SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2021 Foto's

Foto van de week 9-15 augustus 2021

ANSICHTEN afl. 141 St. Isidorushoeve

De Goorsestraat, toen Goorscheweg geheten, in St. Isisdorushoeve, omstreeks 1950. Deze kaart werd in 1951 door ene Piet (Tuin?) gepost voor “den Heer C. Boers in Naaldwijk”. Boven de foto krabbelde hij “H.G.” (Hartelijke Groeten) en boven het pand van de schoenenzaak van Staal plaatste hij een kruisje. Vermoedelijk was hij daar als kostganger.

vóór 1927
St. Isidorushoeve is een jong kerkdorp en ontstaan rond de in 1927 gebouwde parochiekerk. Drie historische buurschappen komen in de huidige kern bij elkaar: Boekelo (kant Hengevelde), Eppenzolder (oostkant) en Holthuizen (zuidkant). Ten westen van de weg van Haaksbergen naar Goor strekten zich diverse veldgronden uit, waaronder het Kolderveld. Deze grond bestond uit heide, zogenaamde woeste grond, die toen nog markegrond was. Tussen de huidige kern en Hengevelde was het eigendom van de marke Boekelo en richting Haaksbergen van de marke Holthuizen & Eppenzolder/Stepelo. Na de markeverdelingen in het midden van de 19e eeuw begon het landschap te veranderen. Eind 19e eeuw zijn deze gronden verdeeld en deels ontgonnen. Het gebied dat de huidige kern omvat begon bewoond te raken. Het eerste huis dat gesticht werd was het plaatsje ‘De Vos’ (nu Goorsestraat 171) en er werd aan de huidige Rietmolenweg een windkorenmolen gebouwd, de Kolderveldsmolen, later ook wel Hazenmölle of Groothoesmöl genoemd. Rond 1920 bouwde Hendrik ten Vregelaar (Kötter Hendrik) er een boerderijtje met timmerwerkplaats dat in de volksmond ‘de Ramaker’ wordt genoemd. Hij was namelijk wagenmaker van beroep. De straten in de kern herinneren aan de vroegste historie van het dorp: Ramakerstraat, Mulderstraat, Hazemolenweg en Kolderveldweg.

Ontstaan kerkdorp
Met de komst van de kerk zien een aantal inwoners kansen om een bedrijf op te zetten. De familie Dwars verplaatste haar verderop gelegen café aan de Goorsestraat 245 (nu fam. Winkelhuis) naar nieuwbouw met winkel tegenover de kerk (het huidige Dwars). De familie Groothuis, schenkers van de grond waarop de kerk staat, bouwde naast de kerk eveneens een café annex winkel en maalmolen. Er ontstond vervolgens lintbebouwing langs de Goorseweg met verschillende winkels en bedrijfjes. De bewoners hadden in het begin het adres wijk C + wijknummer of Goorscheweg + huisnummer te Holthuizen. Later werd steeds meer de naam St. Isidorushoeve gebruikt en in 1967 werd Goorscheweg gewijzigd in Goorsestraat.

Fotograaf Dwars
Rond 1950 stond er een fotograaf op het kerkplein van ‘de Hoeve’ en richtte zijn lens schuin op de winkelpanden aan de overkant in de richting van Haaksbergen. Die fotograaf was vermoedelijk Johan Dwars (1915-1968). Deze was een verdienstelijk fotograaf en maakte van enkele van zijn foto’s in eigen beheer prentbriefkaarten. Deze werden dan weer verkocht door zijn moeder in de winkel bij café Dwars. Johan was tevens dansleraar en gaf dansles in de cafés in de omliggende plaatsen. Later vestigde hij zich in Haaksbergen, waar een dansschool werd gebouwd (Fazantstraat). Hij deed dat naast het runnen van een fotozaak. Café Dwars is op deze foto niet zichtbaar en bevindt zich rechts van deze foto.
Er zijn zes panden te zien. Het meest linker pand staat, vanuit Haaksbergen gezien, net voorbij de huidige Ramakerstraat. Het zijn van links naar rechts Goorsestraat 197-201, een open ruimte (weiland) en dan de winkelpanden Goorsestraat 211-215. In 1925 stonden hier nog geen panden en lagen er alleen enkele weilanden, die niet zo lang daarvoor door ontginning waren ontstaan. De percelen waren dan ook rationeel van aard en eigendom van drie families. Links was de grond van Ten Vregelaar (Kotte of de Rademaker), in het midden van de familie Groothuis (de Mulder) en rechts van de familie Laarman (Boer Boonk).

Uiterst links: Goorsestraat 197 aannemer Wielens
Het huis Goorsestraat 197 werd in 1938 gesticht door wagenmaker Hendrik ten Vregelaar alias Kötter Hendrik. Zelf woonde hij aan de Haaksbergse kant van de hoek Goorsestraat/Ramakerstraat, waar ook zijn werkplaats was gevestigd. De nieuwe woning met adres C 177a werd verhuurd aan de familie Haverkort-Zwienenberg, die in 1937 vanuit Haarle naar de gemeente Haaksbergen was gekomen. Het gezin, dat uit vijf kinderen, bestond woonde aanvankelijk aan de Beckummerweg. De heer Zwienenberg was kantonnier in dienst van de provincie. Mevrouw Haverkort overleed in de zomer van 1952 in het huis aan de Goorseweg overleden. Dochter Annie Haverkort huwde met Wim Berndes uit Enschede en zij werden de volgende huurders in het huis van de familie Ten Vregelaar. Begin jaren 70 verhuisden zij naar een nieuw gebouwde woning aan de Mulderstraat. In 1950 was Annie ten Vregelaar (1930-2014), de dochter van Hendrik ten Vregelaar, gehuwd met Gerhard Wielens (1927-1996), de zoon van houtzager Wielens (‘Barink’) uit Haaksbergen. Het echtpaar Wielens betrok de woning Goorsestraat 195, op de hoek met de Ramakerstraat, dat vader Ten Vregelaar voor hen had laten bouwen. Gerhard Wielens was de oprichter van het aannemersbedrijf B.G. Wielens. In 1973, na het vertrek van de familie Berndes, verhuisde het echtpaar Wielens naar Goorsestraat 197.

Goorsestraat 199: de smid
In 1927 kocht Hendrik Vogt (1901-1967) alias Teetink Hendrik uit Rietmolen een stuk grond van molenaar Antoni Groothuis. Vogt is grof-, hoef- en kachelsmid en droomde van een eigen zaak, die hij op zijn gekochte bouwgrond kon verwezenlijken. Hij begon zijn zaak gelijktijdig met de bouw van de Isidoruskerk in 1927. In 1929 huwde hij met Mine Slot (1899-1975) uit Haaksbergen. De Vogts, die als het ware als pioniers in ‘de Hoeve’ zijn begonnen, hadden in het begin het adres C 177 of Goorscheweg 199 te Holthuizen. In de winkel van de familie Vogt werden rijwielen en huishoudelijke artikelen verkocht. De Vogts hadden tevens een benzinepomp en een taxibedrijf. In 1959 vond er een verbouw plaats van het bestaande woonhuis en smederij tot dubbel winkelpand, dat tegenwoordig volledig is verbouwd tot woonhuis. Het gezin Vogt telde twee zonen: Jan en Herman. In 1938 werd het gezin uitgebreid met Henk Nijboer, een weeskind van nog geen jaar en zoon van Mine’s zuster Dika. Een jaar eerder hadden de Vogts Mine’s ouders, Mans Slot en Diene Slot-Hollink, en haar jongste broer Hendrik gastvrij onderdak geboden. Mine’s ouders zouden hier uiteindelijk hun laatste levensdagen doorbrengen.
De zaak van Vogt werd overgenomen door zoon Jan Vogt (1931-1989), die eveneens een rijschool begon. In 2001 zijn de woning en de zaak door de familie verkocht.
Goorsestraat 201: melkboer Blanken

Goorsestraat 201
Het huis Goorsestraat 201 werd in 1940 gesticht door Bernard Groothuis (1906-1943), molenaar en caféhouder aan de overkant van de Goorsestraat. Bernard verhuisde met zijn vrouw Hanna Groothuis-Hüning en hun dochtertje Elsbeth en Elfriede naar het nieuw gebouwde huis dat het adres C 176a kreeg. Hier werd in 1941 dochter Trudy geboren. In 1942 verkocht Groothuis de woning aan het echtpaar Blanken-Hilderink. Gerard Blanken (1915-1995) was geboren op ‘Kamp-Jan’ aan de Rietmolenweg in Brammelo. Zijn beroep was zuilvelarbeider/melkboer en hij huwde in 1942 met Dika Hilderink (1917-2005), geboren op ‘’n Spölman’ aan de Kattendamsweg.

Open terrein
Op het open terrein (weiland) dat in 1950 nog aanwezig is staan tegenwoordig twee dubbele woningen. Goorsestraat 203-205 werd door de familie Blanken in 1974 gerealiseerd. Tien jaar later werd het blok Goorsestraat 207-209 gebouwd door aannemersbedrijf Annink & Rouwenhorst. Het terrein was tot de oorlog in gebruik bij VV Hoeve Vooruit en eigendom van Antoni (Teuntje) Groothuis. Later was zijn zoon Bernard eigenaar en hoorde het bij café Groothuis. In de vijftiger jaren deed het weiland dienst als feestweide voor het School- en Volksfeest.

Goorsestraat 211: de schoenmaker
Meisterschuhmacher Hermann Heinrich (Hermann) Keizers (1905-1959) uit Vreden kocht in 1927 een stuk grond van de familie Laarman en stichtte in 1928 zijn woning met schoenmakerswinkel, dat het adres Holthuizen C 176 kreeg. Hermann was in 1926 naar ‘De Hoeve’gekomen en had tijdelijk een werkplaats in een schuur bij Café Dwars. Hij huwde met Anna ten Brink uit Borken. Zij werden de ouders van acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes. Keizers kwam naar Nederland omdat de economische vooruitzichten er hier beter uitzagen dan in zijn geboorteland. Of hij het geweten heeft zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen, maar zijn ‘roots’ lagen hier. Zijn overgrootvader Jan Hendrik Keizers was in 1814 op het erve Riet-Oarend (Beckummerweg 31) geboren. De Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van wetgeving na de bevrijding voor inwoners met een Duitse nationaliteit zorgden voor moeilijke jaren voor de familie Keizers. Het gezin vertrok na de oorlog naar Vreden. Het winkel-woonhuis werd in rond 1948 verkocht aan de firma A.H. Staal uit Haaksbergen. De firma staal bestond uit de vennoten broer en zus J.G. (Jo) Staal, schoenmaker en J.M. (Josefien) Staal., koopvrouw. Hun vader A.H. (Hendrik) Staal was eveneens schoenmaker en runde sinds 1916 een schoenenzaak aan de Blankenburgerstraat in Haaksbergen. Zoon Jo Staal was in 1928 naar Rotterdam vertrokken en in de dertiger jaren in Delft getrouwd. Josefien Staal (1909-1998), die ongehuwd bleef, hielp in de zaak van haar ouders en nam deze zo geleidelijk aan over. Zij werd in Haaksbergen ‘Zus Staal’ genoemd. Vanwege de hongerwinter kwam Jo Staal met zijn vrouw en dochter begin 1945 naar Haaksbergen. Na de aankoop van het pand in ‘de Hoeve’ runde het echtpaar Staal de schoenenzaak, waar voorheen Hermann Keizers werkzaam was. In 1978 werd het bedrijf gesloten en in 1982 verhuisde het echtpaar Staal naar Haaksbergen. Het pand werd verkocht aan café Dwars. In 1986 werd het grondig verbouwd. Het werd hierna de woning van oud cafébaas Hennie Dwars en zijn vrouw Rie.

Goorsestraat 213: kleermaker Dwars
In 1929 kocht kleermaker B.J. (Bernard) Dwars, een broer van caféhouder Gerrit Jan Dwars alias Bartels Getjaan, een stuk grond van de familie Laarman. Hier bouwde hij in dat jaar zijn woning met winkel. Het kreeg het adres Holthuizen C 175. Dwars was in 1929 gehuwd met Tonia Hendriks uit Delden. Tonia runde een winkel in manufacturen en kleinvak. De bovenverdieping van het huis werd jarenlang verhuurd aan ‘starters’. Na het overlijden van Bernard en Tonia bleven hun twee oudste kinderen, Frans en Jo, hier wonen. Jo was gehuwd met elektricien Herman Leferink.Na het overlijden van Frans werd de woning in 1987 verkocht aan de familie Groothedde-Botterhuis, waarna het werd afgebroken. In 1988 werd de huidige woning gebouwd.

Goorsestraat 215: kruidenier/maalderij Aarnink
De familie Laarman op Boonk verkocht in 1928 een stuk grond aan Bernard Aarnink, die in 1897 werd geboren op ‘de Kinkeler Wever’ (de Weaver) aan de Bretelerveldweg. Hij richtte naast café Dwars een graanmaalderij met pakhuis op. Deze maalderij is op de foto niet te zien. Toen hij trouwplannen maakte met Marie Vrielink (1910-2001) uit Enschede werd advies gevaagd aan Hendrik ten Dam uit Hengevelde. Deze architect met bijnaam ‘de Boonheegde’ tekende in juli 1934 de huidige woning Goorsestraat 215. In augustus dat jaar kreeg Bernard de bouwvergunning voor het woon-winkelhuis dat het adres C 174a kreeg. In de winkel runde mevrouw Aarnink een kruidenierszaak.
Met architect Hendrik ten Dam liep het enkele jaren later tragisch af. Hij en zijn vrouw Grada Wegdam werden deze tijdens de bevrijding doodgeschoten door de Binnenlandse Strijdkrachten. Ten Dam reed op zijn motor naar Goor met zijn vrouw achterop. De motor maakte natuurlijk het nodige lawaai. Bij de kanaalbrug (Weldammerbrug) was een wachtpost van de Binnenlands Strijdkrachten, die halt riep. Kennelijk heeft Ten Dam dat halt niet gehoord en reed door, waarna er werd geschoten. Hun zoontje Harrie ten Dam (1944-2013), die nog geen jaar oud was was plotsklaps wees. Deze zou later eveneens een succesvol architect worden en runde zijn bureau in het oude gemeentehuis van Diepenheim.
Ook met het bedrijf van Aarnink liep het niet goed af. Het bleek niet levensvatbaar, waarna de zaak (maalderij met pakhuis) werd verkocht en Bernard in dienst trad van de ABTB.

Bronnen:
Kadastrale Leggers; Bouwarchief gem. Haaksbergen; Bevolkingsregisters; eigen genealogisch bestand; Dorpsarchief St. Isidorushoeve met dank aan Jan Wielens en familieboek Slot-ter Braak.ANSICHTEN afl. 141 St. Isidorushoeve
De Goorsestraat, toen Goorscheweg geheten, in St. Isisdorushoeve, omstreeks 1950. Deze kaart werd in 1951 door ene Piet (Tuin?) gepost voor “den Heer C. Boers in Naaldwijk”. Boven de foto krabbelde hij “H.G.” (Hartelijke Groeten) en boven het pand van de schoenenzaak van Staal plaatste hij een kruisje. Vermoedelijk was hij daar als kostganger.
vóór 1927
St. Isidorushoeve is een jong kerkdorp en ontstaan rond de in 1927 gebouwde parochiekerk. Drie historische buurschappen komen in de huidige kern bij elkaar: Boekelo (kant Hengevelde), Eppenzolder (oostkant) en Holthuizen (zuidkant). Ten westen van de weg van Haaksbergen naar Goor strekten zich diverse veldgronden uit, waaronder het Kolderveld. Deze grond bestond uit heide, zogenaamde woeste grond, die toen nog markegrond was. Tussen de huidige kern en Hengevelde was het eigendom van de marke Boekelo en richting Haaksbergen van de marke Holthuizen & Eppenzolder/Stepelo. Na de markeverdelingen in het midden van de 19e eeuw begon het landschap te veranderen. Eind 19e eeuw zijn deze gronden verdeeld en deels ontgonnen. Het gebied dat de huidige kern omvat begon bewoond te raken. Het eerste huis dat gesticht werd was het plaatsje ‘De Vos’ (nu Goorsestraat 171) en er werd aan de huidige Rietmolenweg een windkorenmolen gebouwd, de Kolderveldsmolen, later ook wel Hazenmölle of Groothoesmöl genoemd. Rond 1920 bouwde Hendrik ten Vregelaar (Kötter Hendrik) er een boerderijtje met timmerwerkplaats dat in de volksmond ‘de Ramaker’ wordt genoemd. Hij was namelijk wagenmaker van beroep. De straten in de kern herinneren aan de vroegste historie van het dorp: Ramakerstraat, Mulderstraat, Hazemolenweg en Kolderveldweg.
Ontstaan kerkdorp
Met de komst van de kerk zien een aantal inwoners kansen om een bedrijf op te zetten. De familie Dwars verplaatste haar verderop gelegen café aan de Goorsestraat 245 (nu fam. Winkelhuis) naar nieuwbouw met winkel tegenover de kerk (het huidige Dwars). De familie Groothuis, schenkers van de grond waarop de kerk staat, bouwde naast de kerk eveneens een café annex winkel en maalmolen. Er ontstond vervolgens lintbebouwing langs de Goorseweg met verschillende winkels en bedrijfjes. De bewoners hadden in het begin het adres wijk C + wijknummer of Goorscheweg + huisnummer te Holthuizen. Later werd steeds meer de naam St. Isidorushoeve gebruikt en in 1967 werd Goorscheweg gewijzigd in Goorsestraat.
Fotograaf Dwars
Rond 1950 stond er een fotograaf op het kerkplein van ‘de Hoeve’ en richtte zijn lens schuin op de winkelpanden aan de overkant in de richting van Haaksbergen. Die fotograaf was vermoedelijk Johan Dwars (1915-1968). Deze was een verdienstelijk fotograaf en maakte van enkele van zijn foto’s in eigen beheer prentbriefkaarten. Deze werden dan weer verkocht door zijn moeder in de winkel bij café Dwars. Johan was tevens dansleraar en gaf dansles in de cafés in de omliggende plaatsen. Later vestigde hij zich in Haaksbergen, waar een dansschool werd gebouwd (Fazantstraat). Hij deed dat naast het runnen van een fotozaak. Café Dwars is op deze foto niet zichtbaar en bevindt zich rechts van deze foto.
Er zijn zes panden te zien. Het meest linker pand staat, vanuit Haaksbergen gezien, net voorbij de huidige Ramakerstraat. Het zijn van links naar rechts Goorsestraat 197-201, een open ruimte (weiland) en dan de winkelpanden Goorsestraat 211-215. In 1925 stonden hier nog geen panden en lagen er alleen enkele weilanden, die niet zo lang daarvoor door ontginning waren ontstaan. De percelen waren dan ook rationeel van aard en eigendom van drie families. Links was de grond van Ten Vregelaar (Kotte of de Rademaker), in het midden van de familie Groothuis (de Mulder) en rechts van de familie Laarman (Boer Boonk).
Uiterst links: Goorsestraat 197 aannemer Wielens
Het huis Goorsestraat 197 werd in 1938 gesticht door wagenmaker Hendrik ten Vregelaar alias Kötter Hendrik. Zelf woonde hij aan de Haaksbergse kant van de hoek Goorsestraat/Ramakerstraat, waar ook zijn werkplaats was gevestigd. De nieuwe woning met adres C 177a werd verhuurd aan de familie Haverkort-Zwienenberg, die in 1937 vanuit Haarle naar de gemeente Haaksbergen was gekomen. Het gezin, dat uit vijf kinderen, bestond woonde aanvankelijk aan de Beckummerweg. De heer Zwienenberg was kantonnier in dienst van de provincie. Mevrouw Haverkort overleed in de zomer van 1952 in het huis aan de Goorseweg overleden. Dochter Annie Haverkort huwde met Wim Berndes uit Enschede en zij werden de volgende huurders in het huis van de familie Ten Vregelaar. Begin jaren 70 verhuisden zij naar een nieuw gebouwde woning aan de Mulderstraat. In 1950 was Annie ten Vregelaar (1930-2014), de dochter van Hendrik ten Vregelaar, gehuwd met Gerhard Wielens (1927-1996), de zoon van houtzager Wielens (‘Barink’) uit Haaksbergen. Het echtpaar Wielens betrok de woning Goorsestraat 195, op de hoek met de Ramakerstraat, dat vader Ten Vregelaar voor hen had laten bouwen. Gerhard Wielens was de oprichter van het aannemersbedrijf B.G. Wielens. In 1973, na het vertrek van de familie Berndes, verhuisde het echtpaar Wielens naar Goorsestraat 197.
Goorsestraat 199: de smid
In 1927 kocht Hendrik Vogt (1901-1967) alias Teetink Hendrik uit Rietmolen een stuk grond van molenaar Antoni Groothuis. Vogt is grof-, hoef- en kachelsmid en droomde van een eigen zaak, die hij op zijn gekochte bouwgrond kon verwezenlijken. Hij begon zijn zaak gelijktijdig met de bouw van de Isidoruskerk in 1927. In 1929 huwde hij met Mine Slot (1899-1975) uit Haaksbergen. De Vogts, die als het ware als pioniers in ‘de Hoeve’ zijn begonnen, hadden in het begin het adres C 177 of Goorscheweg 199 te Holthuizen. In de winkel van de familie Vogt werden rijwielen en huishoudelijke artikelen verkocht. De Vogts hadden tevens een benzinepomp en een taxibedrijf. In 1959 vond er een verbouw plaats van het bestaande woonhuis en smederij tot dubbel winkelpand, dat tegenwoordig volledig is verbouwd tot woonhuis. Het gezin Vogt telde twee zonen: Jan en Herman. In 1938 werd het gezin uitgebreid met Henk Nijboer, een weeskind van nog geen jaar en zoon van Mine’s zuster Dika. Een jaar eerder hadden de Vogts Mine’s ouders, Mans Slot en Diene Slot-Hollink, en haar jongste broer Hendrik gastvrij onderdak geboden. Mine’s ouders zouden hier uiteindelijk hun laatste levensdagen doorbrengen.
De zaak van Vogt werd overgenomen door zoon Jan Vogt (1931-1989), die eveneens een rijschool begon. In 2001 zijn de woning en de zaak door de familie verkocht.
Goorsestraat 201: melkboer Blanken
Het huis Goorsestraat 201 werd in 1940 gesticht door Bernard Groothuis (1906-1943), molenaar en caféhouder aan de overkant van de Goorsestraat. Bernard verhuisde met zijn vrouw Hanna Groothuis-Hüning en hun dochtertje Elsbeth en Elfriede naar het nieuw gebouwde huis dat het adres C 176a kreeg. Hier werd in 1941 dochter Trudy geboren. In 1942 verkocht Groothuis de woning aan het echtpaar Blanken-Hilderink. Gerard Blanken (1915-1995) was geboren op ‘Kamp-Jan’ aan de Rietmolenweg in Brammelo. Zijn beroep was zuilvelarbeider/melkboer en hij huwde in 1942 met Dika Hilderink (1917-2005), geboren op ‘’n Spölman’ aan de Kattendamsweg.
Open terrein
Op het open terrein (weiland) dat in 1950 nog aanwezig is staan tegenwoordig twee dubbele woningen. Goorsestraat 203-205 werd door de familie Blanken in 1974 gerealiseerd. Tien jaar later werd het blok Goorsestraat 207-209 gebouwd door aannemersbedrijf Annink & Rouwenhorst. Het terrein was tot de oorlog in gebruik bij VV Hoeve Vooruit en eigendom van Antoni (Teuntje) Groothuis. Later was zijn zoon Bernard eigenaar en hoorde het bij café Groothuis. In de vijftiger jaren deed het weiland dienst als feestweide voor het School- en Volksfeest.
Goorsestraat 211: de schoenmaker
Meisterschuhmacher Hermann Heinrich (Hermann) Keizers (1905-1959) uit Vreden kocht in 1927 een stuk grond van de familie Laarman en stichtte in 1928 zijn woning met schoenmakerswinkel, dat het adres Holthuizen C 176 kreeg. Hermann was in 1926 naar ‘De Hoeve’gekomen en had tijdelijk een werkplaats in een schuur bij Café Dwars. Hij huwde met Anna ten Brink uit Borken. Zij werden de ouders van acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes. Keizers kwam naar Nederland omdat de economische vooruitzichten er hier beter uitzagen dan in zijn geboorteland. Of hij het geweten heeft zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen, maar zijn ‘roots’ lagen hier. Zijn overgrootvader Jan Hendrik Keizers was in 1814 op het erve Riet-Oarend (Beckummerweg 31) geboren. De Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van wetgeving na de bevrijding voor inwoners met een Duitse nationaliteit zorgden voor moeilijke jaren voor de familie Keizers. Het gezin vertrok na de oorlog naar Vreden. Het winkel-woonhuis werd in rond 1948 verkocht aan de firma A.H. Staal uit Haaksbergen. De firma staal bestond uit de vennoten broer en zus J.G. (Jo) Staal, schoenmaker en J.M. (Josefien) Staal., koopvrouw. Hun vader A.H. (Hendrik) Staal was eveneens schoenmaker en runde sinds 1916 een schoenenzaak aan de Blankenburgerstraat in Haaksbergen. Zoon Jo Staal was in 1928 naar Rotterdam vertrokken en in de dertiger jaren in Delft getrouwd. Josefien Staal (1909-1998), die ongehuwd bleef, hielp in de zaak van haar ouders en nam deze zo geleidelijk aan over. Zij werd in Haaksbergen ‘Zus Staal’ genoemd. Vanwege de hongerwinter kwam Jo Staal met zijn vrouw en dochter begin 1945 naar Haaksbergen. Na de aankoop van het pand in ‘de Hoeve’ runde het echtpaar Staal de schoenenzaak, waar voorheen Hermann Keizers werkzaam was. In 1978 werd het bedrijf gesloten en in 1982 verhuisde het echtpaar Staal naar Haaksbergen. Het pand werd verkocht aan café Dwars. In 1986 werd het grondig verbouwd. Het werd hierna de woning van oud cafébaas Hennie Dwars en zijn vrouw Rie.
Goorsestraat 213: kleermaker Dwars
In 1929 kocht kleermaker B.J. (Bernard) Dwars, een broer van caféhouder Gerrit Jan Dwars alias Bartels Getjaan, een stuk grond van de familie Laarman. Hier bouwde hij in dat jaar zijn woning met winkel. Het kreeg het adres Holthuizen C 175. Dwars was in 1929 gehuwd met Tonia Hendriks uit Delden. Tonia runde een winkel in manufacturen en kleinvak. De bovenverdieping van het huis werd jarenlang verhuurd aan ‘starters’. Na het overlijden van Bernard en Tonia bleven hun twee oudste kinderen, Frans en Jo, hier wonen. Jo was gehuwd met elektricien Herman Leferink.Na het overlijden van Frans werd de woning in 1987 verkocht aan de familie Groothedde-Botterhuis, waarna het werd afgebroken. In 1988 werd de huidige woning gebouwd.
Goorsestraat 215: kruidenier/maalderij Aarnink
De familie Laarman op Boonk verkocht in 1928 een stuk grond aan Bernard Aarnink, die in 1897 werd geboren op ‘de Kinkeler Wever’ (de Weaver) aan de Bretelerveldweg. Hij richtte naast café Dwars een graanmaalderij met pakhuis op. Deze maalderij is op de foto niet te zien. Toen hij trouwplannen maakte met Marie Vrielink (1910-2001) uit Enschede werd advies gevaagd aan Hendrik ten Dam uit Hengevelde. Deze architect met bijnaam ‘de Boonheegde’ tekende in juli 1934 de huidige woning Goorsestraat 215. In augustus dat jaar kreeg Bernard de bouwvergunning voor het woon-winkelhuis dat het adres C 174a kreeg. In de winkel runde mevrouw Aarnink een kruidenierszaak.
Met architect Hendrik ten Dam liep het enkele jaren later tragisch af. Hij en zijn vrouw Grada Wegdam werden deze tijdens de bevrijding doodgeschoten door de Binnenlandse Strijdkrachten. Ten Dam reed op zijn motor naar Goor met zijn vrouw achterop. De motor maakte natuurlijk het nodige lawaai. Bij de kanaalbrug (Weldammerbrug) was een wachtpost van de Binnenlands Strijdkrachten, die halt riep. Kennelijk heeft Ten Dam dat halt niet gehoord en reed door, waarna er werd geschoten. Hun zoontje Harrie ten Dam (1944-2013), die nog geen jaar oud was was plotsklaps wees. Deze zou later eveneens een succesvol architect worden en runde zijn bureau in het oude gemeentehuis van Diepenheim.
Ook met het bedrijf van Aarnink liep het niet goed af. Het bleek niet levensvatbaar, waarna de zaak (maalderij met pakhuis) werd verkocht en Bernard in dienst trad van de ABTB.

Bronnen:
Kadastrale Leggers; Bouwarchief gem. Haaksbergen; Bevolkingsregisters; eigen genealogisch bestand; Dorpsarchief St. Isidorushoeve met dank aan Jan Wielens en familieboek Slot-ter Braak.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 19:42

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten