SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2022 Foto's

Foto van de week 19 - 25 december 2022

Eric Ooink
2022-07-03

Spoorstraat met Postkantoor 1900-1910
Een uniek beeld uit de Spoorstraat omstreeks 1900-1910, dat men vanuit de Blankenburgerstraat komend zo kon aantreffen. De fotograaf hield de lens richting de Markt. Achter de drie heren in het midden begint nu de Hibbertsstraat.

Postkantoor
In het midden het postkantoor, dat gebouwd werd in 1892. De eerste steen hiervan is bewaard gebleven en vermeldt: “Deze steen is gelegd door J.M. Vincent, burgemeester van Haaksbergen, 1 juni 1892”. Op de eerste verdieping van het postkantoor vond de politie in de jaren 1953-1959 onderdak. Het postkantoor bleef hier tot 1964 in functie. Daarna was hier tot de zomer van 1969 de apotheek van mevrouw Isings-Zwart gevestigd. Omstreeks 1970 werd het fraaie pand gesloopt in verband met de toenmalige centrumontwikkelingen.
Rechts van het Postkantoor ligt de Poststeeg, nu dus de verbrede Hibbertsstraat.

Winkel Smits
Rechts van de Poststeeg de woning en schuur met niendeurboog van Jan Gijsbert (Gijsbert) Smits (1843-1915). Al vanaf 1799 had hier, op de zogenaamde Piepenbrink, een familie Smits gewoond. In dat jaar hertrouwde de weduwe Janna te Raa-ter Horst met Jan Smits. Deze was in 1777 in Amsterdam geboren en was aanvankelijk chirurgijn op de vloot geweest. In Haaksbergen werd hij winkelier en fabriqueur. Zijn zoon Hendrik Jan Smits zette de winkel voort en was tevens houtskoolhandelaar, steenbakker, kalkbrander (‘Kalkoven’, Kalkovenweg), boekhouder van de N.H.-diaconie en brievengaarder. In zijn woning was in de periode 1850-1875 een hulppostkantoor ingericht. In 1921 werd het pand van Smits verkocht aan de Coöperatieve Winkelvereniging Volksbelang, die tot dan een winkel in de Molenstraat exploiteerde. Het oude pand van Smits werd enkele jaren later gesloopt en herbouwd met daarna nog een aantal verbouwingen. Het diende vele jaren tot winkel en bakkerij van ‘Volksbelang’, maar ook dit pand is al ruim een halve eeuw verdwenen. Nu vinden we hier deels parkeerplaats en staat er het complex de Piepenbrink met winkels en woningen.

Scholtenhuis
Link van het postkantoor is de voorgevel van een pand met grote ramen zichtbaar. Dit is Scholtenhuis, Markt 24, het pand van de ongehuwde Herman Scholten (1840-1928) alias ‘Scholten-Bitje’. Dit pand werd in 1935 gesloopt om een doorgang van de Spoorstraat naar de Markt mogelijk te maken, zodat de automobielen van toen de Markt konden bereiken.
In 1936 werd hier in opdracht van de erfgenaam van Scholten, schilder J.W. (Johan) Klaassen, het veel smallere dubbele winkelpand Spoorstraat 1-3 gebouwd. De architect hiervan was A.J. Schilderman. Beide winkels werden verhuurd. Op nr. 1 runde Bertus Antvelink zijn elektrowinkel. Simon (Broer) Meier huurde nr. 3 voor zijn slagerij.

Bloemink
Links het dubbele woonhuis van de familie Bloemink-Averbeek, nu Spoorstraat 6-8. Johan Wilhelm Bloemink (1833-1906) kwam uit Deventer en was loodgieter van beroep. In 1860 was hij gehuwd met de Haaksbergse Bartha Geertruida Averbeek (1832-1914). Het huis werd gesplitst toen twee van hun kindereren hier kwamen te wonen. In het ene deel woonde het gezin van hun dochter Aleida Dorothea Bloemink, in 1889 gehuwd met de huisschilder H.J. (Herman) Klaassen. In het andere deel woonde de ongehuwde zoon Willem Arend Jan Bloemink (1870-1924), die hier het beroep van leiendekker en koperslager uitoefende. In latere jaren was schilder Johan Klaassen, de zoon van het echtpaar Klaassen-Bloemink, gevestigd op nr. 8, waar zijn dochter een bloemenzaak begon. Jaren later had de familie Overbeeke hier hun bloemenzaak ‘Het Bleumke’. Op nr. 6 kwam na het overlijden van de ongehuwde Bloemink in 1924 een kapperszaak, namelijk die van de familie Heutink. Later was hier de juwelierszaak van Theo Aalbers gevestigd.

Bronnen:
-Kadastrale leggers, Bevolkingsregisters, Aold Hoksebarge blz. 934, krantenartikelen en eigen genealogisch bestand.
Foto uit de collectie wijlen Fons Leferink.

 


Foto's en tekst uit de serie bijdragen door Eric Ooink op de Facebookpagina Oud-Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 21:01

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten