SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2021 Foto's

Foto van de week 24-30 mei 2021

ANSICHTEN afl. 130 Haaksbergen, Goorscheweg

Deze foto van de Goorsestraat zal omstreeks 1938 zijn genomen. De ansicht is een uitgave van Huis in ’t Veld’s Boekhandel in Haaksbergen. Kort voor de Tweede Wereldoorlog ging deze kaart in Boekelo op de post voor “den Heer Johan Versteeg in Rotterdam”. De afzender was J.E. Versteeg-Sanders vanuit “Badhotel Boekelo”. Zij is wat kort van stof en groet hem met alleen een “dag”.

Het gaat hier om het tracé gelegen tussen de Beatrixstraat en de huidige Benninkrotonde. Aan de rechterkant is de fotograaf net enkele stappen voorbij de Joodse begraafplaats.De weg rechts gaat naar het café van van de familie Asbreuk-Hoesté en dan verder naar de weg naar Hengelo, nu de Aert van Nesstraat. Caféhouder Jens Asbreuk alias Riet-Jens was geboren op ‘de Rietboer’ aan de Beckummerweg te St. Isidorushoeve. In het pand van Asbreuk, dat later een witte kleur kreeg, was tot 1998 apotheek De Waag gevestigd, waarna het werd afgebroken. Nu staat hier het kantoorpand van notaris Lenderink.

Huize Maja
Na 1920 begon het inwoneraantal van Haaksbergen behoorlijk te groeien en was er behoefte aan woningen. Het verkopen van bouwkavels begon een lucratieve bezigheid te worden. Dit gebeurde toen nog niet echt planmatig. Er werd voornamelijk gebouwd langs de invalswegen die vanuit het centrum naar buiten lopen, zoals de Goorsestaat. Het pand met het rieten dak licht tegenwoordig weer behoorlijk in het zicht, eerder verscholen achter groen. Het gaat hier om Huize Maja, gebouwd in 1931 in opdracht van J.C. (Jan) van der Lof (1896-1982). De architect was De Herder uit Zwolle. Van der Lof was in 1930 de oprichter van de Twentsche Kabelfabriek N.V. Hij was geboren in Den Haag en huwde in 1919 te Emmen met Martje Boer (1898-1958) uit Haren. Naar de eerste twee letters van hun voornamen kreeg de villa de naam Maja (Martje-Jan).

Beatrixstraat
Links is het begin van de Beatrixstraat te zien. Deze weg was in 1937 officieel opengesteld en aangelegd als verbindingsweg van de Goorsestraat naar de N.V. Twentsche Kabelfabriek (TKF). Uiteraard was het ook handig voor de heer Van der Lof… Het is dan ook dankzij de Kabelfabriek dat de weg er is gekomen. Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijf werd een nieuwe ‘rondweg’ nodig geacht. In 1936 schreef de directie van het bedrijf een brief naar het college van burgemeester en wethouders. De TKF bood de gemeente de nodige gronden aan, zodat er een nieuwe weg kon worden aangelegd. Deze gronden lagen tussen de toenmalige “Licht en Luchtweg” (de latere Zieneschstraat) en de Goorsestraat. Bij de schenking werden de volgende voorwaarden gesteld:
- De gemeente zou de gronden gebruiken voor de aanleg van de gewenste weg;
- De weg zou binnen een jaar voor het verkeer gereed zijn “in een goed verharde staat”;
Zonder hoofdelijke stemming besloot de gemeenteraad van Haaksbergen op 3 april 1936 met “het maken van een weg vanaf den Goorschenweg naar de Kabelfabriek” akkoord te gaan. Ook besloot de raad aan B & W een krediet te verlenen van 7000 gulden om de aanleg van de weg te kunnen bekostigen. Een jaar later werd de weg officieel in gebruik genomen.
Het weiland op de hoek heeft er nog lang gelegen en werd pas in 1997 bebouwd, toen de heer Remmelts hier zijn apotheek De Waag vestigde. Tot 1998 runde de apotheker zijn zaak in het voormalig café van ‘Riet-Jens’ aan de overkant.

Goorsestraat 99
Het fraaie herenhuis links is gebouwd in 1935 en had destijds als adres wijk C 203a. De grond was ooit eigendom van de familie Wiedenbroek en kwam in handen van de ongehuwde schoenmaker H.J. Leussink uit de Blankenburgerstraat. Toen deze in 1931 overleed werd eerst de Pancratiuskerk en vervolgens in 1932 de aannemer Bernardus H. Ribberink eigenaar. Deze verkocht de grond in 1934 aan Alphonsus Maria Essink. Deze was geen Essink uit Brammelerbroek (Rietmolen), maar een telg van de Oldenzaalse familie Essink, een artsenfamilie, die zich ook graag roerde in diverse besturen. Ze bezaten ook landgoederen, zoals de Boerskotten bij de Lutte. Alphonsus M. Essink was ambtenaar ter secretarie bij de gemeente Haaksbergen. Zijn vader mr. J.H.A.M. Essink (1852-1918) was burgemeester van Oldenzaal geweest. Essink jr. huwde in 1920 te Moergestel met Adriana Catharina Antonia Maria Witlox, die in 1891 in Waalwijk ('Walk') werd geboren. De eerste jaren van hun huwelijk woonden zij in Oldenzaal. Tussen 1922 en 1933 werden zij de ouders van zes kinderen, waarvan drie zoontjes op jonge leeftijd overleden. Met drie kinderen, een zoon en twee dochters, kwamen zij naar Haaksbergen, maar ook hier was het geluk van korte duur. Essink heeft amper drie jaar van zijn mooie woning kunnen genieten. Hij overleed hier op 23 juni 1938 op de leeftijd van 44 jaar. Zijn uitvaartdienst vond op maandag 27 juni plaats in de Pancratiuskerk. Hij werd echter begraven op het R.K. kerkhof in Oldenzaal. In het najaar van 1938 vertrok zijn weduwe met de drie kinderen naar Nijmegen. Het huis werd verhuurd aan Johan Arnold Becking, die boekhouder was bij Jordaan en aanvankelijk aan de Spoorstraat 23 in het huis van H. de Jong woonde. Het was hier natuurlijk wonen op stand en het was dan ook mevr.Becking die in juli 1939 een opmerkelijke advertentie in de krant liet plaatsen: “Wegens teleurstelling gevraagd: een net Meisje, in kleine huishouding, 3 volwassen personen, voor dag of dag en nacht. Goed loon. Mevr. Becking, Goorschweg C 203a”.
Het huis is nog ruim tien jaar eigendom gebleven van de weduwe Essink-Witlox. In 1949 verkocht zij de woning aan D. Jordaan & Zonen's Textielfabrieken te Haaksbergen. Becking kon de woning vanaf nu van zijn eigen baas huren. Hij overleed hier op 68-jarige leeftijd in 1957. Het huis had toen het adres Goorseweg 99.
De woningen achter het huis van Essink zijn inmiddels allemaal uit het straatbeeld verdwenen.

Goorsetraat 101
Dit huis met de gebroken kap is in 1928 gebouwd in opdracht van Anna Maria Theodora (Marie ) Leferink (1903-1984), geboren op erve ‘de Heuker’ aan de Hassinkbrinkweg. Zij huwde in 1932 met klompenmaker Emaus en vertrok naar Neede. Het huis, dat het adres C 203 kreeg, werd verhuurd. In de periode 1938-1940 woonde hier het echtpaar Gerhard ter Braak (van ‘Eijsink-Naads’) en Dina Hollink (van ‘de Morsboer’). Gerhard ter Braak was huisschilder en vestigde zich later aan de Spoorstraat, bij zijn ouderlijk huis.
Omstreeks 1941 werd het huis verkocht aan Hendrik Willem (Hendrik) Diepemaat (afkomstig van ‘de Koffe’), die op dat moment als bankwerker werkzaam was bij Odink & Koenderink. Na de oorlog begon hij als verhuurder van auto’s en werd hij uiteindelijk de grondlegger van het taxi- en garabedrijf H.W. Diepemaat B.V.. Kort na 1950 verstigde Diepemaat zich aan de Enschedesestraat. In 1952 werd de woning verkocht aan de metselaar G.J. (Johan) ter Braak (1921-1986), afkomstig van de boerderij ‘Eijsink-Mans’ aan de Wissinkbrinkweg. Hij was in 1952 gehuwd met Dine Bolster en samen kregen ze hier vier kinderen. Dine ter Braak woonde hier tot eind 1994. De woning was in 1992 al verkocht aan Gerhard Hartgerink, van het naastgelegen garagebedrijf.

Goorsestraat 103
De woning vlak aan de weg, met schoorsteen, had als adres C 201 en is het huis van de familie Waanders (de Wottel). De ondergrond van deze en de volgende woning was eigendom geweest van de mejuffrouw Johanna W.C. Wiedenbroek in Raalte. Gerhard Waanders (1880-1948) kocht de grond van haar erfgenamen en laat hier jaren later, in 1926, deze woning bouwen. Zijn ouders Gerhardus Waanders alias Wottel Graads (1848-1938) en Hendrika Sendfeld (Wottel Dieke, overl. 1933) woonden op het adres C 202, later Goorsestraat 105. Deze woning/boerderij lag verder van de weg af en is op deze foto niet te zien. Wottel Graads woonde tot 1901 aan de Blankenburgerstraat 6 in het dorp en verkreeg de grond aan de Goorsestraat via ruiling van de familie Busschers. Graads stichtte hier in 1901 een woning. Zijn zoon Gerhard, fabrieksarbeider, volgde hem op en bouwde dus een nieuw huis vlak aan de weg. Gerhard was in 1906 gehuwd met Dina Prinsen. Zij kregen twee kinderen: Rika en Gerrit. Rika huwde in 1931 met Bernard Wissink en zij gingen op het ouderlijk huis Waanders-Sendfeld op nr. 105 wonen. Zoon Gerrit, die naaimachinehandelaar was, woonde met zijn gezin op nr. 103, vlak aan de weg. Omstreeks 1969 verkocht Waanders zijn woning met grond. Het huisperceel werd aangekocht door de Raiffeissenbank Haaksbergen. In de zomer van 1969 werd er een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een kantoorgebouw. In 1970 werd hier een filiaal van de bank, later Rabobank geopend, dat twintig jaar heeft bestaan. De overige grond was verkocht aan G. Hartgerink uit Hengevelde, die in 1977 aan de toenmalige Kruislandsingel (nu Albert Cuyplaan) het Haaksbergse filiaal van zijn garagebedrijf opende. Hartgerink kocht in 1991 ook het Rabobankfiliaal aan. Rond 1995 vond op de plek van de voormalige Rabobank en de woning Goorsestraat 101 een uitbreiding van het garagebedrijf Auto Hartgerink plaats.

Goorsestraat 107
Het laatste huis aan de linkerkant, dat nog net zichtbaar is, zal ongeveer gestaan hebben op de plek waar nu de Albert Cuyplaan op de Benninkrotonde aansluit. De woning was in 1927 gebouwd door het in 1921 gehuwde stel Gerhardus Johannes Antonius Janssen (1886-1937), die timmerman was en Johanna te Lintelo, die aan de Brink/Buurserstraat 1 een kruidenierswinkel had. Het huis werd in 1958 verkocht aan het echtpaar Laarveld-Hubers, dat na 1967 een nieuwe woning liet bouwen aan de Kruislandsingel (nu Albert Cuyplaan 99).

Bronnen:
-Kadastrale leggers, -Bouwarchief, -Burgerlijke Stand, -Bevolkingsadministratie, -overlijdensadvertentie Essink (collectie CBG) en eigen genealogisch bestand.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 19:37

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten