 252.4
Carnavalsverening de Keiensleppers te Haaksbergen 2.5.2 HKH 252.5
Nederlandse Padvinters afdeling Haaksbergen 2.5.2 HKH 252.6
Recreatiecentrum Stienenboer 2.5.2 HKH 252.7
Scouting de Klomp 2.5.2 HKH 252.8
R.K. Welpen 2.5.2 HKH 252.9
t Weertje (Roelink) Buurse 2.5.2 HKH 252.10