Naam Voornamen Wijk No Map Pag. Periode
Abbing Johanna Geertruida A 162/264 3 270 1881-1890
Afing Johanna Geertrui A 142/229 3 237 1881-1890
Alecks Johan Rudolf A 155/252 3 259 1881-1890
Alofs Johanna A 114/184 2 189 1881-1890
Alvers Maria A 114/184 2 189 1881-1890
Ansink Hendrika A 56/74 1 88 1881-1890
Antink Joanna A 89/132 2 146 1881-1890
Antvelink Gerridina A 84d/126 2 140 1881-1890
Arem, van Johannes Christianus A 135/217 3 224 1881-1890
Asbeck Johan A 84/124 2 136 1881-1890
Asbreuk Cathaina A 167/275 3 289 1881-1890
Asbroek, ten Antonius Christianus A 165/272 3 279 1881-1890
Asbroek, ten Antonius Christianus A 169/288 3 294 1881-1890
Asbroek, ten Antonius Christianus A 185c/321 4 324 1881-1890
Asbroek, ten Antonius Gerhardus A 34/51 1 58 1881-1890
Asbroek, ten Catharina Johanna A 153/250 3 257 1881-1890
Asbroek, ten Catharina Johanna A 164/269 3 273 1881-1890
Asbroek, ten Christianus Johannes M A 152a/247a 3 256 1881-1890
Asbroek, ten Christianus Johannes M A 171a/291 3 298 1881-1890
Asbroek, ten Clara Gezina A 90/133 2 147 1881-1890
Asbroek, ten Gerardina A 128/214 3 213 1881-1890
Asbroek, ten Gerharda Johanna A 147/237 3 246 1881-1890
Asbroek, ten Gerridina Dorothea A 146a 3 244 1881-1890
Asbroek, ten Johannes A 171/290 3 297 1881-1890
Asbroek, ten Johannes Antonius A 130 3 215 1881-1890
Asbroek, ten Johannes Antonius A 107e/159 4 364 1881-1890
Asbroek, ten Wilhelmus Remaclus A 135/217 3 224 1881-1890
Asbroek, ten Willem Jan A 176/301 4 306 1881-1890
Asbroek, ten Willemina A 164a/271 3 277 1881-1890
Assink Gerharda A 190/330 4 333 1881-1890
Averbeek Bartha Geertruida A 47/65 1 77 1881-1890
Baarink Catharina A 27/40 1 49 1881-1890
Baarink Catharina A 129/215 3 214 1881-1890
Baarink Johanna A 80/116 2 129 1881-1890
Baarslag Hendrikus Andreas A 33/50 1 57 1881-1890
Baarslag Johanna Geziena A 35/52 1 60 1881-1890
Barendunck Grada A 50/69 1 81 1881-1890
Bargerink Willemina A 158/255 3 262 1881-1890
Bartelink Berendina A 190/330 4 333 1881-1890
Bartelink Gerharda A 116/189 2 191 1881-1890
Bartelink Gerharda A 122/204 2 206 1881-1890
Bartelink Hermina A 118a/195 2 197 1881-1890
Bartelink Hermina A 133/219 3 221 1881-1890
Bartelink Hermina A 149a/239 3 249 1881-1890
Bartelink Janna A 108/165 2 172 1881-1890
Bartelink Johanna A 88/131 2 145 1881-1890
Bast Steintje A 76a/109 2 122 1881-1890
Bast Stijntje A 9/14 1 15 1881-1890
Bast Stijntje A 20a/32a 1 37 1881-1890
Bast Stijntje A 146a 3 244 1881-1890
Beek, van Jenneken A 42/61 1 67 1881-1890
Beeke, ter Bartha A 10/15 4 353 1881-1890
Beest, van Gerrit Hendrik Gerhardus A 148/238 3 247 1881-1890
Beest, van Gerrit Hendrik Gerhardus A 150a/244 3 252 1881-1890
Bekke, ter Antonia Johanna A 6c/6 1 10 1881-1890
Bekke, ter Catharina A 79/114 2 127 1881-1890
Bekke, ter Catharina A 86a/129 2 143 1881-1890
Bekke, ter Catharina A 91/135 2 149 1881-1890
Bekke, ter Hendrik A 68/94 1 104 1881-1890
Bekke, ter Hermina A 166/273a 3 283 1881-1890
Bekke, ter Jan Willem A 186a/323 4 326 1881-1890
Bekke, ter Joanna Geertrui A 165/272 3 279 1881-1890
Bekke, ter Maria A 171/290 3 297 1881-1890
Bekke, ter Reinella A 165a/272a 3 280 1881-1890
Bekke, ter Reinella A 166c/278 3 288 1881-1890
Bekke, ter Reinella A 185a/322 4 322 1881-1890
Bekke, ter Reinier A 6a/5 1 8 1881-1890
Bekke, ter Reinier A 189c/328 4 332 1881-1890
Bekke, ter Reinier A 106b/150 4 348 1881-1890
Bekke, ter Reinier A 110a/179 4 355 1881-1890
Bekke, ter Reinier A 74 4 363 1881-1890
Bekkenkamp Hendrik A 48/66 1 79 1881-1890
Bekkers Cornelis Hendrikus A 57/75 1 89 1881-1890
Bekkers Jacobus A 164c/270a 3 276 1881-1890
Bekkers Johanna A 106/149 2 165 1881-1890
Bekkers Johanna A 151/246 3 253 1881-1890
Bekkers Johanna A 106/149 4 362 1881-1890
Belders Jan Derk A 68/94 1 104 1881-1890
Bennink Berend A 9/14 1 15 1881-1890
Bennink Berend A 84c/125 2 139 1881-1890
Bennink Cornelis A 159/258 3 265 1881-1890
Bennink Gradus A 187/325 4 327 1881-1890
Bennink Hendrik Jan A 190a/331 4 334 1881-1890
Berg, van den Jan Hendrik A 135/217 3 224 1881-1890
Berg, van den Johanna Cornelia Maria A 107a/156 2 167 1881-1890
Berg, van den Johanna Cornelia Maria A 150/242 3 251 1881-1890
Berg, van den Johannes A 106/149 2 165 1881-1890
Berge, ten Hendrik Jan A 8a/10 1 14 1881-1890
Berghege Jan A 132/218 3 219 1881-1890
Berghoof Jacoba Aleida A 57/75 1 89 1881-1890
Berghuijs Jan A 44/63 1 72 1881-1890
Bergman Anna Catharina Odilia A 57/75 1 89 1881-1890
Bevort Frederik Johanna A 43/62 1 68 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 109 A ? 1 109 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 138 A ? 2 138 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 177 A ? 2 177 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 205 A ? 2 205 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 208 A ? 2 208 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 228 A ? 3 228 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 235 A ? 3 235 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 239 A ? 3 239 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 300 A ? 3 300 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 320 A ? 4 320 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 395 A ? 4 395 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 44 Blanco A ? 1 44 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 52 Blanco A ? 1 52 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 53 Blanco A ? 1 53 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 63 Blanco A ? 1 63 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 66 A ? 1 66 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 87 A ? 1 87 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 91 A ? 1 91 1881-1890
Blad Ontbreekt blad 96 A ? 1 96 1881-1890
Blad Ontbreekt Is Blanco A ? 1 12 1881-1890
Blodkamp Gerhard Herman A 142/229 4 376 1881-1890
Bloemen Jan Hendrik A 167b/274a 3 291 1881-1890
Bloemen Maria A 173a/22 4 345 1881-1890
Bloemena Aleida A 75/107 2 119 1881-1890
Bloemink Aleida Dorothea A 128/214a 4 370 1881-1890
Bloemink Johan Willem A 47/65 1 77 1881-1890
Blok Jan A 107f/163 4 378 1881-1890
Bloke Jan A 174 4 382 1881-1890
Blömer Gerhardus Bernardus A 45/64 1 73 1881-1890
Boerma Jan Daniël A 143/230 3 238 1881-1890
Boeve Grietje A 16/27 1 31 1881-1890
Boeve Hendrik A 105/150 2 164 1881-1890
Bohland Johann Joseph A 150/242 3 251 1881-1890
Bökkerink Hermanna Thedora A 106/149 2 165 1881-1890
Bökkerink Hermanna Thedora A 128/214 3 213 1881-1890
Bokland Johann Joseph A 172/242 4 365 1881-1890
Bolderdijk Hendrik Johannes A 108a/170 2 173 1881-1890
Bolster Bernardus Hendricus A 164c 3 278 1881-1890
Bon Johanna Adriana A 49a/68 4 369 1881-1890
Bont Hendrik A 106a/151 4 339 1881-1890
Boonk Arend Jan A 175b/299 4 304 1881-1890
Boonk Arend Jan A 189c/328 4 332 1881-1890
Boonk Artendina A 74/106 2 118 1881-1890
Boonk Jenneke A 163/267 3 271 1881-1890
Boonk Joanna A 6a/5 1 8 1881-1890
Boonkkamp Thije Johanna Geertruida A 161/263 4 351 1881-1890
Boonstra  Geertje Dirk A 132/218 3 219 1881-1890
Borghuis Arnoldus Johannes A 145/232 3 242 1881-1890
Borghuis Cornelis Egbertus A 175a/298 4 303 1881-1890
Borghuis Margaretha Berendina J A 54/73a 1 86 1881-1890
Borghuis Maria Hendrika A 138/225 3 229 1881-1890
Bos Berendina A 13/22 1 24 1881-1890
Bos Berendina A 13b/23 1 26 1881-1890
Bos Christina Hermina A 69/95 1 106 1881-1890
Bos Christina Hermina A 69e/97 2 111 1881-1890
Bosman Catharina A 159b 3 267 1881-1890
Bosman Catharina A 150c/243 4 374 1881-1890
Bossewinkel Gerrit Jan A 6b/7 1 9 1881-1890
Bossewinkel Gerrit Jan A 152/247 3 254 1881-1890
Bottema Sipke A 24 1 45 1881-1890
Botterhuis Johanna Geertruida A 122/204 2 206 1881-1890
Bouhuis Johannes A 70/102 2 113 1881-1890
Bouman Johannes Bernardus A 27/40 1 49 1881-1890
Bouman Johannes Bernardus A 129/215 3 214 1881-1890
Bouwman Hendrica A 136/223 3 225 1881-1890
Bouwmeester Gerritje A 13a 1 25 1881-1890
Bouwmeester Joanna A 144/231 3 240 1881-1890
Bouwmeesters Anna Geertruida A 112/183 2 187 1881-1890
Bouwmeesters Antonius A 167/275 3 289 1881-1890
Bouwmeesters Gerharda A 166b/276 3 286 1881-1890
Bouwmeesters Johanna A 134a/221 3 223 1881-1890
Bouwmeesters Johanna Christina A 48/66 1 79 1881-1890
Bouwmeesters Johanna Christina A 52/71a 4 389 1881-1890
Braak, te Berendina A 106/149 4 362 1881-1890
Braak, te Johannes Antonius A 98/142 4 360 1881-1890
Braak, ter Anna A 6b/7 1 9 1881-1890
Braak, ter Antonius A 142/229 3 237 1881-1890
Braak, ter Evert A 48/66 1 79 1881-1890
Braak, ter Hendrika A 175a/298 4 303 1881-1890
Braak, ter Maria A 106/149 2 165 1881-1890
Brandenburgh Dieuwke A 38/58 1 64 1881-1890
Bredewold Antonij A 175a/298 4 303 1881-1890
Breedenoord Willem A 46 1 74 1881-1890
Bresser Johanna Antonia A 151/246 3 253 1881-1890
Breteler Hendrika A 175a/298 4 303 1881-1890
Breukers Hermina A 40/59 1 65 1881-1890
Breukers Hermina A 96/142 2 156 1881-1890
Brevink Elisabeth A 91a/136 2 151 1881-1890
Brevink Elisabeth A 130a 3 216 1881-1890
Brevink Elisabeth A 167b/274a 3 291 1881-1890
Brevink Gerhard A 72/104 2 116 1881-1890
Brevink Gerrit Jan A 10a/17 1 19 1881-1890
Brevink Gradina A 10/16 1 18 1881-1890
Brevink Johannes Hermannus A 134a/220 3 222 1881-1890
Brinke, te Reintdina A 3/1 1 4 1881-1890
Brinke, ten Elisabeth A 125a/211 2 210 1881-1890
Brinke, ten Engele Maria A 157/254 3 261 1881-1890
Brinke, ten Gerrit Jan A 114/184 2 189 1881-1890
Brinke, ten Johannes Bernardus A 187/325 4 327 1881-1890
Brinke, ter Antonius A 106/149 2 165 1881-1890
Broeke, ten Hendrikus A 1 1 1 1881-1890
Broekhuis Christiaan A 6c/6 1 10 1881-1890
Broekhuis Christina A 71/103 2 115 1881-1890
Broekhuis Hendrika A 175b/299 4 304 1881-1890
Brok Gerhardus Johannes A 135/217 3 224 1881-1890
Bruggink Hendrika A 21/33 1 38 1881-1890
Bruggink Mina Aleida A 132/218 3 219 1881-1890
Bruijns Frederik Johan A 24/38 1 46 1881-1890
Brummelaar Johanna Geertrui A 128/214a 4 370 1881-1890
Brummelhuis  Hermannus A 170/289 3 295 1881-1890
Brummelhuis  Johanna A 52/71 1 83 1881-1890
Brummelhuis  Johanna A 94/139 2 154 1881-1890
Brummelhuis  Johanna A 169/288 3 294 1881-1890
Brummelhuis  Johanna A 168c/286 4 359 1881-1890
Brummelhuis  Johanna Geertruida A 164/269 3 273 1881-1890
Brummelhuis  Johanna Geetruida A 161/263 4 351 1881-1890
Bruns Maria Theodora Helena A 133/219 3 220 1881-1890
Buitenhuis Leendert Albert A 63 4 404 1881-1890
Bunke Sophia Frederika A 49/67 1 80 1881-1890
Burgh, van den Esselina A 185b/320 4 323 1881-1890
Busmann Maria Elisabeth A 88/131 2 145 1881-1890
Busschers Johannes A 95/140 2 155 1881-1890
Bust Trijntje A  12 1 22 1881-1890
Cate, ten Gerridina A 79/114 2 127 1881-1890
Cate, ten Gerrit A 19/31 1 35 1881-1890
Cate, ten Gerritdina A 96/142 2 156 1881-1890
Cohen Eli Nathan A 26/41 1 48 1881-1890
Cohen Eli Nathan A 53/72 1 84 1881-1890
Collman van Schattenburg Amalia Elisabeth A 16/27 1 31 1881-1890
Collman van Schattenburg Amalia Elisabeth A 16/27 1 31 1881-1890
Colthof Levij Michaël A 106b/150 4 348 1881-1890
Colthof Levij Michaël A 107f/162 4 377 1881-1890
Colthoff Levij Michaël A 191a/333 4 337 1881-1890
Companjen Hendrika A 16/27 1 31 1881-1890
Companjen Hendrika A 38/58 1 64 1881-1890
Companjen Maria Helena A 40/59 1 65 1881-1890
Damveld Arendina A 11a/20 1 21 1881-1890
Damveld Frederikus A 166/273a 3 283 1881-1890
Damveld Johanna A 66/87 1 100 1881-1890
Dautzenberg Jan Willem Winand A 143/230 3 238 1881-1890
Dautzenberg Jan Willem Winand A 70b/99 4 346 1881-1890
Davina Francisca Sophia Maria A 162/264 3 270 1881-1890
Decherink Gerharda A 110/181 2 180 1881-1890
Deggerich Gerhardus A 22/34 1 39 1881-1890
Deggerich Gerhardus Johannes A 141 3 236 1881-1890
Deggerich Johanna Aleida A 24/38 1 46 1881-1890
Dekker Cornelis A 167b/274a 3 291 1881-1890
Denneboom Jan A 13/22 1 24 1881-1890
Denneboom Jan A 13b/23 1 26 1881-1890
Denneboom Johanna A 66 4 398 1881-1890
Dessler Adolph Max A 108d/175 4 380 1881-1890
Deuks Ludwig A 98/144 2 158 1881-1890
Deunk Hendrina A 175/300 4 302 1881-1890
Diepenmaat Bernardus A 110/181 2 180 1881-1890
Diepenmaath Wilhelmina A 149/240 3 248 1881-1890
Dieperink Harmken A 146a 3 244 1881-1890
Dieperink Harmken A 175/300 4 302 1881-1890
Dieperink Harmken A 185c/321 4 324 1881-1890
Dierselhuis Stephanus Hendrikus A 138/225 3 229 1881-1890
Dievelaar Johannes Antonius A 32a/49 1 56 1881-1890
Dijke Hermina Johanna A 66 4 398 1881-1890
Dijkstra Jetje A 143/230 3 238 1881-1890
Dikkers Everdina Willemina A 36/56 1 61 1881-1890
Dikkers Wilhelmina Frederika A 15/26 1 29 1881-1890
Dikkers Willem A 24/38 1 46 1881-1890
Dooren, van Johannes Franciscus A 141/228 4 383 1881-1890
Doornhegge Hendrikus A 86/129 2 142 1881-1890
Dorgel Alexander A 107f/163 4 378 1881-1890
Dorgelo Alexander A 57/75 1 89 1881-1890
Dreijerink Aleida A 64a/84 1 98 1881-1890
Dreijerink Aleida A 67a/90 1 102 1881-1890
Dreijerink Aleida A 70a/101 2 114 1881-1890
Driessen, van Eike Harmen A 20a/32a 1 37 1881-1890
Driessen, van Eike Harmen A 47a 1 78 1881-1890
Driessen, van Eike Harmen A 70a/101 2 114 1881-1890
Driessen, van Eike Harmen A 168b/287 4 358 1881-1890
Driessen, van Eike Harmen A 150b/245 4 373 1881-1890
Duijl, van Hendrik George A 35/52 1 60 1881-1890
Duis, ten Hendrik Jan A 108e/173 4 381 1881-1890
Dull Catharina Gesina Maria A A 48/66 1 79 1881-1890
Ebbenhorst Teugbergen, van Willem Jacob Paulus R A 66 4 396 1881-1890
Eede, van Henri Samuel Wolter A 98/142 4 360 1881-1890
Effing Hendrikus A 66/87 1 100 1881-1890
Eijff Johanna A 191/332 4 335 1881-1890
Eijsink Bernardus Wamerus A 107d/164 2 171 1881-1890
Eijsink Cornelia Aleida Francisca A 43/62 1 68 1881-1890
Eijsink Florentinus Rudolphus Ch A 98/144 2 158 1881-1890
Eijsink Frederikus A 72/104 2 116 1881-1890
Eijsink Geertruida A 10a/17 1 19 1881-1890
Eijsink Gerhardus ? A 95/140 2 155 1881-1890
Eijsink Gerhardus Waaner A 107f/163 4 378 1881-1890
Eijsink Gerrit Jan A 159b 3 267 1881-1890
Eijsink Gerrit Jan A 150c/243 4 374 1881-1890
Eijsink Hendrika Johanna A 106/149 4 362 1881-1890
Eijsink Herman Engelbert A 70/102 2 113 1881-1890
Eijsink Johanna Geertruida A 109/167 2 174 1881-1890
Eijsink Johanna Gerarda A 130 3 215 1881-1890
Eijsink Johanna Gerharda A 107e/159 4 364 1881-1890
Eijsink Johannes Gerhardus A 107b/160 2 169 1881-1890
Eijsink Johannes Theodorus A 106/149 2 165 1881-1890
Eijsink Wilhelmina Johanna B A 98/142 4 360 1881-1890
Eijsink ook Land Hendrika A 180e/309 4 387 1881-1890
Eijsink/ook Land Hendrika A 81/119 2 132 1881-1890
Elferink Berendina A 117a/190 2 193 1881-1890
Elferink Jan A 77/111 2 124 1881-1890
Elferink Johanna Hendrika A 118/194 2 196 1881-1890
Elferink Johanna Hendrika A 152/249 3 255 1881-1890
Elferink Johanna Hendrika A 169/288 3 294 1881-1890
Elferink Johanna Hendrika A 170a/289a 3 296 1881-1890
Elferink Johanna Hendrika A 185/322a 4 321 1881-1890
Elkus Jeanette A 104/148 2 163 1881-1890
Ellenbroek Berendina A 164a/269a 3 274 1881-1890
Ellenbroek Hendrica A 146b/233 3 245 1881-1890
Ellenbroek Hendrica A 397 4 397 1881-1890
Ellenbroek  Hendrica A 176/301 4 306 1881-1890
Elzen, ten Bernardus A 46 1 74 1881-1890
Engbers Eduardis Antonius A 114/184 2 189 1881-1890
Engbers Eduardis Antonius Joh's A 129/215 3 214 1881-1890
Engelen, van Johanna Wilhelmina A 16/27 1 31 1881-1890
Engelen, van Johanna Wilhelmina A 132/218 3 219 1881-1890
Engelen, van Wilhelmus Cornelis A 146/235 3 243 1881-1890
Engelen, van Wilhelmus Cornelis A 146b/233 3 245 1881-1890
Epping Cornelia A 106a/151 4 339 1881-1890
Eppink Hendrika A 120a/199 2 202 1881-1890
Eskes Geertruida A 80a/117 2 130 1881-1890
Ezendam Jan Hendrik A 164c 3 278 1881-1890
Falkenstein Jette A 93/138 2 153 1881-1890
Fellinger Aaldrik A 44/63 1 72 1881-1890
Fennink Johanna Hendrika A 17a/29 1 33 1881-1890
Fij Antonius A 108b/171 4 357 1881-1890
Fij Bernard A 141 3 236 1881-1890
Fij Bernard A 171a/291 3 298 1881-1890
Fij Gerrit Jan A 158b/256 3 264 1881-1890
Fij Gerrit Jan A 10/15 4 353 1881-1890
Fij Hendrika A 105/150 2 164 1881-1890
Fij Hendrika A 110d/176 2 184 1881-1890
Fij Hendrika A 152/249 3 255 1881-1890
Fij Hendrika A 179/304 4 310 1881-1890
Fij Johanna A 4 1 5 1881-1890
Fij Johanna A 165b/272b 3 281 1881-1890
Fisscher Hendrikus Lambertus A 142/229 3 237 1881-1890
Flierhaar, te Antonius A 77/112 2 125 1881-1890
Flierhaar, te Berendina A 40/59 1 65 1881-1890
Flierhaar, te Berendina A 42/61 1 67 1881-1890
Flim Aleida A 57/75 1 89 1881-1890
Flim Aleida A 107f/163 4 378 1881-1890
Franken Levi A 121/201 2 203 1881-1890
Franken Levij A 46b/207 1 76 1881-1890
Franken Nathan Levij A 22/34a 1 41 1881-1890
Franken Nathan Levij A 104a 4 350 1881-1890
Frankenhuis Jonas Heiman A 93/138 2 153 1881-1890
Frankenhuis Joseph A 62/83 1 95 1881-1890
Frankenhuis Meijer A 140/226 3 234 1881-1890
Frankenhuis Salomon A 26/41 1 48 1881-1890
Franssen Berend Willem Hubertus A 43 1 69 1881-1890
Franssen Johannes Hermannus A 51/70 1 82 1881-1890
Freeriks Jan Willem A 46 1 74 1881-1890
Frenegoor Hendrika A 69a/96 1 107 1881-1890
Frenegoor Hendrika A 69e/97 2 111 1881-1890
Frenegoor Hendrika A 107a/156 2 167 1881-1890
Freriks Jan Willem A 128/214a 4 370 1881-1890
Frölich Johan Herman A 43/62 1 68 1881-1890
Gakink Arend Jan A 23/37 1 43 1881-1890
Garritsen Albert Jan A 167b/274a 3 291 1881-1890
Gebbink Klein Gerhardus Johannes A 164a/271 3 277 1881-1890
Gebbink, Klein Gregorius Bernardus A 159c/260 3 268 1881-1890
Gelder, van Diena A 104a 4 350 1881-1890
Gelder, van Ziena A 22/34a 1 41 1881-1890
Geltink Hendrika A 77/111 2 124 1881-1890
Gemmert, van Johanna Antonia A 8/11 1 13 1881-1890
Gerdes Jan Hendrik A 69a/96 1 107 1881-1890
Gerdes Jan Hendrik A 69e/97 2 111 1881-1890
Gerdes Jan Hendrik A 107a/156 2 167 1881-1890
Gerritsen Wilhelmina Johanna A 9/14 1 15 1881-1890
Gerritsen Willemina Johanna A 191a/333 4 337 1881-1890
Gesing Johanna A 177a 4 308 1881-1890
Gesing Johanna A 185d/319 4 340 1881-1890
Geuvers Berendina A 37b/53 1 62 1881-1890
Giesing Johanna A 172/242 4 365 1881-1890
Giesing Johanna Marie A 150/242 3 251 1881-1890
Gijsman Maria Elizabeth Hubertina A 49a/68 4 369 1881-1890
Glayer Mozes A 26/41 1 48 1881-1890
Goedhardt Antje A 46b/207 1 76 1881-1890
Goggen Maria A 42/61 1 67 1881-1890
Gooren Leopold A 26/41 1 48 1881-1890
Gooren Leopoldus A 49a/68 4 369 1881-1890
Goorkotte Hendrika A 87/130 2 144 1881-1890
Goorman Geertruida Johanna A 36/56 1 61 1881-1890
Goorman Geertruida Johanna A 42/61 1 67 1881-1890
Goot, van der Frederik Sjoerd A 35/52 1 60 1881-1890
Greupink Hendrik A 24 1 45 1881-1890
Greupink Hendrik A 134a/221 3 223 1881-1890
Greve Maria Euphemia Ant Fr A 48/66 1 79 1881-1890
Grevelink Aafke A 38/58 1 64 1881-1890
Grevink, Scholte Johanna Tobia A 46 1 74 1881-1890
Grijsen Arend Jan A 81/118 2 131 1881-1890
Grijsen Johanna Geertrui A 146/235 3 243 1881-1890
Grobbink Eva A 162a/265 4 367 1881-1890
Groot Kormelink Willemina A 88/131 2 145 1881-1890
Groot Wassink Aaltje A 77/112 2 125 1881-1890
Groothold Anna Maria A 107f/163 4 378 1881-1890
Groothuis Aleida Gezina A 64a/84 1 98 1881-1890
Groothuis Johan Hendrik A 164a/271 3 277 1881-1890
Groothuis Johanna A 95a/139 4 366 1881-1890
Groothuis Johannes A 34/51 1 58 1881-1890
Gussinklo Klarinus Bernardus A 33 4 399 1881-1890
Haar, ter Antonia Johanna G A 162/264 3 270 1881-1890
Haar, ter Gerharda Johanna A 149/240 3 248 1881-1890
Hag, ten Johanna A 65/86 1 99 1881-1890
Hagen, ten Gerrit Jan A 79/114 2 127 1881-1890
Hagen, ten Gerrit Jan A 83/122 2 135 1881-1890
Hagen, ten Hermanus A 109a/168 2 175 1881-1890
Hagens Garritdina A 69/95 1 106 1881-1890
Haken, ten Tonia A 36/56 1 61 1881-1890
Ham, van den Woutera Hermina A 127/213 3 212 1881-1890
Hannevoort Johanna Geertruida A 146b/233 3 245 1881-1890
Hannink Christina A 166a/281 3 284 1881-1890
Hannink Geertruida A 166b/276 3 286 1881-1890
Hannink Gerhardus A 166c/277 3 287 1881-1890
Hannink Johannes A 168/283 3 292 1881-1890
Hannivoort Hendrik Jan A 146/235 3 243 1881-1890
Hartgerink Johanna Hendrika A 149a/239 3 249 1881-1890
Hartgerink Maria A 145/232 3 242 1881-1890
Haskers Christina A 120/200 2 201 1881-1890
Haskers Christina A 164b/270 3 275 1881-1890
Haskers Willemina Hendrika A 106/149 2 165 1881-1890
Hasselo Antonie A 21/33 1 38 1881-1890
Hassels Albertus A 33 4 399 1881-1890
Hassink Berendina A 173/293 4 344 1881-1890
Hassink Berndina A 164c/270a 3 276 1881-1890
Hassink Geertrui A 171a/291 3 298 1881-1890
Hassink Geertruid A 4 1 5 1881-1890
Hassink Geertruid A 141 3 236 1881-1890
Hassink Grada A 149a/239 3 249 1881-1890
Hassink Janna Maria A 80/116 2 129 1881-1890
Hassink Janna Maria A 92/137 2 152 1881-1890
Hassink Janna Maria A 152a/247a 3 256 1881-1890
Hassink Janna Maria A 171/290 3 297 1881-1890
Hassink Joannes Henricus A 114/184 2 189 1881-1890
Hebinck Johanna Christina A 141/228 4 383 1881-1890
Heerdt, ten Bernardus Hermanus A 49/67 1 80 1881-1890
Heetpas Berendina A 75/107 2 119 1881-1890
Heggeler, ten Aleida A 175a/298 4 303 1881-1890
Heggeler, ten Frederika A 69b 1 108 1881-1890
Heggeler, ten Frederika A 175b/299 4 304 1881-1890
Heggeler, ten Johannes Antonius A 106/149 2 165 1881-1890
Heimerink Geertruida A 60a/80 1 93 1881-1890
Heins Gertrudis A 114/184 2 189 1881-1890
Heins Gertrudis A 129/215 3 214 1881-1890
Heinst Maria Geertruida A 129/215 3 214 1881-1890
Hemink Hermanus A 109/167 2 174 1881-1890
Hemink Jan Hendrik A 142/229 3 237 1881-1890
Hemink Johannes A 49/67 1 80 1881-1890
Hemink Johannes A 108b/171 4 357 1881-1890
Hendriksen Jacobus Bernardus A 12/21 1 23 1881-1890
Hendriksen Jacobus Bernardus A 106/149 2 165 1881-1890
Hendriksen Petrus Hendrikus Ledurna A 114/184 2 189 1881-1890
Hermans Johannes Dominicus A 64a/84 1 98 1881-1890
Hermans Johannes Dominicus A 95a/139 4 366 1881-1890
Hermsen Anna A 114/184 2 189 1881-1890
Hesselink Gerrit Jan A 69a/96 1 107 1881-1890
Hesselink Gerrit Jan A 69e/97 2 111 1881-1890
Hesselink Gerrit Jan A 107a/156 2 167 1881-1890
Hesselink Reintje A 84a/127 2 137 1881-1890
Hesselink Renella A 69f/99 2 112 1881-1890
Hesselink Zwenna A 42/61 1 67 1881-1890
Hessing Aaltje A 28a 1 51 1881-1890
Heusels Hermina Gesina A 397 4 397 1881-1890
Heusels Johanna Maria A 91/135 2 149 1881-1890
Heusels Johanna Maria Hendrika A 110c/177 2 183 1881-1890
Heusinkveld Dina Johanna A 38/58 1 64 1881-1890
Heusinkveld Dina Johanna A 40/59 1 65 1881-1890
Heusinkveld Gerrit Jan A 24 1 45 1881-1890
Heusinkveld Gerrit Jan A 134a/221 3 223 1881-1890
Heuzels Hendrika A 139/227b 3 233 1881-1890
Heuzels Hermannus A 146b/233 3 245 1881-1890
Heuzels Hermannus A 176/301 4 306 1881-1890
Heuzels Johanna A 170/289 3 295 1881-1890
Heuzels Johanna Maria A 91/135 2 149 1881-1890
Hiddink Hermina A 77/112 2 125 1881-1890
Hilbrink Arendina A 14/25 1 27 1881-1890
Hilderink Johanna Hermina A 182/312 4 315 1881-1890
Hilderink Wilhelmina A 110/181 2 180 1881-1890
Hillink Hendrik Jan A 35/52 1 60 1881-1890
Hofman Hendrina A 70b/99 4 346 1881-1890
Hofman Hendrina A 146a/234 4 349 1881-1890
Hofmeijer Johanna Geertruida A 151/246 3 253 1881-1890
Hofmeijer Johanna Gerridina A 9a/13 1 16 1881-1890
Hofmeijer Johannes Hendrikus A 182/312 4 315 1881-1890
Hofmeijer Johannes Hendrikus A 186a/323 4 326 1881-1890
Hofmeijer Johannes Hendrikus A 185d/319 4 340 1881-1890
Hofte, ter Arnoldus A 107/155 2 166 1881-1890
Hogt, ter Christiaan A 180a/306 4 312 1881-1890
Hogt, ter Christiaan A 83/121 4 343 1881-1890
Hogt, ter Gerhard A 175a/298 4 303 1881-1890
Hogt, ter Gerharda Arendina A 166b/276 3 286 1881-1890
Hogt, ter Gerrit Jan A 73/105 2 117 1881-1890
Hogt, ter Hermina A 150a/244 3 252 1881-1890
Hogt, ter Jan Willem A 67/91 1 101 1881-1890
Hoijtink Berendina A 88/131 2 145 1881-1890
Hoijtink Hendrika A 96/142 2 156 1881-1890
Hollink Anna A 159c/260 3 268 1881-1890
Hollink Gerridina A 11/19 1 20 1881-1890
Holters Gerharda A 165b/272b 3 281 1881-1890
Holters Gerharda A 180b/310 4 313 1881-1890
Holters Margaretha A 57/75 1 89 1881-1890
Holtkamp Arnold Albertus A 149a/239 3 249 1881-1890
Holtslag Jan A 108a/170 2 173 1881-1890
Hondelink Aleida A 22/34 1 39 1881-1890
Hondelink Aleida A 24/38 1 46 1881-1890
Hondelink Aleida A 141 3 236 1881-1890
Hondelink Johanna A 17a/29 1 33 1881-1890
Hondelink Johanna A 22/34a 1 41 1881-1890
Hondelink Johanna A 110d/176 2 184 1881-1890
Hondelink Johanna Willemina A 21/33 1 38 1881-1890
Hondelink Reintjen A 52/71 1 83 1881-1890
Hondelink Reintjen A 111a 2 186 1881-1890
Hoopen, ten Alberta Johanna A 175/300 4 302 1881-1890
Hoopen, ten Arend Jan Petrus A 25/39 1 47 1881-1890
Hoopen, ten Bernardus A 182/312 4 315 1881-1890
Hoopen, ten Bernardus A 162a/265 4 367 1881-1890
Hoopen, ten Christiaan A 64/85 1 97 1881-1890
Hoopen, ten Christiaan A 163a/268 3 272 1881-1890
Hoopen, ten Christiaan A 186/324 4 325 1881-1890
Hoopen, ten Christiaan A 168b/287 4 358 1881-1890
Hoopen, ten Christiaan A 147a/236 4 375 1881-1890
Hoopen, ten Derk Jan A 30/47 1 54 1881-1890
Hoopen, ten Dina A 105/150 2 164 1881-1890
Hoopen, ten Femia A 185/322a 4 321 1881-1890
Hoopen, ten Geertruida Hermanna A 96/142 2 156 1881-1890
Hoopen, ten Gerhardus Johannes A 182/312 4 315 1881-1890
Hoopen, ten Gerrit Jan A 154/251 3 258 1881-1890
Hoopen, ten Harmina A 1a 1 2 1881-1890
Hoopen, ten Harmina A 9a/12 1 16 1881-1890
Hoopen, ten Harmina A 127/213 3 212 1881-1890
Hoopen, ten Hendrik A 134a/221 3 223 1881-1890
Hoopen, ten Janna A 84/124 2 136 1881-1890
Hoopen, ten Johanna A 189c/328 4 332 1881-1890
Hoopen, ten Johanna A 106b/150 4 348 1881-1890
Hoopen, ten Johanna A 110a/179 4 355 1881-1890
Hoopen, ten Johanna A 74 4 363 1881-1890
Hoopen, ten Willem A 22/34a 1 41 1881-1890
Hoopen, ten Willem A 76/108 2 121 1881-1890
Hoorn, ten Hilligje A 23/37 1 43 1881-1890
Horck Johanna Maria A 86/129 2 142 1881-1890
Horkenborg ? A 110d/176 2 184 1881-1890
Horkenborg Gerharda A 98/144 2 158 1881-1890
Horkenborg Gerharda A 103/149 2 162 1881-1890
Horkenborg Johanna Geertruida A 22/36 1 42 1881-1890
Horkenborg Johanna Geertruida A 23/37 1 43 1881-1890
Horstink Hermina A 19/31 1 35 1881-1890
Huitink Johanna Antonetta A 22/36 1 42 1881-1890
Huitink Johanna Antonetta A 191a/333 4 337 1881-1890
Huitink Martinus Johannes A 165/272 3 279 1881-1890
Hul, van 't Aleida Hendrika A 28a 1 51 1881-1890
Hulscher Johanna Jacoba A 143/230 3 238 1881-1890
Hulshuis Hein Johan A 128/214a 4 370 1881-1890
Hulst Johannes Theodorus A 98/144 2 158 1881-1890
Hummel, van  Hendrik A 150/242 3 251 1881-1890
Hummel, van  Hendrika A 146/235 3 243 1881-1890
Huttenhuis Joannes A 142/229 4 376 1881-1890
Huurne, ter Anna Geertrui A 160/261 3 269 1881-1890
Huurne, ter Elisabeth A 189b 4 331 1881-1890
Huurne, ter Gerridina A 162a/265 4 367 1881-1890
Huurne, ter Gesina A 86/129 2 142 1881-1890
Huurne, ter Harmina A 54/73 1 85 1881-1890
IJzen, van Abraham Nathan A 93/138 2 153 1881-1890
Israël Aleida A 121/201 2 203 1881-1890
Israël Johan Hendrik A 108a/170 2 173 1881-1890
Jager Johan A 168a/284 3 293 1881-1890
Jansen Hillebrand A 34/51 1 58 1881-1890
Janssen Johannes Antonius A 8/11 1 13 1881-1890
Janssen Johannes Hendrikus A 88/131 2 145 1881-1890
Jong, de Hartog Salomon A 53/72 1 84 1881-1890
Jong, de Isaak Mozes A 104/148 2 163 1881-1890
Jordaan Alberdina Maria Hendrika A 148/238 3 247 1881-1890
Jordaan Bernardine A 56 4 401 1881-1890
Jordaan Derk Bernard Herman A 105a/152 4 372 1881-1890
Jordaan Frederik Johan A 36/56 1 61 1881-1890
Jordaan Gerhardus Cornelis M A 146/235 3 243 1881-1890
Jordaan Hendrik A 56/74 1 88 1881-1890
Jordaan Johannes Gijsbertus A 35/52 1 60 1881-1890
Jordaan Johannes Gijsbertus A 40/59 1 65 1881-1890
Jordaan Wilhelmina Petronella A 127/213 3 212 1881-1890
Jordaan Willem Hendrik A 38/58 1 64 1881-1890
Jordaan Willem Hendrik A 48/66 1 79 1881-1890
Kaijser Elisabeth A 109d/180 2 179 1881-1890
Kamp Johannes A 176/301 4 306 1881-1890
Kamp Johannes A 397 4 397 1881-1890
Kamphorst Dirk A 146a 3 244 1881-1890
Kamphorst Dirkje A 20a/32a 1 37 1881-1890
Kamphorst Lubbertje A 9/14 1 15 1881-1890
Kamphorst Lubbertje A 76a/109 2 122 1881-1890
Kamphorst Lubbintje A 35/52 1 60 1881-1890
Kamphorst            Dirk A 12 1 22 1881-1890
Kamphuisen Aaltjen A 40/59 1 65 1881-1890
Kanteman Izak A 22/34a 1 41 1881-1890
Kanteman Izak A 104a 4 350 1881-1890
Kanteman Marcus A 46b/207 1 76 1881-1890
Karkemeijer Aaltje A 164b/270 3 275 1881-1890
Karsten Geertjen A 54/73a 1 86 1881-1890
Kaspers Bernard A 34a 1 59 1881-1890
Kaspers Bernhard A 11a/20 1 21 1881-1890
Kaspers Egbert Jan A 165b/272b 3 281 1881-1890
Kaspers Egbert Jan A 180b/310 4 313 1881-1890
Kaspers Frederika A 92/137 2 152 1881-1890
Kaspers Johanna A 119b/198 2 200 1881-1890
Kaspers Johanna A 183b/314 4 318 1881-1890
Kaspers Johanna A 180c/305 4 347 1881-1890
Keizers Berendina A 190a/331 4 334 1881-1890
Keizers Berendina A 185e/318 4 342 1881-1890
Keizers Diena A 67/91 1 101 1881-1890
Keizers Elizabeth A 79/114 2 127 1881-1890
Keizers Gerrit Jan A 75/107 2 119 1881-1890
Keizers Gezina A 166/273 3 282 1881-1890
Keizers Jan Derk A 91/134 2 148 1881-1890
Keizers Jan Hendrik A 14a/24 1 28 1881-1890
Keizers Johanna Geertruida A 68a/93 1 105 1881-1890
Kemers Berendina A 137/224 3 226 1881-1890
Kemers Berendina A 152/247 3 254 1881-1890
Kemers Berendina A 168d/285 4 371 1881-1890
Kempers Berendina Johanna A 15/26 1 29 1881-1890
Kempers Hendrika A 1a 1 2 1881-1890
Kempers Hendrika A 22/34a 1 41 1881-1890
Kempers Hendrika A 189a/329 4 330 1881-1890
Kempers Jan Hendrik A 189/327 4 329 1881-1890
Kempers Johannes A 185e/318 4 342 1881-1890
Kerkemeijer Aaltje A 36/56 1 61 1881-1890
Kerkemeijer Aleida A 44/63 1 72 1881-1890
Kerkemeijer Egbert A 137/224 3 226 1881-1890
Kerkemeijer Gerharda Antoinetta A 185e/318 4 342 1881-1890
Kerkemeijer Gerhardus Bernardus A 137a/224 3 227 1881-1890
Kerkemeijer Janna Geertruida A 159/258 3 265 1881-1890
Kerkemeijer Johanna Gerharda A 159a/259 3 266 1881-1890
Kerkemeijer Reinoldus A 149/240 3 248 1881-1890
Kerkhoven Hermina Diderica Maria A 123/205 2 207 1881-1890
Kerkveld Berendina A 92/137 2 152 1881-1890
Kerkwijk Engelina A 167b/274a 3 291 1881-1890
Kinkel, ten Dica A 117c/193 2 195 1881-1890
Klaassen Albertus Georgius A 32/49a 1 55 1881-1890
Klaassen Christina A 16/27 1 31 1881-1890
Klaassen Elisabeth A 107/155 2 166 1881-1890
Klaassen Hermanus Johannes A 128/214a 4 370 1881-1890
Klaassen Jan A 20/32 1 36 1881-1890
Klanderman Gerhardus A 187/325 4 327 1881-1890
Klaver Eppo Bonifatius A 186 4 391 1881-1890
Klaver Opimius A 44/63 1 72 1881-1890
Kleef, van Nicolaas A 35/52 1 60 1881-1890
Kleijne Snuverink Jan A 16/27 1 31 1881-1890
Klein Gebbink Gerhardus Johannes A 164a/271 3 277 1881-1890
Klein Gebbink Gregorius Bernardus A 159c/260 3 268 1881-1890
Klein Kormelink Hermanus Christiaan A 8/11 1 13 1881-1890
Klein Poelhuis Gezina A 69d/98 1 110 1881-1890
Klein Poelhuis Johanna A 76b/108 2 123 1881-1890
Klein Poelhuis Johanna A 84d/126 2 140 1881-1890
Klein Woolthuis Anna Gerritje A 36/56 1 61 1881-1890
Kleinsman Berendina A 180/308 4 311 1881-1890
Kleinsman Gerhardus Hendrikus A 120a/199 2 202 1881-1890
Kleinsman Hermina A 15/26 1 29 1881-1890
Kleinsman Joannes A 14a/24 1 28 1881-1890
Kleinsman Johanna A 179/304 4 310 1881-1890
Kleinsman Maria Katharina A 69/95 1 106 1881-1890
Klooster Gerhard A 106a/151 4 339 1881-1890
Kloosterman Frederika A 181/311 4 314 1881-1890
Kloosterman Hermanus Johannes A 52/71 1 83 1881-1890
Kloosterman Hermanus Johannes A 111a 2 186 1881-1890
Kobes Gradus Johannes A 185a/322 4 322 1881-1890
Kock Jan Willem A 114/184 2 189 1881-1890
Koenderink Anna A 28a 1 51 1881-1890
Koenderink Anna A 158 4 392 1881-1890
Koenderink Bernardus A 166a/281 3 284 1881-1890
Koenderink Gerhardina Johanna A 166c/277 3 287 1881-1890
Koenderink Hendrica A 183/313 4 316 1881-1890
Koenderink Johanna A 172/294 3 299 1881-1890
Koenderink Johannes A 166b/276 3 286 1881-1890
Komman Bernardus A 160/261 3 269 1881-1890
Komman Johannes A 272 4 402 1881-1890
Komman Maria Geertruida A 152a/247a 3 256 1881-1890
Komman Maria Geertruida A 165/272 3 279 1881-1890
Komman Maria Geertruida A 171a/291 3 298 1881-1890
Komman Maria Geertruida A 176/301 4 306 1881-1890
Koning Grada Maria Hendrika A 45/64 1 73 1881-1890
Koning Helena Christina A 167b/274a 3 291 1881-1890
Koppele, te Janna A 14a/24 1 28 1881-1890
Kormelink, Groot Willemina A 88/131 2 145 1881-1890
Kormelink, Klein Hermanus Christiaan A 8/11 1 13 1881-1890 
Korte, te Mine A 43 1 71 1881-1890
Korte, ten Mine A 149b/241 3 250 1881-1890
Korte, ten Roelof A 120/200 2 201 1881-1890
Korte, ten Roelof A 156/253 3 260 1881-1890
Korte, ten Roelof A 158a/257 3 263 1881-1890
Kortte, ten Catharina A 181/311 4 314 1881-1890
Kortte, ten Wilhelmina A 117/192 2 192 1881-1890
Kortte, ten Wilhelmina A 119b/198 2 200 1881-1890
Kotters Johanna Geertruida A 156/253 3 260 1881-1890
Kotters Johanna Geertruida A 158b/256 3 264 1881-1890
Krebber Henricus A 142/229 3 237 1881-1890
Kreek, de Leinardus Johannes Au A 26a 1 30 1881-1890
Kremer Johanna Margritta A 84c/125 2 139 1881-1890
Kreunen Hendrika A 37b/53 1 62 1881-1890
Kreunen Hendrika A 69a/96 1 107 1881-1890
Krukerink Hendrika Johanna A 140/226 3 234 1881-1890
Kuijke Hillegond A 24/38 1 46 1881-1890
Kuijl, van der Wilhelmus A 44/63 1 72 1881-1890
Kuijl, van der Wilhelmus A 69/95 1 106 1881-1890
Kuijl, van der Wilhelmus A 105/150 2 164 1881-1890
Kuijl, van der Wilhelmus A 110d/176 2 184 1881-1890
Kuijl, van der Wilhelmus A 152/249 3 255 1881-1890
Kuijl, van der Wilhelmus A 175a/298 4 303 1881-1890
Kuiper Johanna Aleida A 138/225 3 229 1881-1890
Kuipers Fredericus Johannes A 144/231 3 240 1881-1890
Kuipers Gerhardus A 180b/310 4 313 1881-1890
Kuipers Gerhardus A 185/322a 4 321 1881-1890
Kuipers Johanna A 45/64 1 73 1881-1890
Kuipers Johanna A 117/192 2 192 1881-1890
Laarhoven Carolus Franciscus Th A 129/215 3 214 1881-1890
Laarhuis Gerrit Jan A 122/204 2 206 1881-1890
Laarhuis Jan Hendrik A 54/73 1 85 1881-1890
Laarhuis Jan Hendrik A 142/229 3 237 1881-1890
Laarman Arendina A 117c/193 2 195 1881-1890
Laarveld Berendina A 155/252 3 259 1881-1890
Laarveld Jan Hendrik A 6/4 1 7 1881-1890
Lamers Theodorus A 142/229 4 376 1881-1890
Lammers Berend Jan A 120/200 2 201 1881-1890
Lammers Berend Jan A 160/261 3 269 1881-1890
Lammers Berend Jan A 164b/270 3 275 1881-1890
Lammers Gerrit A 6b/7 1 9 1881-1890
Lammers Johanna Theodora A 111/182 2 185 1881-1890
Lammersen Bernardus Johannes A 98/144 2 158 1881-1890
Lammersen Johannes Hendricus A 164a/271 3 277 1881-1890
Land ook Eijsink  Hendrika A 180e/309 4 387 1881-1890
Landewers Johanna Willemina A 154/251 3 258 1881-1890
Langezaal Bernardus A 166/273 3 282 1881-1890
Langezaal Johanna Geertruida A 32a/49 1 56 1881-1890
Langezaal Johanna Geertruida A 36/56 1 61 1881-1890
Langezaal Johanna Geertruida A 137a/224 3 227 1881-1890
Lankheet Christiaan Engelbertus A 69/95 1 106 1881-1890
Lankheet Femia A 164b/270 3 275 1881-1890
Lankheet Geertrui A 120/200 2 201 1881-1890
Lankheet Geertrui A 158a/257 3 263 1881-1890
Lankheet Geertruid A 156/253 3 260 1881-1890
Lankheet Johanna A 141/228 4 383 1881-1890
Lankheet Johanna Christina A 122/204 2 206 1881-1890
Lansink Antonius A 162/264 3 270 1881-1890
Lansink Fenneken A 9a/13 1 16 1881-1890
Lansink Geertruida A 99/145 2 159 1881-1890
Lansink Jan A 70/102 2 113 1881-1890
Lansink Janna Geertrui A 83/122 2 135 1881-1890
Lansink Janna Geertruid A 79/114 2 127 1881-1890
Lansink Johanna A 46a/206 1 75 1881-1890
Lansink Johannes A 106e/46 4 379 1881-1890
Leerink Derk Willem A 134a/221 3 223 1881-1890
Leerink Jan Hendrik A 1 1 1 1881-1890
Leerink Jan Hendrik A 73/105 2 117 1881-1890
Leerink Johanna Margaretha A 33/50 1 57 1881-1890
Leerkes Johanna A 159a/259 3 266 1881-1890
Leeuw, de Diena A 62/83 1 95 1881-1890
Leferink Antonie A 115/188 2 190 1881-1890
Leferink Antonij A 22/34a 1 41 1881-1890
Leferink Antonij A 110d/176 2 184 1881-1890
Leferink Antonij A 10/15 4 353 1881-1890
Leferink Berend Jan A 74/106 2 118 1881-1890
Leferink Berendina A 23/37 1 43 1881-1890
Leferink Bernardina A 114/184 2 189 1881-1890
Leferink Catharina A 89/132 2 146 1881-1890
Leferink Catharina Berendina A 141 3 236 1881-1890
Leferink Engbert A 91/134 2 150 1881-1890
Leferink Geertrui A 76b/108 2 123 1881-1890
Leferink Geertrui A 180c/305 4 347 1881-1890
Leferink Geertruid A 110a/181 2 181 1881-1890
Leferink Gerhard Antonij A 10a/17 1 19 1881-1890
Leferink Gerharda A 91/134 2 148 1881-1890
Leferink Joanna A 45/64 1 73 1881-1890
Leferink Joanna A 159c/260 3 268 1881-1890
Leferink Joanna A 185 4 390 1881-1890
Leferink Johanna A 22/34 1 39 1881-1890
Leferink Johanna A 75/107 2 119 1881-1890
Leferink Johanna A 111a 2 186 1881-1890
Leferink Johannes A 119/196 2 198 1881-1890
Leferink Willemina A 33/50 1 57 1881-1890
Leggedoor Hendrik A 43/62 1 68 1881-1890
Lenderink Gerharda A 16/27 1 31 1881-1890
Lenderink Hendrikus A 117/192 2 192 1881-1890
Lenderink Hendrikus A 171a/291 3 298 1881-1890
Lenderink Johanna Geertrui A 164c 3 278 1881-1890
Lendrink Gerharda A 162/264 3 270 1881-1890
Lensink Antonetta Aleida A 105a/152 4 372 1881-1890
Lenssen Johannes Bernardus A 128/214a 4 370 1881-1890
Leppen Geertruida Sophia A 107f/163 4 378 1881-1890
Leppen Geertruida Sophia A 63 4 404 1881-1890
Leppen Johanna Geziena A 34/51 1 58 1881-1890
Leppink Aleida A 9b/12 1 17 1881-1890
Leppink Bartha Johanna A 96/142 2 156 1881-1890
Leppink Christina A 30/47 1 54 1881-1890
Leppink Christina A 48/66 1 79 1881-1890
Leppink Egbert A 79/114 2 127 1881-1890
Leppink Egbert Bertus A 1a 1 2 1881-1890
Leppink Egbert Bertus A 9a/13 1 16 1881-1890
Leppink Gerrit Jan A 26a 1 30 1881-1890
Leppink Hendrik A 28a 1 51 1881-1890
Leppink Hendrik A 105/150 2 164 1881-1890
Leppink Hendrik A 158 4 392 1881-1890
Leppink Hendrikus A 76/108 2 121 1881-1890
Leppink Hermannus A 81/119 2 132 1881-1890
Leppink Hermannus A 84a/127 2 137 1881-1890
Leppink Hermina A 13b/23 1 26 1881-1890
Leppink Jan A 84c/125 2 139 1881-1890
Leppink Jan Hendrik A 85/128 2 141 1881-1890
Leppink Johanna A 35/52 1 60 1881-1890
Leppink Johanna Wilhelmina A 40/59 1 65 1881-1890
Leu, de Maria Wilhelmina A 56/74 1 88 1881-1890
Leur, van der Andries Antonij A 17/28 1 32 1881-1890
Leurink Gerhardus Johannes A 119/196 2 198 1881-1890
Leurink Hendrika A 68a/93 1 105 1881-1890
Leurink Hendrika Jacoba A 143/230 3 238 1881-1890
Leurink Hermina Gerharda A 34/51 1 58 1881-1890
Leurink Johannes A 118/194 2 196 1881-1890
Leus Berendina A 183b/314 4 318 1881-1890
Leussink Berendina A 44/186a 4 361 1881-1890
Leussink Christina A 44/63 1 72 1881-1890
Leussink Hendrik Jan A 142/229 3 237 1881-1890
Leussink Joannes A 68/94 1 104 1881-1890
Leussink Johanna Catharina A 32a/49 1 56 1881-1890
Leussink Johanna Catharina A 61/82 1 94 1881-1890
Leussink Johannes Reinoldes A 108e/173 4 381 1881-1890
Lichtenberg Hermanus Bernardus A 84/124 2 136 1881-1890
Ligtenberg Gerrit Jan A 79a/115 2 128 1881-1890
Lilie Jette A 126/212 2 211 1881-1890
Lilie Rica A 123/205 2 207 1881-1890
Lilie Rica A 134a/220 3 222 1881-1890
Lindeman Jacob Mozes A 47a 1 78 1881-1890
Lintelo, te Jan Hendrik A 139/227a 3 232 1881-1890
Lintelo, te Joannes A 117/192 2 192 1881-1890
Lintelo, te Johanna A 171/290 3 297 1881-1890
Lochem, van Bartha Hendrika A 24 1 45 1881-1890
Lochem, van Bartha Hendrika A 134a/221 3 223 1881-1890
Lochem, van Femia A 85/128 2 141 1881-1890
Lochem, van Geertruida Gerridina A 4a/2 4 356 1881-1890
Lochem, van Gerridina A 76/108 2 121 1881-1890
Lochem, van Gerrit A 17a/29 1 33 1881-1890
Lochem, van Gerrit Jan A 28/43 1 50 1881-1890
Lochem, van Gerrit Jan A 164b/270 3 275 1881-1890
Lochem, van Gerritdina A 5/3 1 6 1881-1890
Lochem, van Johanna Willemina A 81/118 2 131 1881-1890
Lohuis Hendrikus Gerhardus A 114/184 2 189 1881-1890
Lokker Jan Jacob A 16/27 1 31 1881-1890
Loo, te Gesina Johanna A 105a/152 4 372 1881-1890
Looving Antonius Bernardus A 12/21 1 23 1881-1890
Löwenstein Raphaël A 104/148 2 163 1881-1890
Lubbers Hendrik A 107d/164 2 171 1881-1890
Lubbers Hendrik A 142/229 4 376 1881-1890
Luttikhold Janna Geertruid A 32a/49 1 56 1881-1890
Maat, ter Jan A 65/86 1 99 1881-1890
Maat, ter Jan A 171/291 3 297 1881-1891
Mann Wilhemina Judea Eusebia A 42/61 1 67 1881-1890
Mansfeldt Sientje A 47a 1 78 1881-1890
Marsman Harmen Jan A 24/38 1 46 1881-1890
Martens Engelbartus A 22/34 1 39 1881-1890
Martens Engelbertus A 111a 2 186 1881-1890
Martens Gerharda Arendina A 105a/152 4 372 1881-1890
Maurik Johanna Geertruida A 175/300 4 302 1881-1890
Maurits Antoon Willem A 98/144 2 158 1881-1890
Mecks Johan Rudolf A 6/4 1 7 1881-1890
Meijer Aaltje A 33/50 1 57 1881-1890
Meijer Aaltjen A 9a/13 1 16 1881-1890
Meijer Aaltjen A 132/218 3 219 1881-1890
Meijer Aaltjen A 146/235 3 243 1881-1890
Meijer Albertus A 170/289 3 295 1881-1890
Meijer Elisabeth A 23/37 1 43 1881-1890
Meijer Hermannus A 173a/22 4 345 1881-1890
Meijer Jacobus A 69b 1 108 1881-1890
Meijer Jacobus A 175b/299 4 304 1881-1890
Meijer Wilhelmina A 16/27 1 31 1881-1890
Meijer Wilhelmina A 11b/18 4 338 1881-1890
Meijerink Albertus Bernardus A 122/204 2 206 1881-1890
Meijerink Arend Jan A 50/69 1 81 1881-1890
Meijerink Grada Catharina A 98/142 4 360 1881-1890
Meijerink Joanna A 130b 3 217 1881-1890
Meijerink Joanna A 180a/306 4 312 1881-1890
Meijerink Joanna Geertrui A 18/30 1 34 1881-1890
Meijerink Johanna Geertrui A 156/253 3 260 1881-1890
Meijerink Johanna Geertruid A 46a/206 1 75 1881-1890
Meijerink Johanna Geertruida A 129/215 3 214 1881-1890
Meijerink Johanna Hermina A 69 4 406 1881-1890
Meijerink Wilhelmus Hendrikus A 188/326 4 328 1881-1890
Meijrink Johanna Geetrui A 158a/257 3 263 1881-1890
Meiman Aleida Frederika A 32a/49 1 56 1881-1890
Meinderink Christiaan A 79/114 2 127 1881-1890
Meinderink Hendrika A 67a/90 1 102 1881-1890
Mekking Femia Johanna A 36/56 1 61 1881-1890
Mellink Berendina A 81/119 2 132 1881-1890
Mellink Harmina A 158a/257 3 263 1881-1890
Mellink Harmina A 168b/287 4 358 1881-1890
Mellink Johanna Hendrika A 140/226 3 234 1881-1890
Mentink Johanna A 88/131 2 145 1881-1890
Michorius Bernardus A 112/183 2 187 1881-1890
Michorius Geertruida A 78/113 2 126 1881-1890
Michorius Gerharda A 51/70 1 82 1881-1890
Michorius Joannes A 18/30 1 34 1881-1890
Michorius Johanna A 98/144 2 158 1881-1890
Michorius Johanna A 321 4 403 1881-1890
Middelhuis Gerrit Jan A 109c/180 2 178 1881-1890
Middelhuis Hendrika A 149a/239 3 249 1881-1890
Middelhuis Lambertus A 176/301 4 306 1881-1890
Middelhuis Lambertus A 397 4 397 1881-1890
Molenkamp Anna Maria A 102/147 2 161 1881-1890
Molenkamp Arend Jan A 90/133 2 147 1881-1890
Molenkamp Bartha Frederika A 79a/115 2 128 1881-1890
Molenkamp Bartha Frederika A 105/150 2 164 1881-1890
Molenkamp Bartha Frederika A 115/188 2 190 1881-1890
Molenkamp Bartha Frederika A 107f/162 4 377 1881-1890
Molenkamp Christina A 27/40 1 49 1881-1890
Molenkamp Euphemia Johanna A 166c/278 3 288 1881-1890
Molenkamp Gerhardus A 22/36 1 42 1881-1890
Molenkamp Gerhardus A 110d/176 2 184 1881-1890
Molenkamp Johanna Geertruida A 7/8 1 11 1881-1890
Molenkamp Johanna Maria A 165/272 3 279 1881-1890
Molenkamp Johanna Maria A 169/288 3 294 1881-1890
Molenkamp Johanna Maria A 185c/321 4 324 1881-1890
Molenkamp Reind A 22/35 1 40 1881-1890
Molenkamp Willemina A 180a/306 4 312 1881-1890
Molenveld Christina A 42/61 1 67 1881-1890
Moller, te Berendina A 107b/160 2 169 1881-1890
Morsink Scholte Maria A 46a/206 1 75 1881-1890
Morssink Aleida A 186a/323 4 326 1881-1890
Morssink Christiaan A 121/201 2 203 1881-1890
Morssink Geertruida A 69e/97 2 111 1881-1890
Morssink Gerrit Jan A 76/108 2 121 1881-1890
Morssink Gerrit Jan A 83/121 4 343 1881-1890
Morssink Hendrik Jan A 189a/329 4 330 1881-1890
Morssink Hermannus A 76a/109 2 122 1881-1890
Morssinkhof Berend Jan A 35/52 1 60 1881-1890
Morssinkhof Berend Jan A 33/50a 4 384 1881-1890
Morssinkhof Johanna Gezina A 33/50 1 57 1881-1890
Mossink Martinus A 10/15 4 353 1881-1890
Mothé Thoma Antonius A 57/75 1 89 1881-1890
Mourik Johanna Geetruida A 186/324 4 325 1881-1890
Muiteman Gijsbertus A 114/184 2 189 1881-1890
Muiteman Gijsbertus A 129/215 3 214 1881-1890
Mulder Elisabeth A 151/246 3 253 1881-1890
Mulder Johanna Bernarda A 70/102 2 113 1881-1890
Müller Helena A 140/226 3 234 1881-1890
Niesink Maria Janna A 132/218 3 219 1881-1890
Nijenhuis Grada Willemina A 127/213 3 212 1881-1890
Nijenhuis Hendrik Jan A 22/34 1 39 1881-1890
Nijenhuis Hermanus A 187/325 4 327 1881-1890
Nijhof Dina A 110d/176 2 184 1881-1890
Nijhof Dina A 162b/266 4 368 1881-1890
Nijhof Hendrik Jan A 187/325 4 327 1881-1890
Nijhuis Arend Jan A 110d/176 2 184 1881-1890
Nijhuis Arend Jan A 162b/266 4 368 1881-1890
Nijhuis Geertrui A 76a/109 2 122 1881-1890
Nijhuis Geertrui A 121/201 2 203 1881-1890
Nijhuis Gerhardus A 175/300 4 302 1881-1890
Nijhuis Gerhardus A 186/324 4 325 1881-1890
Nijhuis Gerritdina A 106a/151 4 339 1881-1890
Nijhuis Hendrik Jan A 1a 1 2 1881-1890
Nijhuis Hendrika A 9b/12 1 17 1881-1890
Nijhuis Hendrika A 77/111 2 124 1881-1890
Nijhuis Hendrika A 81a/120 2 133 1881-1890
Nijhuis Hendrika A 167b/274a 3 291 1881-1890
Nijhuis Hendrika Johanna A 48/66 1 79 1881-1890
Nijhuis Hermina Johanna A 25/39 1 47 1881-1890
Nijland Gerridina Gesina A 30/47 1 54 1881-1890
Nijland Gerrit Willem A 9/14 1 15 1881-1890
Nijland Gerrit Willem A 191a/333 4 337 1881-1890
Nijland Grietje A 191a/333 4 337 1881-1890
Nijland Willem A 9a/13 1 16 1881-1890
Nijland Willem A 154/251 3 258 1881-1890
Nilant Ragirius Wilhelm A 143/230 3 238 1881-1890
Nobes Grades Johannes A 64a/84 1 98 1881-1890
Nobes Grades Johannes A 152a/247a 3 256 1881-1890
Nobes Gradus Johannes A 161a/262 4 352 1881-1890
Noordink Anna Berendina A 16/27 1 31 1881-1890
Noordink Hendrika A 45/64 1 73 1881-1890
Noordink Hendrikus A 10/16 1 18 1881-1890
Noordink Hermina A 183b/314 4 318 1881-1890
Noordink Johannes Hermannus A 117/192 2 192 1881-1890
Noordink Johannes Hermannus A 182/312 4 315 1881-1890
Noordink Wilhelmus A 11a/20 1 21 1881-1890
Noordink Wilhelmus A 69f/99 2 112 1881-1890
Noordink Willemina A 168/283 3 292 1881-1890
Noort, van den Johannes Rutgerus A 164c/270a 3 276 1881-1890
Noort, van den Johannes Rutgerus A 110a/179 4 355 1881-1890
Noort, van der Johannes Rutgerus A 47a 1 78 1881-1890
Noppen Adriana Johanna A 106a/151 4 339 1881-1890
Odink Hendrik Jan A 96/142 2 156 1881-1890
Odink Jan Hendrik Hermanus A 105/150 2 164 1881-1890
Okker Izaak A 106a/151 4 339 1881-1890
Oldenkotte Albertus Gerhardus A 151/246 3 253 1881-1890
Oldenkotte Antonetta Aleida A 188/326 4 328 1881-1890
Oldenkotte Clara Gerridina A 122/204 2 206 1881-1890
Oldenkotte Joannes Gerhardus A 185/322a 4 321 1881-1890
Olijslager Engelina Maria A 22/34a 1 41 1881-1890
Olijslager Engelina Maria A 110d/176 2 184 1881-1890
Olminkhof Hendrik Jan A 46a/206 1 75 1881-1890
Olminkhof Hendrik Jan A 156/253 3 260 1881-1890
Olminkhof Hendrik Jan A 158a/257 3 263 1881-1890
Olminkhof Johanna Maria A 32a/49 1 56 1881-1890
Olthof Jan Willem A 67a/90 1 102 1881-1890
Olthof Willemina A 36/56 1 61 1881-1890
Olyslager Engelina Maria A 10/15 4 353 1881-1890
Ommen, van Jantje A 105/150 2 164 1881-1890
Onland Gezina Hendrika A 72/104 2 116 1881-1890
Onland Johanna Gezina A 95/140 2 155 1881-1890
Ooink Gerritdina A 96/142 2 156 1881-1890
Ooink Johannes A 136/223 3 225 1881-1890
Oostendorp Antonia Wilhelmina A 54/73a 1 86 1881-1890
Oosterholt Arnoldus A 15/26 1 29 1881-1890
Oosterholt Hendrik A 13b/23 1 26 1881-1890
Oosterholt Hendrik A 161a/262 4 352 1881-1890
Oosterholt Hendrika Willemina A 26a 1 30 1881-1890
Oosterholt Hendrika Willemina A 36/56 1 61 1881-1890
Oosterholt Hermannus A 13/22 1 24 1881-1890
Oosterholt Hermannus A 10/15 4 353 1881-1890
Oosterholt Hermina A 154/251 3 258 1881-1890
Oosterholt Willemina A 161a/262 4 352 1881-1890
Oostrik Johannes Bernardus A 34/51 1 58 1881-1890
Oppenheimer Sophia A 140/226 3 234 1881-1890
Ordelmans Hendrikus A 119b/198 2 200 1881-1890
Ordelmans Hendrikus A 191/332 4 335 1881-1890
Ordelmans Hermanus A 163/267 3 271 1881-1890
Ordelmans Jan Hendrik A 111/182 2 185 1881-1890
Ordelmans Johannes A 174/295 4 301 1881-1890
Ottink Aleida A 120a/199 2 202 1881-1890
Ottink Aleida A 152/249 3 255 1881-1890
Ottink Aleida A 119/196a 4 341 1881-1890
Ottink Anna Maria A 61/82 1 94 1881-1890
Ottink Antonius Wilhelmus A 43/62 1 68 1881-1890
Ottink Catharina Hendrika A 186 4 391 1881-1890
Ottink Gerharda Catharina A 142/229 4 376 1881-1890
Ottink Hermina Johanna A 70/102 2 113 1881-1890
Ottink Hermina Johanna A 98/144 2 158 1881-1890
Ottink Reinelle A 44/186a 4 361 1881-1890
Ottink Reinier A 142/229 3 237 1881-1890
Ottink Reinoldus A 44/63 1 72 1881-1890
Overbeek Berendina A 116/189 2 191 1881-1890
Overbeek Berendina A 118a/195 2 197 1881-1890
Overbeek Gerharda A 109a/168 2 175 1881-1890
Overbeek Gerhardus A 163/267 3 271 1881-1890
Overbeek Hendrikus Johannes A 103/149 2 162 1881-1890
Overbeeke Antoni A 152/247 3 254 1881-1890
Overbeeke Antoni A 168d/285 4 371 1881-1890
Overbeeke Berend Jan A 153/250 3 257 1881-1890
Overbeeke Berend Jan A 164/269 3 273 1881-1890
Overbeeke Berendina A 103/149 2 162 1881-1890
Overbeeke Berendina A 115/188 2 190 1881-1890
Overbeeke Berendina Geertruida A 164c 3 278 1881-1890
Overbeeke Hermannus A 118/194 2 196 1881-1890
Overbeeke Hermannus A 152/249 3 255 1881-1890
Overbeeke Johanna Frederika A 170a/289a 3 296 1881-1890
Overbeeke Johanna Frederika A 185/322a 4 321 1881-1890
Overbeeke Johannes A 169/288 3 294 1881-1890
Overbeeke Johannes A 168c/286 4 359 1881-1890
Overbeeke Willem A 89/132 2 146 1881-1890
Overbosch Evert A 23/37 1 43 1881-1890
Overbosch Evert A 48/66 1 79 1881-1890
Overgoor Maria Geertruida A 114/184 2 189 1881-1890
Overgoor Maria Geertruida A 129/215 3 214 1881-1890
Pasman Anna Maria A 107b/160 2 169 1881-1890
Pasman Johanna Theodora A 166/273 3 282 1881-1890
Pelle, ter Janna A 67b/92 1 103 1881-1890
Perebos Gerharda A 189c/328 4 332 1881-1890
Perenbosch Geertrui A 11a/20 1 21 1881-1890
Perenbosch Geertruid A 69f/99 2 112 1881-1890
Philips Eva Israël A 53/72 1 84 1881-1890
Pieper Andries A 69b 1 108 1881-1890
Pieper Andries A 175b/299 4 304 1881-1890
Pieper Anna Engelina A 158b/256 3 264 1881-1890
Pieper Anna Engelina A 10/15 4 353 1881-1890
Pieper Gerharda A 4 1 5 1881-1890
Pieper Gerhardus A 160/261 3 269 1881-1890
Pieper Gerhardus A 165b/272b 3 281 1881-1890
Pieper Jan Hendrik A 168a/284 3 293 1881-1890
Pieper Jan Pieter A 165a/272a 3 280 1881-1890
Pieper Jan Pieter A 166c/278 3 288 1881-1890
Pieper Jan Pieter A 185a/322 4 322 1881-1890
Pijning Jan A 88/131 2 145 1881-1890
Pijpenbroek Aaltjen A 42/61 1 67 1881-1890
Pikkemaat Bernardus A 64a/84 1 98 1881-1890
Pikkemaat Bernardus A 142/229 3 237 1881-1890
Plaats, van der Anna Elisabeth A 48/66 1 79 1881-1890
Poelhuis Klein Gezina A 69d/98 1 110 1881-1890
Poelhuis Klein Johanna A 76b/108 2 123 1881-1890
Poelhuis Klein Johanna A 84d/126 2 140 1881-1890
Poepjes Gerrit Jan A 49/67 1 80 1881-1890
Polman Johanna A 162/264 3 270 1881-1890
Pot Aaltjen A 70b/99 4 346 1881-1890
Pot Aaltjen A 146a/234 4 349 1881-1890
Prins Dina Johanna Hendrika A 105a/152 4 372 1881-1890
Prins Warmold A 32/49a 1 55 1881-1890
Prins Warmold A 35/52 1 60 1881-1890
Puister Gezina A 150a/244 3 252 1881-1890
Puister Jan A 150a/244 3 252 1881-1890
Puister Jan A 128/214a 4 370 1881-1890
Put Jan Hendrik A 71/103 2 115 1881-1890
Put Johannes A 79/114 2 127 1881-1890
Put Johannes A 86a/129 2 143 1881-1890
Put Johannes A 91/135 2 149 1881-1890
Raders, van Reinier Frederik, Baron A 98/144 2 158 1881-1890
Rahe, ter Hendrika A 109b/166 2 176 1881-1890
Rahe, ter Hendrika A 135/217 3 224 1881-1890
Rahe, ter Jan Hendrik A 54/73 1 85 1881-1890
Rahe, ter Jannes A 108/165 2 172 1881-1890
Rebel Johanna Arnolda A 132/218 3 219 1881-1890
Reijerkerk Martinus A 132/218 3 219 1881-1890
Reijnen Johanna A 57/75 1 89 1881-1890
Reijnen Johanna A 164c/270a 3 276 1881-1890
Reimerink Berendina A 60a/80 1 93 1881-1890
Reimerink Berendina A 67b/92 1 103 1881-1890
Reimerink Berendina A 117/192 2 192 1881-1890
Reimerink Berendina A 151/246 3 253 1881-1890
Reimerink Berendina A 164/269 3 273 1881-1890
Reimerink Berendina A 170a/289a 3 296 1881-1890
Reimerink Frederika A 76a/109 2 122 1881-1890
Reimerink Geertruida A 109b/166 2 176 1881-1890
Reimerink Gerharda Renella A 162/264 3 270 1881-1890
Reimerink Gerridina A 69f/99 2 112 1881-1890
Reimerink Hendrik A 81a/120 2 133 1881-1890
Reimerink Hermanus A 37b/53 1 62 1881-1890
Reimerink Martha Wilhelmina Johanna A 8a/10 1 14 1881-1890
Reimerink Renella A 178/303 4 309 1881-1890
Reinders Antoni A 142/229 4 376 1881-1890
Reinders Antoon A 134a/221 3 223 1881-1890
Reinshagen Eduard A 138 3 230 1881-1890
Reinshagen Frederik Wilhelm A 54/73a 1 86 1881-1890
Reuvekamp Geertrui A 187/325 4 327 1881-1890
Revius Jan Gerhard A 108d/175 4 380 1881-1890
Rewald Caspar A 142/229 3 237 1881-1890
Ribbius Maria Adriana A 42/61 1 67 1881-1890
Ribbius Rudelphina Machtild A 42/61 1 67 1881-1890
Riesthuis Gradus A 138 3 230 1881-1890
Riesthuis Joannes Henricus A 166a/282 3 285 1881-1890
Riesthuis Johannes A 3/1 1 4 1881-1890
Riet, te Albertus A 83/121 4 343 1881-1890
Riet, te Hermina A 69e/97 2 111 1881-1890
Riet, ter Enneken A 79a/115 2 128 1881-1890
Riet, ter Enneken A 81/119 2 132 1881-1890
Riet, ter Wilhelmina A 28/43 1 50 1881-1890
Robberman Willem Johannes A 49/67 1 80 1881-1890
Robers Hermina A 132/218 3 219 1881-1890
Robers Johanna Engelina A 168a/284 3 293 1881-1890
Roelvink Jan A 158a/257 3 263 1881-1890
Roelvink Jan A 168b/287 4 358 1881-1890
Roerink Bartha Maria A 167b/274a 3 291 1881-1890
Roerink Egbertus A 190/330 4 333 1881-1890
Roerink Johanna A 60a/80 1 93 1881-1890
Roerink Johanna A 91a/136 2 151 1881-1890
Ronz Carl Joseph A 122/204 2 206 1881-1890
Rooij, van Gradus Antonius A 2 1 3 1881-1890
Roos Johannes A 91a/136 2 151 1881-1890
Roosendaal Eva A 26/41 1 48 1881-1890
Röring Elisabeth A 167b/274a 3 291 1881-1890
Röring Elisabeth A 147a/236 4 375 1881-1890
Röring Elizabeth A 17a/29 1 33 1881-1890
Röring Elizabeth A 185c/321 4 324 1881-1890
Röring Elizabeth A 185e/318 4 342 1881-1890
Rotman Derk Jan A 46 1 74 1881-1890
Ruperink Johannes A 81/119 2 132 1881-1890
Ruperink Johannes A 180e/309 4 387 1881-1890
Sachs Johanna A 140/226 3 234 1881-1890
Sark, van Wilhelmus Theodorus J A 181/311 4 314 1881-1890
Sauveur Henricus A 114/184 2 189 1881-1890
Schaars Anna Geertrui A 35/52 1 60 1881-1890
Schaars Anna Geertruij A 40/59 1 65 1881-1890
Scharrenborg Gerharda A 11a/20 1 21 1881-1890
Scharrenborg Gerharda A 69f/99 2 112 1881-1890
Scharrenborg Johanna A 1 1 1 1881-1890
Scharrenborg Johannes A 164b/270 3 275 1881-1890
Scharrenborg Johannes A 189c/328 4 332 1881-1890
Schartman Antonius A 70a/101 2 114 1881-1890
Schartman Antonius A 131/216 3 218 1881-1890
Schartman Antonius Gerhardus A 70/102 2 113 1881-1890
Schartman Bernard Theodoor A 99/145 2 159 1881-1890
Schartman Gerhard Johannes A 141/228 4 383 1881-1890
Schartman Gerharda Aleida A 141 3 236 1881-1890
Schartman Jan A 74/106 2 118 1881-1890
Schartman Jan A 144a/231 3 241 1881-1890
Schartman Martinus A 144/231 3 240 1881-1890
Schartman Reinella Helena A 23/37 1 43 1881-1890
Scheggert Hamina A 64a/84 1 98 1881-1890
Scheggert Harmina A 152a/247a 3 256 1881-1890
Scheggert Harmina A 185a/322 4 322 1881-1890
Scheggert Harmina A 161a/262 4 352 1881-1890
Scheij Anna Margaretha A 30/47 1 54 1881-1890
Schilderman Antonius Gerhardus A 107a/156 2 167 1881-1890
Schilderman Antonius Johannes A 150/242 3 251 1881-1890
Schilderman Margrietje A 107d/164 2 171 1881-1890
Schlossmacher August A 33 4 399 1881-1890
Schmitz Antonia Berendina A 152/249 3 255 1881-1890
Scholte Johannes Hendrikus A 111a 2 186 1881-1890
Scholte Johannes Hendrikus A 130a 3 216 1881-1890
Scholte Johannes Hendrikus A 279 4 394 1881-1890
Scholte Grevink Johanna Tobia A 46 1 74 1881-1890
Scholte Morsink Maria A 46a/206 1 75 1881-1890
Scholten Derk A 125/210 2 209 1881-1890
Scholten Geertruida A 98/142 4 360 1881-1890
Scholten Hermanna Wilhelmina H C A 20/32 1 36 1881-1890
Scholten Jetta A 69b 1 108 1881-1890
Scholten  Jetta A 91a/136 2 151 1881-1890
Schonenborg Johanna Geertruida A 122/204 2 206 1881-1890
Schoolkate Antonius A 34/51 1 58 1881-1890
Schouwing Aleida A 6/4 1 7 1881-1890
Schutte Johanna Margaretha A 178/303 4 309 1881-1890
Schutterhoef Hermina A 148/238 3 247 1881-1890
Schutterhof Hermina A 15/26 1 29 1881-1890
Schuurmans Jetske A 57/75 4 385 1881-1890
Selders Alexandrina A 56/74 1 88 1881-1890
Selle, te Grada Willemina A 22/34 1 39 1881-1890
Sendfeld Berendina A 164b/270 3 275 1881-1890
Sendfeld Hendrika A 60/80 1 92 1881-1890
Siebelder Johannes Antonius A 142/229 3 237 1881-1890
Simmelink Berendina Willemina A 48/66 1 79 1881-1890
Slager David A 121/201 2 203 1881-1890
Sloot Bartha A 35/52 1 60 1881-1890
Sloot Bartha A 40/59 1 65 1881-1890
Sloot Berendina A 38/58 1 64 1881-1890
Slot Anna Maria A 43 1 70 1881-1890
Slot Anna Maria A 106a/153 2 168 1881-1890
Slot Gerharda A 12/21 1 23 1881-1890
Slot Gerharda A 172/294 3 299 1881-1890
Slot Gerrit Jan A 11/19 1 20 1881-1890
Slot Johanna Berendina A 98/142 4 360 1881-1890
Slot Johannes A 164/269 3 273 1881-1890
Slot Maria A 186/324 4 325 1881-1890
Slot Maria A 168b/287 4 358 1881-1890
Slot Maria A 147a/236 4 375 1881-1890
Slotman Aaltje A 13b/23 1 26 1881-1890
Slotman Aaltje A 161a/262 4 352 1881-1890
Slotman Aaltjen A 150a/244 3 252 1881-1890
Slotman Bernard A 98/144 2 158 1881-1890
Slotman Bernard A 166c/278 3 288 1881-1890
Slotman Egbert A 65/86 1 99 1881-1890
Slotman Johanna A 27/40 1 49 1881-1890
Slotman Johanna A 172/294 3 299 1881-1890
Slotman Johannes Hendrikus A 78/113 2 126 1881-1890
Slotman Maria Hendrika A 64/85 1 97 1881-1890
Smeets Rzn Joannes Renerus A 98/144 2 158 1881-1890
Smid Willemina A 150a/244 3 252 1881-1890
Smid Willemina A 128/214a 4 370 1881-1890
Smits Hendrik Jan A 48/66 1 79 1881-1890
Smits Janna A 185/322a 4 321 1881-1890
Smits Petronella Magtilda H A 143/230 3 238 1881-1890
Snakenberg Frederikus A 64/85 1 97 1881-1890
Snakenborg Berendina A 165a/272a 3 280 1881-1890
Snijders Christina A 178/303 4 309 1881-1890
Snuverink Kleijne  Jan A 16/27 1 31 1881-1890
Somhorst Antonij Hermannus A 189/327 4 329 1881-1890
Somhorst Christiaan A 177a 4 308 1881-1890
Somhorst Christiaan A 185d/319 4 340 1881-1890
Somhorst Hendrik Willem A 164a/269a 3 274 1881-1890
Somhorst Hendrika Marga A 23/37 1 43 1881-1890
Somhorst Hermina A 43 1 70 1881-1890
Somhorst Hermina A 106a/153 2 168 1881-1890
Somhorst Johanna Berendina A 156/253 3 260 1881-1890
Somhorst Johanna Berendina A 158b/256 3 264 1881-1890
Somhorst Johanna Wilhelmina A 49 4 405 1881-1890
Somhorst Martinus A 1a 1 2 1881-1890
Spaaij Wilhelmina A 42/61 1 67 1881-1890
Spiers Leentje A 26/41 1 48 1881-1890
Spiers Leentje A 175c/298a 4 305 1881-1890
Spoor Francisca A 175c/298a 4 305 1881-1890
Spoor Gradina A 101/146 2 160 1881-1890
Spoor Willem A 102/147 2 161 1881-1890
Spoor Willem Gerhardus Chr A 141 3 236 1881-1890
Sprenkelder Antonius Johannes A 98/144 2 158 1881-1890
Sprick Hendrika Johanna A 26 4 400 1881-1890
Sprokkereef Aleida A 35/52 1 60 1881-1890
Staal Antje A 42/61 1 67 1881-1890
Steffens Wilhelmus Bernardus A 188/326 4 328 1881-1890
Stege, ter Gesiena Margaretha A 175c/298a 4 305 1881-1890
Stegeman Johannes Bernardus A 22/36 1 42 1881-1890
Stegeman Johannes Bernardus A 191a/333 4 337 1881-1890
Steggink Johanna A 70/102 2 113 1881-1890
Stelkamp Maria A 91/135 2 149 1881-1890
Stelkamp Maria A 180/308 4 311 1881-1890
Stevens Gradus Johannes A 49/67 1 80 1881-1890
Stofkooper Roosje A 123/205 2 207 1881-1890
Stokkers Arend Derk A 66 4 398 1881-1890
Stokkers Gerrit Willem A 40/59 1 65 1881-1890
Stokkers Gerrit Willem A 48/66 1 79 1881-1890
Stokkers Hendrina A 42/61 1 67 1881-1890
Stokkink Jan Hendrik A 37b/53 1 62 1881-1890
Stokkink Jan Hendrik A 69a/96 1 107 1881-1890
Stolle Abraham A 48/66 1 79 1881-1890
Stoof Hendrikus Johannes A 98/144 2 158 1881-1890
Strengers Johannes A 107f/163 4 378 1881-1890
Strengers Johannes A 63 4 404 1881-1890
Strengers Willem Johannes L A 34/51 1 58 1881-1890
Stroot Johanna Maria A 70/102 2 113 1881-1890
Stroot Johanna Maria A 70a/101 2 114 1881-1890
Suskind Maria A 140/226 3 234 1881-1890
Swaters Johannes Hendrikus A 24 1 45 1881-1890
Swaters Johannes Hendrikus B A 172/294 3 299 1881-1890
Tangelder Hendrikus A 146a 3 244 1881-1890
Tangelder Jan A 49/67 1 80 1881-1890
Tankink Johanna A 14/25 1 27 1881-1890
Tassemeijer Maria A 25/39 1 47 1881-1890
Teeuwe Lena A 26a 1 30 1881-1890
Temmink Hendrik Jan A 5/3 1 6 1881-1890
Temmink Herman A 4a/2 4 356 1881-1890
Temmink Johanna Geertruida A 142/229 3 237 1881-1890
Terrahe Hermanus Henricus A 50/69 1 81 1881-1890
Terveen, van Johanna Antonia A 132/218 3 219 1881-1890
Terwindt Franciscus Arnoldus F A 114/184 2 189 1881-1890
Teugbergen Ebbenhorst, van Willem Jacob Paulus R A 66 4 396 1881-1890
Teutelink Arendina A 179/304 4 310 1881-1890
Teutelink Hermina A 91/135 2 149 1881-1890
Teutelink Jan Hendrik A 92/137 2 152 1881-1890
Teutelink Jan Hendrik A 185/322a 4 321 1881-1890
Textor Frederika Alberta A A 28a 1 51 1881-1890
Textor Frederika Martha Augusta A 15/26 1 29 1881-1890
Textor Frederika Martha Augusta A 105/150 2 164 1881-1890
Textor Frederika Martha Augusta A 158 4 392 1881-1890
Thelen Mina A 108a/170 2 173 1881-1890
Thije of Boonkkamp Johanna Geertruida A 161/263 4 351 1881-1890
Thije, ten Antonij A 35/52 1 60 1881-1890
Thije, ten Antonij A 11b/18 4 338 1881-1890
Thije, ten Egbert A 183a/315 4 317 1881-1890
Thije, ten Janna A 73/105 2 117 1881-1890
Thije, ten Johanna A 10a/17 1 19 1881-1890
Thije, ten Johanna A 115/188 2 190 1881-1890
Thije, ten Johanna A 141 3 236 1881-1890
Thijs Franciscus Antonius A 138/225 3 229 1881-1890
Thijssen Berend Jan A 48/66 1 79 1881-1890
Thomasson Anna Catharina A 108d/175 4 380 1881-1890
Tiecke Dina Maria Allegonda A 56 4 401 1881-1890
Timmer Gesina Antonia A 36/56 1 61 1881-1890
Tönis Wilhelmus Harmanus A 49/67 1 80 1881-1890
Top Christina A 159c/260 3 268 1881-1890
Udink Berendina A 36/56 1 61 1881-1890
Ummerman Hermanus A 106/149 2 165 1881-1890
Uunk Hendrikus A 83/122 2 135 1881-1890
Uunk Hendrikus A 87/130 2 144 1881-1890
Uwland Jan Berend A 106/149 4 362 1881-1890
Vaanholt Eva A 97/145 2 157 1881-1890
Vaanholt Harmina A 137a/224 3 227 1881-1890
Vaanholt Hermina A 133/219 3 221 1881-1890
Vaanholt Hermina A 106b/150 4 348 1881-1890
Vaarwerk, ten Bernardus Johannes A 17a/29 1 33 1881-1890
Vaarwerk, ten Bernardus Johannes A 75a 2 120 1881-1890
Valkenburg, van Willem Coenraad A 57/75 1 89 1881-1890
Valkenburg, van Willem Evernaad A 108e/174 4 386 1881-1890
Veehof Albertus A 17a/29 1 33 1881-1890
Veehof Joannes A 177/302 4 307 1881-1890
Veehof Johanna A 168/283 3 292 1881-1890
Veehof Johannes A 167b/274a 3 291 1881-1890
Veehof Johannes A 185c/321 4 324 1881-1890
Veehof Johannes A 185e/318 4 342 1881-1890
Veehof Johannes A 147a/236 4 375 1881-1890
Vehof Albertus A 190a/331 4 334 1881-1890
Vehof Hermanus A 165/272 3 279 1881-1890
Vehof Hermanus A 177/302 4 307 1881-1890
Vehof Hermanus A 304/307 4 388 1881-1890
Veldhuis Aleida A 69a/96 1 107 1881-1890
Veldhuis Johanna Geertruida A 80/116 2 129 1881-1890
Veldkamp Gerridina A 96/142 2 156 1881-1890
Velthuis Bernardus Johannes A 189c/328 4 332 1881-1890
Velthuis Johannes Hermanus A 86a/129 2 143 1881-1890
Velthuis Johannes Hermanus A 175/300 4 302 1881-1890
Veltjes Albertus A 92/137 2 152 1881-1890
Velze, van Adrianus A 28a 1 51 1881-1890
Veneklaas Willemina A 127/213 3 212 1881-1890
Vennevertlo Johannes A 183c/316 4 319 1881-1890
Vermeer Johannes A 159a/259 3 266 1881-1890
Versteeg David Meijer A 123/205 2 207 1881-1890
Versteeg David Meijer A 134a/220 3 222 1881-1890
Versteeg Nathan Meijer A 126/212 2 211 1881-1890
Ververda Maria Berendina A 91a/136 2 151 1881-1890
Vierdag Jan A 121a/202 2 204 1881-1890
Vierdag Johanna Gerharda A 46 1 74 1881-1890
Vierdag Johanna Gerharda A 128/214a 4 370 1881-1890
Vierdag Teunis A 21/33 1 38 1881-1890
Vincent Johannes Marianus A 42/61 1 67 1881-1890
Vincent Maria Gerridina Engelina A 148/238 3 247 1881-1890
Vincent Maria Gerritdina Engelina A 150a/244 3 252 1881-1890
Vliet, van der Wilhelmina A 36/56 1 61 1881-1890
Voget Wilhelmina A 56/74 1 88 1881-1890
Völkering Antonius Johannes A 167/275 3 289 1881-1890
Völkering Christiaan Antonius A 157/254 3 261 1881-1890
Voogd Gerridina A 30/47 1 54 1881-1890
Voorde, ten Bartha Antonia A 115/188 2 190 1881-1890
Voorde, ten Catarina A 54/73 1 85 1881-1890
Voorde, ten Elisabeth A 165b/272b 3 281 1881-1890
Voorde, ten Elizabeth A 34a 1 59 1881-1890
Voorde, ten Eva A 119a/197 2 199 1881-1890
Voorde, ten Hermina A 158a/257 3 263 1881-1890
Voorde, ten Jannes A 108/165 2 172 1881-1890
Voorde, ten Johanna Geertrui A 174/295 4 301 1881-1890
Voorde, ten Johannes A 68/94 1 104 1881-1890
Voorde, ten Johannes A 79a/115 2 128 1881-1890
Voorde, ten Johannes A 102/147 2 161 1881-1890
Voorde, ten Johannes A 105/150 2 164 1881-1890
Voorde, ten Johannes A 115/188 2 190 1881-1890
Voorde, ten Johannes A 107f/162 4 377 1881-1890
Voorde, ten Maria A 69b 1 108 1881-1890
Voorde, ten Maria A 81a/120 2 133 1881-1890
Voorde, ten Maria A 191 4 336 1881-1890
Vos Gerridina Hermina A 121a/202 2 204 1881-1890
Vos Roelof A 33 4 399 1881-1890
Vossebelt Maria A 149a/239 3 249 1881-1890
Vregeler, ten Gerharda Engelina A 109b/166 2 176 1881-1890
Vregeler, ten Gerharda Engelina A 128/214 3 213 1881-1890
Vregeler, ten Gerhardus Johannes A 52/71 1 83 1881-1890
Vregeler, ten Gerhardus Johannes A 94/139 2 154 1881-1890
Vreneger Johanna Gertrudis A 17/28 1 32 1881-1890
Vruggink Grada Hendrika A 5/3 1 6 1881-1890
Vruwink Maria A 105/150 2 164 1881-1890
Waalderbos Theodorus Hendrikus A 52/71a 4 389 1881-1890
Waanders Arend Jan A 170a/289a 3 296 1881-1890
Waanders Arendina A 170/289 3 295 1881-1890
Waanders Frederikus A 164/269 3 273 1881-1890
Waanders Frederikus A 161/263 4 351 1881-1890
Waanders Frederikus Hendrikus A 185b/320 4 323 1881-1890
Waanders Gerhardus A 60/80 1 92 1881-1890
Waanders Gerrit Jan A 46a/206 1 75 1881-1890
Waanders Gerrit Jan A 106e/46 4 379 1881-1890
Waanders Gradina A 189c/328 4 332 1881-1890
Waanders Hendrika Johanna A 186/324 4 325 1881-1890
Waanders Hendrika Johanna A 168b/287 4 358 1881-1890
Waanders Hendrika Johanna A 147a/236 4 375 1881-1890
Waanders Hermina A 49/67 1 80 1881-1890
Waanders Hermina A 110b 2 182 1881-1890
Waanders Hermina A 119b/198 2 200 1881-1890
Waanders Hermina A 183c/316 4 319 1881-1890
Waanders Joannes A 143/230 3 238 1881-1890
Waanders Joannes A 182/312 4 315 1881-1890
Waanders Johanna A 80/116 2 129 1881-1890
Waanders Johanna A 96/142 2 156 1881-1890
Waanders Johannes A 151/246 3 253 1881-1890
Waanders Lambertus Hendrikus A 136/223 3 225 1881-1890
Waanders Lambertus Hendrikus A 142/229 3 237 1881-1890
Waarberg Hendrika Wilhelmina A 6b/7 1 9 1881-1890
Waarborg Hendrika Willemina A 152/247 3 254 1881-1890
Waenders Johanna Catharina H A 119/196 2 198 1881-1890
Wageman Josephus Lambertus A 46 1 74 1881-1890
Warfman Gerrit A 48/66 1 79 1881-1890
Warfman Gerrit A 164f 4 382 1881-1890
Warnink Gerhardus Johannes A 114/184 2 189 1881-1890
Wassink, Groot Aaltje A 77/112 2 125 1881-1890
Weegerink Hendrika A 128/214 3 213 1881-1890
Weegerink Johannes A 173a/22 4 345 1881-1890
Weegerink Johannes A 321 4 403 1881-1890
Weeink Frederikus A 64a/84 1 98 1881-1890
Weeink Frederikus A 95a/139 4 366 1881-1890
Weerkamp Alberdina Louisa A 127/213 3 212 1881-1890
Weeteringen, van Aukje Petrina Johanna A 106a/151 4 339 1881-1890
Weeteringen, van Aukje Petrina Johanna A 108d/175 4 380 1881-1890
Weeteringen, van Johanna Amelia A 57/75 1 89 1881-1890
Wegerink Harmina Joanna A 167a/274 3 290 1881-1890
Wegerink Hendrik A 86a/129 2 143 1881-1890
Wegerink Hendrika A 60a/80 1 93 1881-1890
Wegerink Hendrika A 175/300 4 302 1881-1890
Weijenborg Gerhardus A 106/149 4 362 1881-1890
Welman Gerhard A 108a/170 2 173 1881-1890
Wennink Johanna Hendrika A 56/74 1 88 1881-1890
Wentzeler Johanna Hendrika A 113 2 188 1881-1890
Wes Gerrit A 85/128 2 141 1881-1890
Wessel Hendrik A 106a/151 4 339 1881-1890
Wessel Hendrik A 108d/175 4 380 1881-1890
Wessels Henders A 35/52 1 60 1881-1890
Wessels Wesselina Frederika A 13/22 1 24 1881-1890
Wessels Wesselina Frederika A 13b/23 1 26 1881-1890
Wessels Wesselina Frederika A 10/15 4 353 1881-1890
Westendorp Geziena A 23/37 1 43 1881-1890
Westendorp Jan Hendrik A 69/95 1 106 1881-1890
Westendorp Jan Hendrik A 69e/97 2 111 1881-1890
Westendorp Johanna Gesina A 152a/247a 3 256 1881-1890
Westendorp Johanna Gesina A 173/293 4 344 1881-1890
Westendorp Johannes A 164c/270a 3 276 1881-1890
Westerman Aleida Maria Geertruida A 98/144 2 158 1881-1890
Westerman Maria Magdalena A 76a/109 2 122 1881-1890
Weteringen, van Johanna Amelia  A 108e/174 4 386 1881-1890
Weusink Bernardus A 87/130 2 144 1881-1890
Wevers Clement A 115/188 2 190 1881-1890
Wevers Gerhardus Johannes A 57/75 4 385 1881-1890
Wevers Hendrika Johanna A 110e/178 4 354 1881-1890
Wiedenbroek Theodora Eufemia A 128/214 3 213 1881-1890
Wiegerink Johannes Hendrikus A 34/51 1 58 1881-1890
Wiegink Hendrikus A 114/184 2 189 1881-1890
Wielens Arendina A 95/140 2 155 1881-1890
Wielens Berendina A 109c/180 2 178 1881-1890
Wielens Christiaan A 44/63 1 72 1881-1890
Wielens Christiaan A 91/135 2 149 1881-1890
Wielens Christiaan A 110c/177 2 183 1881-1890
Wielens Gerhardus Johannes A 97/145 2 157 1881-1890
Wielens Gerrit Jan A 80/116 2 129 1881-1890
Wielens Jan A 69a/96 1 107 1881-1890
Wielens Jan Derk A 158/255 3 262 1881-1890
Wielens Johannes A 115/188 2 190 1881-1890
Wielens Johannes A 110e/178 4 354 1881-1890
Wielens Theodorus Johannes A 172/294 3 299 1881-1890
Wielens Willemina A 118a/195 2 197 1881-1890
Wielens Willemina A 128/214 3 213 1881-1890
Wienk Anna A 99/145 2 159 1881-1890
Wijk, van der Channa Hanna A 106b/150 4 348 1881-1890
Wijk, van der Channa Hanna A 107f/162 4 377 1881-1890
Wijlens Arend Jan A 115/188 2 190 1881-1890
Wijlens Arend Jan A 116/189 2 191 1881-1890
Wijlens Arend Jan A 118a/195 2 197 1881-1890
Wijlens Berend Jan A 138/225 3 229 1881-1890
Wijlens Berend Jan A 147/237 3 246 1881-1890
Wijlens Berendina A 117b/191 2 194 1881-1890
Wijlens Hermannus A 164c 3 278 1881-1890
Wijlens Hermannus A 175a/298 4 303 1881-1890
Wijlens Johanna A 1a 1 2 1881-1890
Wijlens Wilhelmina A 68/94 1 104 1881-1890
Wijlens Wilhelmina A 152/249 3 255 1881-1890
Wildenborg  Johannes Theodorus A 11/19 1 20 1881-1890
Wildenborg  Johannes Theodorus A 12/21 1 23 1881-1890
Wilderink Hermina A 120/200 2 201 1881-1890
Wilderink Hermina A 160/261 3 269 1881-1890
Wilderink Jan Hendrik A 164b/270 3 275 1881-1890
Wilderink Johannes A 159a/259 3 266 1881-1890
Wilens Jan A 69a/96 1 107 1881-1890
Wilk, van der Derkje Willemina A 35/52 1 60 1881-1890
Willink Hendrik Jan A 21/33 1 38 1881-1890
Willink Hendrik Jan A 33/50a 4 384 1881-1890
Willink Hermannus A 69d/98 1 110 1881-1890
Winkel Hanna Hendrika A 25/39 1 47 1881-1890
Winkel Hanna Hendrika A 127/213 3 212 1881-1890
Winkel Hendrika Hanna A 56/74 1 88 1881-1890
Winkel Hendrika Hanna A 164f 4 382 1881-1890
Winkel, ten Johannes A 128/214 3 213 1881-1890
Winkeler Malcher Mozes A 126/212 2 211 1881-1890
Winkelhuis Bernaaradus A 122/204 2 206 1881-1890
Winkelhuis Bernardus A 116/189 2 191 1881-1890
Wisselink Jan Herman A 16/27 1 31 1881-1890
Wisselink Jan Herman A 38/58 1 64 1881-1890
Wisselink Jan Herman A 40/59 1 65 1881-1890
Wissink Bernardus A 147/237 3 246 1881-1890
Wissink Bernardus A 161/263 4 351 1881-1890
Wissink Christina A 99/145 2 159 1881-1890
Wissink Gerhardus Hermannus A 110c/177 2 183 1881-1890
Wissink Gerhardus Hermannus A 110d/176 2 184 1881-1890
Wissink Gerhardus Hermannus A 144/231 3 240 1881-1890
Wissink Gerrit Jan A 22/34a 1 41 1881-1890
Wissink Gerrit Jan A 139/227 3 231 1881-1890
Wissink Hermina A 38/58 1 64 1881-1890
Wissink Hermina   A 9a/13 1 16 1881-1890
Wissink Hermina Hendrika A 17a/29 1 33 1881-1890
Wissink Jan A 69/95 1 106 1881-1890
Wissink Jan Hendrik A 165a/272a 3 280 1881-1890
Wissink Johanna A 159c/260 3 268 1881-1890
Wissink Johanna A 166/273 3 282 1881-1890
Wissink Johanna Maria A 23/37 1 43 1881-1890
Wissink Johanneus A 7/8 1 11 1881-1890
Wissink Wilhelmina Hendrika A 67/91 1 101 1881-1890
Witbreuk Arnoldus A 178/303 4 309 1881-1890
Witbreuk Gerrit Jan A 82/121 2 134 1881-1890
Witbroek Berend Jan A 172/294 3 299 1881-1890
Witbroek Berendina A 177/302 4 307 1881-1890
Witbroek Hermina A 177a 4 308 1881-1890
Witbroek Hermina A 185d/319 4 340 1881-1890
Witbroek Hermina Johanna A 2 1 3 1881-1890
Witbroek Johanna A 134a/220 3 222 1881-1890
Witbroek Johanna A 148/238 3 247 1881-1890
Witjes Elisabeth A 20a/32a 1 37 1881-1890
Witjes Elisabeth A 47a 1 78 1881-1890
Witjes Elisabeth A 70a/101 2 114 1881-1890
Witjes Elisabeth A 168b/287 4 358 1881-1890
Witjes Elisabeth A 150b/245 4 373 1881-1890
Wolf Jan A 105/150 2 164 1881-1890
Wolferink Geertruida A 22/35 1 40 1881-1890
Wolferink Gerrit A 155/252 3 259 1881-1890
Wolff Berendian Wilhelmina A 111a 2 186 1881-1890
Wolff Berendina Wilhelmina A 130a 3 216 1881-1890
Wolff Berendina Wilhelmina A 279 4 394 1881-1890
Wolff Jan Willem A 58/77 1 90 1881-1890
Wolff Jan Willem A 134a/221 3 223 1881-1890
Wolsink Christina A 300 4 393 1881-1890
Wolsink Hermanus A 146a 3 244 1881-1890
Wolsink Hermanus A 175/300 4 302 1881-1890
Wolsink Hermanus A 185c/321 4 324 1881-1890
Wolters Gerrit Jan A 144/231 3 240 1881-1890
Woolthuis, Klein Anna Gerritje A 36/56 1 61 1881-1890
Worp, van der Johannes A 69b 1 108 1881-1890
Worp, van der Johannes A 91a/136 2 151 1881-1890
Wunderink Jantje A 28a 1 51 1881-1890
Wunderink Johannes A 49/67 1 80 1881-1890
Zaalberg Anna Elisabeth A 132/218 3 219 1881-1890
Zandvoort Geertrui A 36/56 1 61 1881-1890
Zandvoort Geertrui A 46 1 74 1881-1890
Zandvoort Jannes A 70b/99 4 346 1881-1890
Zandvoort Jannes A 146a/234 4 349 1881-1890
Zandvoort Johanna A 148/238 3 247 1881-1890
Zatink Joannes Henricus A 167a/274 3 290 1881-1890
Zeeland Bernardus A 107c/161 2 170 1881-1890
Zeelen Wilhelmus Johannes A 106/149 2 165 1881-1890
Zengerink Engelbertus Bernardus A 136/223 3 225 1881-1890
Zijlstra Piet A 26/41 1 48 1881-1890
Zijlstra Piet A 57/75 4 385 1881-1890
Zuuk, van Antonia Hendrika A 108a/170 2 173 1881-1890
Zwarten Gradus A 106/149 2 165 1881-1890
Zweerink Geziena A 189/327 4 329 1881-1890