SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2022 Foto's

Foto van de week 22 - 28 augustus 2022

Eric Ooink
2021-03-10

EEN ACROBAAT IN DE STRAAT
NOTARIS BERENDSEN EN ZIJN FAMILIE (NOTARISHOES)

Circus Telstar moest nog geboren worden en toch kon je dit beeld in 1939 aantreffen in het dorpshart van Haaksbergen. Het betreft hier de zesjarige tweeling van notaris Berendsen. De zusjes Marguerite (Margriet of Grietje) en Jacqueline (Lientje) fietsen vanaf de Oostenstraat (nu Jhr. von Heijdenstr.), ter hoogte van het ‘pand Grooters’, de Markt op. Links op de achtergrond het woonhuis annex kantoor van hun vader, Markt 7, dat we nu als ’t Notarishoes kennen.

’t Notarishoes
Het pand dat we nu als ’t Notarishoes kennen is in de periode 1885-1886 gebouwd onder architectuur van Jacobus Moll uit Hengelo. Opdrachtgever was fabrikant Frederik Johan (Frits) Jordaan (1835-1907). Deze woonde hier met zijn vrouw en zes kinderen. Zijn enige zoon Derk (Dirk) Jordaan (1886-1970) was aanvankelijk boom-en vruchtenkweker en later bankier. Hij was oprichter van de Bank Jordaan N.V.. Hij huwde in 1914 met Engelbertha (Bertha) Elderink uit Enschede. Zij bewoonden het pand in de periode 1919 tot eind 1933. Het echtpaar Jordaan vertrok toen naar Groot Driene, in de toenmalige gemeente Lonneker, en betrok daar het fraaie landhuis ‘De Kolk’ aan de Hengelosestraat (nu vlakbij de UT). De voormalige woning van Jordaan aan de Markt in Haaksbergen werd daarna verkocht en bewoond door achtereenvolgens de notarissen Berendsen en Derkman (2 generaties), die hier ook kantoor hielden, vandaar de huidige naam van het restaurant.

Notaris Berendsen
Henricus Engelbertus Josephus (Henri) Berendsen werd op 28 mei 1893 geboren in Wehl, in de Gelderse regio de Liemers. Na zijn studie was hij achtereenvolgens kandidaat notaris te Gemert, inspecteur van de belastingen te Arnhem en kandidaat notaris te Nijmegen.

In Nijmegen huwde hij in juli 1929 met Huberta Isabella Wilhelmina (Berthe) Berger. Zij was in 1896 geboren te ’s-Hertogenbosch. De familie publiceerde het volgende bericht in de krant:
“GETROUWD: HENRI BERENDSEN Cand. Notaris en BERTHE BERGER
de Heer en Mevrouw Berendsen-Berger danken, mede namens wederzijdsche familie, voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Nijmegen, 23 juli 1929. Toekomstig adres: Coehoornstraat 32, Nijmegen.”

Te Nijmegen werden ook hun oudste twee kinderen geboren:
- Antonia Wilhelmina Maria (Nettie), 1 juli 1930 en
- Annemarie Wilhelmina (Mieke), 11 juli 1931.

In Nijmegen ontving Henri Berendsen op 8 september 1931 zijn officiële benoeming tot notaris te Haaksbergen, als opvolger van de plotseling overleden notaris Jappe Alberts.

Notaris in Haaksbergen
In december 1931 verhuisde de familie Berendsen-Berger met twee kinderen vanuit Nijmegen naar Haaksbergen. Berendsen kon hier een woning huren met het adres A 85. Dit was het pand Spoorstraat 17 van de familie Ter Rahé. Hier had de notaris aanvankelijk ook zijn kantoor. In 1933 volgde er gezinsuitbreiding en werden Henri en Berthe de trotse ouders van een tweeling, die in het St. Antoniusziekenhuis aan de Braak werd geboren:

- Jacqueline Bernardine Maria (Jacqueline of Lientje), 5 april 1933, 21:30.
- Margaretha Maria Bernardina (Marguerite of Margriet), 5 april 1933, 21:45.

De geboorte werd bekend gemaakte in de dagbladen:
“De heer en mevrouw Berendsen-Berger geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochtertjes Marguerite en Jacqueline. Haaksbergen, 5 april 1933.”
Toen in 1933 het echtpaar Jordaan-Elderink verhuisplannen maakte rook Berendsen zijn kansen en kocht het pand Markt 7. Dit fraaie huis was groot genoeg als woonhuis voor zijn gezin en hij kon er zijn notariskantoor vestigen. Eind 1933 vertrokken de Jordaans naar hun nieuwe villa in Groot Driene en kon Berendsen, mogelijk na een kleine verbouwing, verhuizen. Begin 1934 woonde het gezin aan de Markt.

Hierna werden er nog twee kinderen geboren, die het eerste levenslicht zagen in het St. Antoniusziekenhuis:
- Willem Jan Remi (Willem of Wim), 30 april 1934
- Huberta Joanna Maria (Huberta), 19 juni 1937.

Twee keer weduwnaar
In de zomer van 1937 woonde er een compleet en gelukkig gezin Berendsen in het huidige Notarishoes. Het geluk was helaas van korte duur. Moeder Berthe Berendsen-Berger werd ziek. Zij overleed op 9 januari 1938 in Hengelo en was 41 jaar. Zij liet haar man en zes kleine kinderen na, die in de overlijdensadvertentie op volgorde van leeftijd worden opgesomd: Nettie, Mieke, Grietje, Lientje, Wimke en Huberta. De jongste was net een half jaar oud. Bertha Berendsen-Berger werd op 13 januari begraven op de parochiebegraafplaats aan de Enschedesestraat.
Henri Berendsen vond nieuw levensgeluk en trouwde op 9 mei 1939 met Maria van Lonkhuijzen, die in 1895 te Naarden was geboren. Maria kreeg meteen de zorg over zes kleine kinderen. Zelf zou ze geen kinderen krijgen. Helaas mocht ook Maria niet oud worden. Na 12 jaar huwelijk werd ook zij ziek. Ze overleed in het Enschedese ziekenhuis op 28 juli 1952 op de leeftijd van 57 jaar. Haar overlijdensadvertentie laat weten dat “onze lieve vrouw en moeder” na een langdurig ziekbed overleed. Ook nu worden de kinderen opgesomd: Netty, Mieke, Jaqueline, Margriet, Wim en Huberta. De jongste was nu 15 jaar.
Maria Berendsen-van Lonkhuijzen werd eveneens begraven op de parochiebegraafplaats aan de Enschedesestraat, echter in een nieuw dubbel graf.

Nevenfuncties notaris
Notaris Henri Berendsen maakte zich in de loop der jaren op velerlei gebied verdienstelijk. Zo was hij voorzitter van de Raad van Beheer van het St. Antoniusziekenhuis te Haaksbergen. Verder heeft hij vele jaren de functie van secretaris van de Ring Almelo der Broederschap van Notarissen vervuld en was hij lid van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat notarissen. Berendsen had grote belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en die van Haaksbergen en Buurse in het bijzonder. Zo was hij bestuurslid van de vereniging Oudheidkamer Twente. Vooral op het terrein van de lokale geschiedenis werd hij vaak geraadpleegd. Hij had zijn hart verpand aan de historie van Haaksbergen en kon hierover zeer interessant vertellen. Gedurende de winter trad hij dikwijls op als spreker voor diverse verenigingen om te vertellen over de geschiedenis van ons dorp. Zeer veel gegevens over de historie Haaksbergen, over verschillende geslachten en oude boerenerven werden door hem verzameld. Zijn nagelaten archief is door de Historische Kring Haaksbergen (opgericht 1967) vaak geraadpleegd en vormt een belangrijke bron voor de boekenserie Historie van Haaksbergen.

Overlijden Berendsen
Op vrijdag 9 september 1955 was notaris Berendsen in het r.-k. ziekenhuis te Enschede op de leeftijd van 62 jaar overleden, drie jaar na het overlijden van zijn tweede echtgenote. De notaris had zich de laatste dagen niet goed gevoeld en nam op donderdag een dag rust. Die vrijdagmiddag achtten de artsen het beter, dat hij voor verpleging werd opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. Hier overleed hij alsnog vrij onverwacht. Het bericht van zijn overlijden ging als een lopend vuurtje door Haaksbergen. De krant vermeldde het volgende over zijn gezinssituatie: “Het overlijden kwam geheel onverwacht. Het medeleven met de familie Berendsen in Haaksbergen is zeer groot. De kinderen van de notaris hebben eerst hun moeder en daarna hun stiefmoeder en thans hun vader moeten verliezen.”
Meerdere krantenberichten spreken de waardering voor Berendsen uit. “Notaris Berendsen was in de wijde omtrek een geziene persoonlijkheid en stond bekend als een wijs man met grote plichtsbetrachting, die zeer veel werk verzette. Zijn heengaan betekent voor Haaksbergen een zwaar verlies.”

Berendsen werd dinsdag 13 september 1955 begraven naast zijn tweede echtgenote. In het gereserveerde graf naast zijn eerste vrouw, de moeder van de kinderen, werd later de urn met de as van hun oudste dochter Netty Berendsen bijgezet. Zij was in januari 1964 op 33-jarige leeftijd te Venlo overleden en was ongehuwd.
Berendsen werd als notaris in Haaksbergen opgevolgd door J.A. Derkman (1910-1992).

Bronnen:
-Bevolkingsregisters en Burgerlijke Stand gemeente Haaksbergen;
-familieberichten uit diverse kranten, waaronder de Twentsche Courant. Het stenen archief (de oude begraafplaats);
-HKH, archief notaris Berendsen en Historie van Haaksbergen deel III.

 


Foto en tekst uit de serie bijdragen door Eric Ooink op de Facebookpagina Oud-Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 20:55

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten