SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2021 Foto's

Foto van de week 13 - 19 september 2021

ANSICHTEN afl. 146 Groeten uit het V.D.J.O. Kamp; Haaksbergen, De Watermolen

In augustus 1937 ging de bovenste kaart, met daarop een vertrouwd beeld, op de post voor “Den heer Koopmans, Beethovenstraat 49 in Leeuwarden”. De afzender is ene Chris. Wat mij bij de aanschaf van deze ansicht niet vertrouwd voorkwam was het opschrift bovenaan “Groeten uit het V.D.J.O. Kamp”, want wat zou dat nu weer zijn?

Vrijzinnig-Democratische Jongeren Organisatie (VDJO)
De Vrijzinnig-Democratische Jongeren Organisatie (VDJO) bestond van 1923 tot en met 1946 en was gedurende die periode de jongerenorganisatie van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). De VDJO was voornamelijk een gezelligheidsclub, die rond 1940 was uitgegroeid tot een flinke organisatie.
Door middel van kampen probeerden de Vrijzinnig-Democratische Bond de jeugd hun idealen bij te brengen. De VDJO kende aanvankelijk een 'kwakkelend' bestaan met een zestal afdelingen in studentensteden en rond de 300 leden. Vanaf 1933 was er sprake van groei, waarna in 1940 het ledental was opgelopen tot 3200 en er ruim 70 afdelingen waren. De aanhang zat vooral in het westen van het land, maar later ook in Friesland. De VDJO had een eigen blad: Jongeren en Democratie, een eigen vlag en logo, en een eigen lied. Naast lezingen en discussiebijeenkomsten organiseerde de VDJO film- en diavoorstellingen, muziek- en dansavonden en kampen, waarbij werd gewandeld en gefietst. Het was meer een studie- en gezelligheidsvereniging (een soort AJC) dan een politieke organisatie, maar wel werden landelijke prominenten uitgenodigd als spreker.
Tijdens de bezetting bleef de VDJO actief, tot de Duitsers haar in 1941 verboden. In VDJO-kringen leefde sterk de wens om na de bevrijding tot een brede progressieve volkspartij te komen. In 1945 hervatte de VDJO haar werkzaamheden en in 1946 kwam de grote wens van de VDJO tot uiting in de fusie met andere socialistische jongerenorganisaties tot de Democratische Socialistische Jongeren Vereniging 'Nieuwe Koers' (DSJVNK).

Vier zomerkampen aan de Buurserbeek
Op 6 juli 1937 berichtte het dagblad de Nieuwe Hoornsche Courant als volgt: “Dit jaar organiseert de V.D.J.O. vier zomerkampen, aan de Buurserbeek, achter den Watermolen, onder Haaksbergen. Als hoofdkampleider zal optreden de heer J.C. Deering te Utrecht, algemeen secretaris van het hoofdbestuur. Het eerst kamp zal Zondagmiddag 18 juli worden geopend en het laatste Zondagmiddag 15 Augustus worden gesloten. Als sprekers zullen o.m. optreden mr. A.M. Joekes uit en dr. H.A. Zwijnenberg uit Enschede.”
Een week later, op 13 juli, publiceerde ook de Tubantia over de zomerkampen. “De V.D.J.O heeft dit jaar Twente uitgekozen om haar tenten op te slaan. De omgeving van de Watermolen bij Haaksbergen leent zich uitstekend voor kampeerterrein, niet alleen om de mooie plekje in de buurt van de Schipbeek, maar ook als punt van uitgang voor fietstochten en excursies door geheel Twente. In de vier weken dat het kamp gehouden wordt zullen alle belangrijke bezienswaardigheden bezocht worden”. In dit bericht worden ook de sprekers Joekes en Zwijnenberg aangekondigd. Elke zaterdagavond zal er een groot kampvuur onstoken worden. Gedurende de vier achtereenvolgende weken, zal er elke week een nieuwe groep het kamp bevolken.

Opening V.D.J.O. kamp door oud-minister
Het zomerkamp werd op zondag 18 juli 1937 geopend door ex-minister P.J. Oud. Het kamp in Haaksbergen blijkt het zesde grote zomerkamp van de organisatie te zijn met circa 160 deelnemers. Oud-minister Oud sprak de jongeren toe. Zijn rede ging over de beginselen van democratie en vrijheid. “Het jonge geslacht dient opgevoed te worden in de beginselen der democratie. Wij verheugen ons in het bezit der vrijheid, maar wij kunnen dat alleen doen, als het jonge geslacht het vrijheidsbeginsel leert waardeeren als een groot goed”. Verder gaat Oud in op de internationale verstandhoudingen van de volkeren. Na zijn speech hees hij, onder het zingen van het bondslied door de kampeerders, de V.D.J.O.-vlag. Tot slot worden de families Greve en Leppink door de kampleiding bedankt voor hun medewerking tot dan toe.

Excursie naar o.a. Jordaan
Tussentijds deed de Tubantia die zomer verslag van het kamp. Op 23 juli laat de krant weten dat er voor de tweede kampweek als inleiders zullen optreden ir. S.A. Posthumes uit Den Haag over “Mensch en Techniek”, dr. H.A. Zwijnenberg uit Enschede over Techniek en Maatschappij en mej. Toos van ’t Hof uit Rotterdam over de vrouw en de politiek. De excursies die week gaan naar de textielfabriek van Jordaan, ’t kasteel Weldam bij Goor en de zoutindustrie te Boekelo.
Sluiting kamp door Tweede Kamerlid
De laatste kampdag was 15 augustus 1937. De slotlezing werd gehouden door het Tweede Kamerlid Mr. A.M. Joekes over het onderwerp “Onze roeping op Staatkundig gebied”. In zijn lezing, waarvan de Tubantia op 16 augustus uitgebreid verslag deed, haalt hij een man als Prof. Albert Schweizer aan als voorbeeld van iemand die door roeping werd gedreven. Een dag later waren alle kampeerders vertrokken en werd het weer rustig rond de Oostendorper Watermolen, waar vier weken lang het V.D.J.O.-kamp was geweest en waaraan totaal zo’n 160 kampeerders deel hadden genomen.

Weenenk & Snel
De uitgever van deze ansichtkaart, die feitelijk een speciale uitgave was, is Weenenk & Snel uit Den Haag. De naam van een fotograaf wordt niet vermeld, maar deze fraaie foto uit circa 1935 is meerdere keren gebruikt voor andere, met name Twentse, uitgaven van ansichtkaarten, waarvan de twee onder de VDJO-kaart voorbeelden zijn.
De linker werd in juni 1947 gepost voor “de heer & mevrouw Dr. H. de Graaf, Karmelweg 6c, Rotterdam”. De afzender was Tini en zij meldt: “Van harte gelukgewenst met je verjaardag en een goede dag. Morgen is alweer het einde van van m’n week vakantie in Rekken. ’t Is hier erg mooi en we troffen ’t reuze met ’t weer”.
De kaart rechts ging in de zomer van 1942 op de post voor mevrouw H. Schneider-Aalderink in Dinxperlo. Haar zoon Jan en dochter Zus schrijven op een zaterdagmiddag: “Lieve Moeder, We zitten op het oogenblik in Almelo en daar blijven we vannacht. Het is hier heel mooi en het weer is prachtig. Het is te hopen, dat het zoo blijft. Hoe gaat het met U en de verdere familie? De hart. Groeten aan allen en tot Woensdag een zoen van uw Liefh. Zus.
Lieve moeder en verdere huisgenooten. We hebben een mooie toch gehad en genieten nu volop van de vrije vacantietijd. Het is hier in Almelo prachtig. We hebben een prima hotel en kunnen het best volhouden zoo. Tot woensdag hoor. Veel groeten en een zoen van Jan.”

Bronnen:
https://www.parlement.com
www.delpher.nl


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 20:29

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten