SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2022 Foto's

Foto van de week 15 - 21 augustus 2022

Eric Ooink
2021-02-14

REINIER OTTINK (1836-1932) op zijn 86e nog zeer kras
Hij schaatste toen VROLIJk rondjes OVER de Steenhaarplas


Dat ‘toen’ was in het jaar 1923! In de Tubantia van 22 februari verscheen het volgende opmerkelijke bericht:


Ottink haalde twee dagen later ook de landelijke krant. Het Vaderland, het staat- en letterkundig nieuwsblad, dat werd uitgegeven van 1869 tot en met 1982 in Den Haag, bericht op 24-2-1923: “Te Haaksbergen vermaakte de 86-jarige heer R. Ottink zich deze week elken dag nog met schaatsenrijden”.

Ook afgelopen weekend kon er op de Steenhaarplassen, aan de rand van het Buurserzand, als vanouds weer geschaatst worden. Uit meerdere krantenberichten uit de jaren tussen 1920 en 1930 blijkt dat deze plassen in die tijd golden als ‘de’ schaatsbaan van Haaksbergen.

Reinier Ottink alias Brevinks Reinier
Reinier Ottink was op 2 februari 1836 in de Blankenburg geboren als zoon van de postbode Reint Ottink en Catharina Schartman. Reinier was de jongste van zeven kinderen en was in zijn jonge jaren schoenmakersgezel. In januari 1867 trad hij in het huwelijk met Truu Temmink (1841-1915) uit de Molenstraat. Door dit huwelijk kwam Reinier in het zogenaamde ‘Brevinkshuis’ te wonen. Dit was het ouderlijk huis van zijn vrouw. Dit is tegenwoordig het pand Molenstraat 4, waar nu Scholten Tweewielers is gevestigd. Door zijn introuwen in het Brevinkshuis kreeg Reinier in Haaksbergen de bijnaam Brevinks Reinier. Reinier en Truu Ottink kregen zes kinderen, vier dochters en twee zonen. Reinier werkte in het pand Molenstraat 4 als schoenmaker. Sinds april 1915 was hij weduwnaar.

1926: Reinier Ottink 90 jaar!
Begin februari 1926 vierde Reinier zijn 90e verjaardag. De Twentsche Courant publiceerde het volgende over hem: “De krasse sterke man doet nog iedere Zon-en feestdag viermaal met zijn armen-zakje zijn rondgang door de kerk. Slechts tweemaal in het jaar wordt een uitzondering gemaakt, n.l. bij gelegenheid van de processies te Ammeloe en Oldenkotte, waarbij hij zich dan 2 uur ver te voet begeeft sedert zijn 11e jaar, de processie meemaakt, even uitrust, om dan op dezelfde wijze de terugtocht te doen, ten einde in de namiddagoefening te Haaksbergen nog te kunnen collecteren.”

1931: Brevinks Reinier 95 jaar!
In februari 1931 werd Reinier 95 jaar. Toen was het de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant die op 3 februari een mooi verhaal over Brevinks Reinier publiceerde: “Haaksbergen. Onder groote belangstelling van familieleden en bekenden herdacht gisteren de heer Reinier Ottink, geboren 2 Februari 1836, zijn 95sten verjaardag. Wij hebben den krassen grijsaard eens opgezocht in zijn woning aan de Molenstraat. Hoewel zijn zintuigen vanzelfsprekend de laatste jaren niet beter geworden zijn, is de heer Ottink nog steeds in staat een gesprek vlot gaande te houden. Dag in dag uit, bij slecht op goed weer, kan men hem nog op straat, of op den akker, lichte bezigheden verrichtende, aantreffen, en tegen een flinke wandeling ziet hij in het geheel niet op. Als bijzonderheid zij nog vermeld dat de heer Ottink ondanks zijn hoogen ouderdom, zich nog veerkrachtig genoeg voelt, om elken Zondag zonder mankeeren tijdens alle vier kerkdiensten in de R.K. kerk zijn functie van armmeester-collectant uit te oefenen.

1932: geen honderd
Reinier mocht helaas de 100 jaar niet volmaken. Hij overleed 13 september 1932 op 96-jarige leeftijd. De Tubantia bericht hierover op 14 september: “De wensch van velen, dat men te Haaksbergen nog eens een keer een honderdjarige mocht hebben, zal voorloopig niet in vervulling gaan. Onze oudste mannelijke ingezetene, de heer Reinier Ottink, is gistermorgen overleden Met hem is een rechtschapen en merkwaardige man heengegaan, die zich zijn heele leven door in een goede gezondheid mocht verheugen. De heer Ottink was geboren 2 februari 1836, en waar hij beschikte over een uitstekend geheugen, was hij de bron, waaruit een ieder zijn inlichtingen ging inwinnen voor wat betreft de toestanden uit vroegere tijden in Haaksbergen, die hij zich vanaf zijn prilste jeugd nog zeer nauwkeurig herinnerde”. Zijn schaatsverleden wordt eveneens gememoreerd: “Zijn ijzersterk gestel stelde hem in staat, om tot voor enkele jaren terug arbeid op den akker te verrichten; tegen een wandeling van enkele uren zag de grijsaard in het geheel niet op, en hoewel de negen kruisjes reeds gepasseerd, begaf hij zich toch des winters op den ijsspiegel, de schaatsen aan den voet”.

De foto van Reinier is genomen bij de waterput in de tuin van zijn woning aan de Molenstraat 4 en is gepubliceerd in het tijdschrift Eigen Erf, jaargang 6 nr. 47.

Meer informatie over R. Ottink, zie het artikel van 9-11-2019: https://www.facebook.com/.../permalink/964543197238583  


Foto en tekst uit de serie bijdragen door Eric Ooink op de Facebookpagina Oud-Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 20:55

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten