SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2021 Foto's

Foto van de week 26 april - 2 mei 2021

ANSICHTEN afl. 126 Groeten uit Haaksbergen

Dit vierluik in kleur ging in 1927 vanuit Haaksbergen op de post voor “De jongejuffr. Ali, p.a. A. Oosterholt in Wamel”. De uitgever van deze kaart was de Haaksbergse boekhandel “Fa. v.d. Broek & Adolfs”, Markt 5. Ali ontving de “Groeten uit Haaksbergen” van haar neef Frits. Zij was kennelijk nog een klein meisje, dat nog niet kon lezen. Haar ‘grote’ neef Frits richtte de boodschap daarom aan haar ouders. Hij schreef: “Beste Oom en Tante. Hierbij deel ik u mede dat Vader en Moeder zooeven thuis zijn gekomen. Daarvan hoorde ik dat Aaltje morgen jarig is. Dus door ons allen gefelicieteerd. De groeten van ons allen. Frits”. Hiermee laat Frits ons met een raadsel achter. Want wie was hij?

Toen ik deze kaart in handen kreeg moest ik denken aan Henk Oosterholt (1929-2014). Ik had hem met deze kaart waarschijnlijk erg blij gemaakt. Hij vertelde me ooit over de familiegeschiedenis van de Oosterholts en met deze kennis kom ik achter de identiteit van ‘onze’ Frits. Henk zelf was afkomstig van de Brink, waar zijn vader Herman Oosterholt als zelfstandige het beroep van elektrotechnisch installateur (elektricien) uitoefende.

De familie Oosterholt
Henks grootouders van vaderszijde waren Hendrik Oosterholt (1861-1943) en Aaltje Slotman (1855-1901). Opa Oosterholt was een rasechte Haaksbergenaar. Hij was geboren op de hoek van de huidige Hibbertsstraat met de Eibergsestraat en de zoon van Bernardus Oosterholt alias Timmer-Benaads of Timmer-Naads. Oma Oosterholt-Slotman was geboren in Holten. Zij woonden aan de Molenstraat, vlakbij de Markt. Uit hun huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan Herman Oosterholt (1891-1960), Henks vader, nummer vijf was. Herman had drie zussen en evenzoveel broers.
Zijn oudste zus was Mina Oosterholt (1880-1944). Zij was getrouwd met Jan Willem (Willem) Tankink (1873-1968). Het echtpaar Tankink runde een groentehandel aan de Molenstraat, naast het woonhuis van de familie Ooink (Beernink Smid). Groenteboer Willem Tankink was ook bekend als musicus. Hij en zijn vrouw kregen vijf kinderen, waarvan het oudste dochtertje, die naar oma Aaltje was genoemd, als baby overleed. Het jongste kind was Frederik Johan Tankink, geboren in 1913. Zijn roepnaam was Frits en hij was het die in 1927 een kaartje naar zijn nichtje Ali stuurde. Ook Frits, die in 1988 overleed, was musicus. Hij huwde met Jo Paalman. Samen met de buren, de familie Sanders-Ooink, bouwde Tankink later een dubbel blok in hun achtertuin. Deze twee-onder-een-kap-woning stond aan de Hibbertsstraat met de nummers 5 en 7 en is enkele jaren geleden gesloopt ten gunste van ‘het gat’.
Nicht Ali was de dochter van Jan Albert (Albert) Oosterholt (1889-1973) en Aaltje Jansje Prange. Albert was een oudere broer van Herman Oosterholt en was kommies bij de belastingen. Als rijksambtenaar woonde hij onder andere in Wamel en Hattem en met zijn vrouw had hij twee dochters: Jo en Aaltje of Ali.

De foto’s
De vier ingekleurde foto’s zijn op zich bekende plaatjes (Oude Lankheet, Watermolen, Spoorstraat en Hof te Vaarwerk), die ook afzonderlijk als ansichtkaart zijn uitgeven. De exemplaren die ik zelf in de verzameling heb betreffen echter zwart-wit foto’s, geen inkleurde kaarten, maar die zullen er ongetwijfeld zijn.

  • Oude Lankheet. Het betreft hier de boerderij Klein of Nieuw Lankheet, Lankheterweg 3 in Langelo. Deze landgoedboerderij wordt inmiddels ruim 90 jaar bewoond door de familie Groot Obbink.
  • Oostendorper Watermolen
  • Spoorstraat. Het betreft hier het straatdeel tussen Blankenburgerstraat en Kloksteeg

Rechts zien we het voormalige hotel De Moriaan dat in de periode 1919-1927 in drie delen werd verkocht. Als eerste kreeg het hoekpand (rechts op de foto) in 1919 een nieuwe eigenaar, namelijk de familie Konings uit Winterswijk. De voordeur vermeldt de naam van de zaak “B.H.G. Konings”, met daaronder “drogist”. Het uithangbord links van de deur laat zien dat deze ook “fotoartikelen” verkocht. Konings was daarnaast ook huisschilder. De historische naam “De Moriaan” bleef aanvankelijk behouden en is boven de ingang duidelijk te lezen.
Links twee panden die al 50 jaar uit het straatbeeld zijn verdwenen. Hier bevinden zich nu de winkels van Kruidvat en Bakker Bart. Het pand links was aanvankelijk eigendom van de manufacturenfirma De Jong. In 1923 werd de firma Jordaan eigenaar, waarna de woning tot de afbraak aan diverse families is verhuurd (Becking, Ulenbelt, De Bruin en Reynaert). Het hoge pand ernaast was de dubbele winkel-woning van Hartog de Jong. Deze had het pand in 1915 laten bouwen en vestigde aan de rechterkant zijn manufacturenwinkel. Het linkerdeel is aan diverse families verhuurd geweest (notaris Berendsen, dokter Grooters en Tankink). De familie Tankink had hier een boekwinkel (Adolfs & Pennink).

  • Hof te Vaarwerk

Op de foto het Varklaantje, nu gelegen tussen de Westsingel en de Dekkersweg. Aan de linkerkant is de verdwenen schuur (het mesthuis) van De Hof te Vaarwerk zichtbaar. Het hogere dak van de boerderij zelf steekt net boven het dak van de schuur uit. De boerderij is gemeentelijk monument en geadresseerd aan de Dekkersweg 31. Historisch gezien ligt het erf in de buurschap Holthuizen. Aan de Hof te Vaarwerk of kortweg ’t Vark was het erfmarkerichterschap verbonden. De eigenaar van het erf had het privilege markerichter te zijn. Deze persoon leidde de vergaderingen van de marke, holtinks genoemd, die op dit erf plaatsvonden. De marken regelden het gebruik van de gronden die de boeren in een buurschap gemeenschappelijk bezaten. Het gaat hier om de gecombineerde marke Holthuizen & Eppenzolder/Stepelo die tot in 1855 heeft bestaan.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 19:35

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten