SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2023 Foto's

Foto van de week 6 - 12 februari 2023

PROTESTANTSE (voorheen Hervormde) BEGRAAFPLAATS , Buurserstraat
BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE HAAKSBERGEN AFL. 7
door Eric Ooink, 30 oktober 2022

In 1947 opende de Hervormde Gemeente een eigen begraafplaats aan de Buurserstraat. De grond was aangekocht van de familie Van Heek uit Boekelo. De begraafplaats, die ruim 3 hectare groot is, is ontworpen door bureau Kingskotten van tuinarchitect Koning uit Glanerbrug. Het ontwerp paste goed in de aanwezige bosomgeving. Oorspronkelijk was één van de voorschriften dat de grafstenen laag moesten zijn en van zandsteen. Een zwerfkei mocht ook. De begraafplaats kent een boomrijke en natuurlijke sfeer.

Overledenen van alle geloofs- en levensovertuigingen kunnen hier te ruste worden gelegd. De begraafplaats is eigendom van de in 1976 gevormde Stichting Hervormde Begraafplaats. In 2020 wijzigde de naam officieel in Stichting Protestantse Begraafplaats Haaksbergen. De begraafplaats werd begin 2016 via een bruggetje verbonden met begraafplaats Het Waarveld, waardoor het een prachtige plek is om in alle rust te wandelen. Sinds begin 2017 is de begraafplaats uitgebreid met een natuurbegraafplaats en dat blijkt een groot succes. De natuurbegraafplaats bevindt zich in een bosachtig gedeelte met natuurlijke begroeiing. Op dit deel zijn geen graftekens te vinden, behoudens een houten boomschijf met inscriptie. De graven zijn voor onbepaalde tijd, ze worden niet geruimd. Zo hebben nabestaanden geen zorg over onderhoud en verlenging van grafrechten. Het onderhoud van deze fraaie parkachtige begraafplaats is de zorg van een groep enthousiaste vrijwilligers.


Bijzondere graven:
-familiegraf Ten Bruggencate. Jan ten Bruggencate (1892-1960) was vanaf 1912 fabrikant bij D.J. ten Hoopen & Zn.
-burgemeester J.H.J. Eenhuis (1910-1971) en zijn vrouw.-E.H.K.J. (Ebs) van Heek (1902-1979) en zijn vrouw E.E. (Emmy) Koek (1901-1979), de bewoners van het boerderijcomplex (voorbeeldboerderij) het Stepelerveld.

-Dominee J.A. van Krieken (1876-1956), predikant te Haaksbergen van 1907-1946 en zijn vrouw.


-Gerrit Koenderink (1892-1953), in 1920 samen met J.D. Odink oprichter van Odink & Koenderink en zijn vrouw.
-fabrikant J.A. van der Lof (1896-1982), de oprichter van de Twentsche Kabel Fabriek (TKF) en zijn vrouw.
-Jan Derk Odink (1889-1968), in 1920 met G. Koenderink oprichter van O & K en zijn vrouw.

-familiegraf Robbers en Wollrabe. In september 1964 eiste een verkeerongeval in Alphen aan de Rijn negen mensenlevens. De slachtoffers, drie volwassenen en zes kinderen, waren afkomstig uit drie gezinnen (Robbers, Wollrabe en Mommaert) van één familie. De gezinnen Robbers en Wollrabe woonden in Haaksbergen. Het oudste slachtoffer was de 74-jarig Willem Robbers, de familievader van de getroffen gezinnen, zijn vijf kinderen, twee kleinkinderen en een schoonzoon kwamen met hem om het leven. Zeven omgekomen familieleden zijn hier begraven. Begin 2020 werd bij het familiegraf een informatiebord geplaatst ter herinnering aan deze tragedie.

-Albertus (Albert sr.) Rozema (1868-1941), kleermaker aan de Spoorstraat 4 en zijn vrouw Jouwktje Swama (1870-1952), gem. vroedvrouw 1895-1946.

-Harm Dirk Albertus (Albert jr.) Rozema (1901-1982), kleermaker/pettenmaker aan de Spoorstraat 4 en zijn vrouw.
-Joghum Zuidema (1884-1970), de eerste directeur van de Coöperatieve Zuivelfabriek in Haaksbergen en zijn vrouw. Zuidema zette zich tijdens de bezetting in voor de illegaliteit. Veel Joden hielp hij aan een onderduikadres.

-Op de begraafplaats rusten ook drie oorlogsslachtoffers. Het zijn kinderen die omkwamen bij het bombardement op Haaksbergen van 24 maart 1945. Aanvankelijk lagen zij begraven op het algemeen deel van de gemeentelijke begraafplaats aan de Enschedestraat. In latere jaren zijn zij hier herbegraven in de nabijheid van hun naaste familie. Het zijn: Johanna Hendrika (Hannie) Horn (geb. 1939), Engelbert Albertus (Engelbert) Huckriede (geb. 1940) en Gerrit Jan (Jantje) van Lochem (geb. 1930).

Bronnen:
Archieven
-Eigen archief: foto’s en notities (graf)monumenten diverse begraafplaatsen
Literatuur
Asbroek, W.E. ten, e.a., Historie van Haaksbergen deel III(Haaksbergen 1978)
Lugt, Frans de, Een kerk vol verhalen; Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse(Haaksbergen 2014)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Foto('s) afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 21:06

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten