Nieuws!

Nieuws

Dendrologisch onderzoek watermolen

Dendrochronologisch onderzoek Oostendorper watermolen

Om de verhalen over de geschiedenis van de oudste gebouwen van Haaksbergen zo volledig mogelijk te maken, is dendrochronologisch onderzoek een adequaat middel om hiaten met betrekking tot jaartallen te dichten. Zoals u wellicht weet is de Historische Kring Haaksbergen sinds enige tijd in het bezit van een boor om de benodigde monsters te nemen. Deze worden vervolgens door de dendrochronoloog in het lab onderzocht.
Als je de (vermoedelijk) oudste gebouwen van Haaksbergen opsomt, dan staat de Oostendorper watermolen zeker in de top 5. Buiten de vermoedelijke ouderdom, maakt de uniciteit van het bouwwerk het een zeer interessant object om te onderzoeken. Er zijn documenten waarop te lezen is dat in Twente veel molens tijdens de Tachtigjarige Oorlog verloren zijn gegaan. Verder staat geschreven dat in 1633 Willem Ripperda van de Ridderschap en Steden vergunning kreeg om de Oostendorper watermolen te herbouwen, en dat hij hiervoor zeventien eiken heeft laten kappen. Om dit verhaal enigszins sluitend te krijgen zou het mooi zijn om te onderzoeken of er nog hout in de constructie van de molen zit dat uit deze periode dateert.
Daarom zijn op 24 april j.l. monsters genomen van de houtconstructie van de korenmolen. De oliemolen is even buiten beschouwing gelaten, omdat van deze molen de constructie waarschijnlijk grotendeels is vernieuwd nadat deze in 1946 in de kolk verdween bij hoog water.


De dendrochronoloog die al de door de HKH genomen monsters de afgelopen jaren onderzocht, Sjoerd van Daalen, heeft zelf (geheel kosteloos) geholpen bij het nemen van de monsters. Dit omdat het ook voor hem een mooi object is om onderzoek naar te mogen doen, en omdat hij op deze manier precies kon vertellen hoe de monsters het best genomen konden worden, en op welke plekken in het gebintwerk dit dient te gebeuren. In dat opzicht werd het een zeer leerzame middag. Voor het nemen van de toekomstige monsters betekent dit dat dit waarschijnlijk efficiënter kan na deze handige tips.

Er zijn die middag zeven monsters genomen uit de eiken stijlen en liggers van de korenmolen. Vijf hiervan bleken geschikt voor nader onderzoek. De voorlopige conclusie luidt: "uit de monsters van de watermolen komen 2 fases naar voren. Eén valt in de herfst/winter van 1718/1719. Dit op basis van twee van de vijf monsters. Voor de overige 3 monsters geldt dat ze zeer waarschijnlijk het verhaal van de in 1633 gekapte eiken onderbouwen. De meest recente jaarring van deze groep zit in het laatst genomen monster, en dateert in 1625. Met een aantal missende spinthoutringen is het zeer waarschijnlijk dat er eiken in de molen verwerkt zijn die in 1633 gekapt zijn", het jaartal dat in stukken omschreven staat. Het verhaal dat er hout hergebruikt zou zijn uit een oudere molen, of uit de in 1547-1548 op de huidige locatie gebouwde molen, kunnen we op basis van dit onderzoek helaas niet bevestigen.
Mark Ros

Lees meer...

Verslag jaarvergadering

Jaarvergadering 2018

De jaarvergadering werd op 19 april 2018 gehouden in de Oude Molen te Haaksbergen. Er waren 36 leden aanwezig en 6 personen hadden zich afgemeld. De vergadering verliep in een prettige sfeer.
Een jaarvergadering wordt soms alleen gezien als een verplicht nummer binnen een vereniging en voor een deel klopt dat wel. Het is wel het moment om stil te staan bij wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar. Ook is een jaarvergadering het moment om afscheid te nemen van vertrekkende bestuursleden en nieuwe bestuursleden te verwelkomen.
In deze vergadering werd aan Hennie Slotman een glasplastiek uitgereikt als dank voor het vele werk wat hij als bestuurslid heeft gedaan, en wat hij als vrijwilliger nog steeds doet. Jan Pot werd welkom geheten als opvolger van Jan van der Zanden en zal het secretariaat op zich nemen.
De financiën werden vakkundig toegelicht door onze penningmeester Willem Horvàth en de kascommissie stelde voor om het bestuur te detacheren voor het gevoerde financiële beleid.
Het communicatieplan werd besproken en de leden gingen er mee akkoord. Het is een dynamisch plan waarvan de uitwerking nu wordt opgestart en jaarlijks wordt dit geëvalueerd.

Tijdens de vergadering werd een nieuw agendapunt toegevoegd. Onze voorzitter Wim Oltwater sprak over een aantal illustere mannen te weten Jan Leppink, Gerard Hofsté op Bruinink en Hendrik Scholten. Zij hebben hun sporen in de afgelopen 50 jaar ruimschoots verdiend. Het bestuur stelde voor om een 4e erelid te benoemen. Deze eer viel Clemens Wentink ten deel. De leden gingen met applaus met het voorstel akkoord. Clemens was verrast en aanvaarde het erelidmaatschap graag.

Na de pauze werd vervolgd met een beeldverslag van onze activiteiten in 2017, die door Eddie IJspeerd en Kees Müller was gemaakt.

Uitgebreidere informatie over de jaarvergadering 2018 kunt u binnenkort lezen in het verslag dat in mei aan de leden wordt toegezonden.

Jan Pot

 

Foto's Henk Krooshof: klik hier

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Openingstijden Historisch Centrum

Maandag     19.00-22.00 uur
Dinsdag       13.30-17.00 uur
Donderdag  19.00-22.00 uur
Vrijdag         13.30-17.00 uur  

Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina van Oud-Haaksbergen