SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2020 Foto's

Foto van de week 16 - 22 november 2020

Groeten uit Haaksbergen ANSICHTEN afl. 104

Er zijn in het verleden diverse algemene ansichtkaarten met de tekst “Groeten uit Haaksbergen” uitgegeven. Afhankelijk van de hoeveelheid foto’s noemen we deze drie-, vier-, of ‘meer-’luiken. Uit die categorie is deze briefkaart (Carte postale) één van mijn favorieten. Niet alleen vanwege de ouderdom, de kaart is bijna 110 jaar oud, maar vooral vanwege het motief. De kaart, uitgegeven door A.M. Eijsink alias ‘Stoom-Eijsink-Marie’ uit Haaksbergen, is opgemaakt in de stijl van de jugendstil.

De jugendstil of art nouveau is een kunststroming die tussen 1890 en 1914 op verschillende plaatsen in Europa populair was, voornamelijk als reactie op het vorm vervagende impressionisme. De jugendstil manifesteerde zich vooral in gebruiksvoorwerpen (glaskunst, boeken, plateel, sieraden, meubels etc.), de architectuur en de schilderkunst. De aanduiding 'jugendstil' gaat terug op de naam van het weekblad Die Jugend dat vanaf januari 1896 in München verscheen. Voor verwante stromingen die elders in Europa tot bloei kwamen zijn ook andere termen in gebruik, waarvan er een, art nouveau, evenals 'jugendstil' een overkoepelende term is geworden. Art nouveau blijft in het algemeen voorbehouden aan België en Frankrijk, terwijl jugendstil wordt gekoppeld aan Oostenrijk en Duitsland.

In juli 1911 werd deze kaart gepost voor mej. A. Mensen in Uithoorn. Deze dame woonde kennelijk als huishoudster op de pastorie, want het volgende adres staat vermeld: “p(er) ad(res) den Zeer Eerw. Heer G. Gebbink, Pastoor, Uithoorn”. De afzenders waren “J. de Lange en Echtgn”.

De kaart is een zesluik met de volgende foto’s van Haaksbergen:
- de Oostendorper Watermolen;
- Park Scholtenhagen met boerderij Het Hagen;
- Het begin van de Molenstraat (later Markt), met v.l.n.r.: het pand Ten Asbroek, Konings (toen Heusinkveld) en de R.K. pastorie;
- de Villa Jordaan aan de Spoorstraat;
- het einde van de de Oostenstraat met zicht op de Pancratiuskerk. Links de latere bakkerij van Taken (toen eigendom van de familie Steinkamp) en rechts de villa van de familie Wisselink (later gemeentehuis);
- het Marktplein met links het oude gemeenthuis uit 1881. In het midden de villa van J.G. Jordaan, Markt 8 (later pand Grooters genaamd). Rechts de Pancratiuskerk.

De foto’s zijn tussen 1902 en 1910 ook als afzonderlijke ansichten uitgegeven.

Korenbloem’ in Wiek en Rad (voorjaar 2019), door Bert Otter.

-De Oostendorper watermolen en windmolen de “Korenbloem” te Haaksbergen; Reeds eeuwen gedreven door water en wind (uitgave Hist. Kring Hbg.)
- diverse krantenartikelen.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 19:20

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten