SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2022 Foto's

Foto van de week 25 - 31 juli - 2022

Eric Ooink
2019-01-19

ZWEMMEN BUURSERBEEK
Recreatie ten top

Voor de kanalisatie in de jaren 1937-1938 was de Buurserbeek, zeker in Buurse, een geliefd recreatieoord, vooral voor inwoners van textielstad Enschede. Na de beekaanpassing mochten de oevers niet meer betreden worden en had de oeverrecreatie zich verplaatst van de beek naar het Buursermeertje.

Uit het Twentsch Dagblad Tubantia en de Enschedesche Courant van 2 juli 1947 blijkt het volgende:

‘In den oorlog is de gewoonte ontstaan dat de Buurserbeek en het Buursermeertje worden gebezigd als zwem- en badgelegenheid. Het gevolg is geweest, dat een zeer groot aantal mensen tijdens de hitteperiode hier verfrissing zocht. Helaas zijn er onder deze mensen enkelen, die door kledij aanstoot geven. Daar komt bij dat een groot aantal baders niet kan zwemmen en aan groote gevaaren blootstaat.
Een en ander heeft tot gevolg dat het Hoofd van Politie heeft besloten het zwemmen en baden in het openbaar met ingang van heden te verbieden en slechts toe te staan in de beek nabij de Oostendorper- watermolen. De politie zal steng toezien en verbaliserend optreden, zodra zij dit nodig acht’.
Het gevolg van dit bericht is geweest dat dezelfde krant een dag later ingezonden stukken publiceerde van recreanten uit Enschede, die het niet met het verbod eens waren. Vooral het argument ‘der aanstoot gevende kleedij’ kan allerminst worden gedeeld….. en …….‘Vooral de jeugd wordt nu een prachtstuk zwemwater ontnomen’.

Deze foto van rond 1950, vermoedelijk bij Buurse genomen, laat zien dat de politie bij prachtig weer kennelijk wel eens een oogje wilde dichtknijpen. Zo druk kon het in die tijd in en langs de Buurserbeek zijn!

(foto: collectie fam. Horck-Breukers) 


Foto en tekst uit de serie bijdragen door Eric Ooink op de Facebookpagina Oud-Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 20:54

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten