SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2020 Foto's

Foto van de week 5 -11 oktober 2020

R.C. Kerk, te Buurse ANSICHTEN afl. 98

Deze kaart laat twee foto’s zien van de oude Maria Praesentatiekerk in Buurse. Links het exterieur met de Buurser es op de voorgrond en de oude pastorie rechts achter de kerk. De rechter foto laat het fraaie interieur van dit kerkje zien, waaruit blijkt dat het priesterkoor destijds rijk versierd was en diverse beelden kende.

De kaart dateert uit omstreeks 1935 en werd door “Frans en Marie”, die op vakantie waren in Buurse, gepost voor “Den heer en Mevr. Meeuwen-Asselbergs in ’s-Hertogenbosch”. De afzenders lieten ons de volgende tekst na:
“Beste Cor en Leo. Een hartelijken groet uit Buurse van ons allen. Wij maken het best en hebben goed weer. Lambert is ook een weekje geweest. Woensdag komen wij thuis. Op de terugreis doen wij Nijmegen aan. Tante Marie was gisteren ook met haar man en kinderen hier per auto. Hoe gaat ’t Felicia? Frans zit druk te visschen in de vijver. Tot Ziens op 4 Sept! Vele groeten van ons allen voor allen van Frans en Marie.”

Drie Maria Praesentaties
De Maria Praesentatiekerk in Buurse is één van de vier ‘dochters’ van de Pancratiuskerk in Haaksbergen. De parochie Buurse werd in 1852 opgericht. Voorheen gingen de Buursernaren in Haaksbergen naar de kerk. De lange afstand die naar Haaksbergen gelopen moest worden, was de reden om bij het bisdom toestemming te vragen voor het stichten van een eigen parochie.

De eerste stenen kerk in Buurse kwam gereed in 1854 op ’22 november op het feest van Maria prissentasie, waar wij zijn ingetrokken en ook dien dag tot onze Patronesse hebben gekozen’ (citaat uit het aantekeningenboek van J.H. van Mast van het erve Haarmölle). De huidige kerk is het derde exemplaar op deze locatie aan de Broekheurnerweg en werd in gebruik genomen in april 1940. De kerk die we op deze ansichtkaart zien is de tweede Maria Praesentatiekerk.

De eerste kerk, uit 1854, werd in juli 1883 getroffen door de bliksem en brandde als gevolg hiervan af. Enkele muren waren overeind blijven staan en men besloot de kerk te herbouwen. Dat laatste verliep niet erg gelukkig en halverwege stortte deze nieuwbouw in. Pas in 1885 was de tweede Maria Praesentatiekerk klaar voor gebruik. Het kerkje voldeed na 1920 niet meer aan de eisen, die men toen aan een godshuis stelde. Het godshuis was niet alleen te klein geworden, maar vertoonde ook tekenen van bouwvalligheid. Het aantal parochianen was sinds de oprichting van de parochie verdubbeld van 350 naar 700.

In 1939 kon de toenmalige pastoor J.Th.J. van den Berg de nieuwbouwplannen verwezenlijken. Pas in de zomer nadat de huidige kerk, een ontwerp van de Enschedese architect J. Sluymer, in gebruik werd genomen werd de oude afgebroken. Deze stond dus niet op de plek van de tegenwoordige kerk, maar veel dichter op het kerkhof en café Winkelman. Na de afbraak werden de zijaltaren en de aanwezige beelden in de nieuwe kerk herplaatst. Ook de kruiswegstaties gingen mee naar de nieuwe kerk. Ook in Haaksbergen staat een erfenis uit deze oude kerk. Het nog bruikbare hout van kerk en toren was terechtgekomen bij meubelmaker J. Velthuis (Weerds Jaan) van meubelzaak Veldhuis in Haaksbergen. Deze maakte van dit hout onder andere de stoelen en tafels voor de raadszaal (nu trouwzaal) in het nieuwe gemeentehuis van Haaksbergen, dat in 1941 werd geopend.
Bronnen:
-Historie der kerken van Haaksbergen;
-Afbraak en bouw R.K. kerk te Buurse 1939-1940 door J.H. Scholten (in Aold Hoksebarge blz. 3199-3201).


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 19:17

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten