SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2019 Foto's

Foto van de week 03 - 09 juni 2019

ANSICHTEN afl. 43 Gezicht op Haaksbergen (Lansinkstraat-Hibbertsstraat)

Dit “Gezicht op Haaksbergen” werd in 1951 gepost voor “mejuffrouw H.A. van Krieken”. Zij verbleef toen in paviljoen 2 van het Provinciaal Ziekenhuis Bos en Duin in Bakkum N.H. (bij Castricum). De afzenders waren “Justus, Jusje! en Suze”, waarover straks meer. De kaart is uitgegeven door de “Fa. v.d. Broek en Adolfs, Boekh. Haaksbergen”.

We kijken tegen de achterkant van de huizen aan de Hibbertsstraat. De foto is vermoedelijk genomen vanaf de Lansinkstraat, tussen de huidige straten Het Meuke en de Wolkammerstraat. Tot 1956 was het gebied tussen de Hibbertsstraat en Lansinkstraat nog agrarisch en bestond uit bouw- en weilanden. Het waren kleine percelen, waarvan een aantal de bestemming tuin hadden. In 1832 waren de eigenaren allemaal inwoners van het dorp. Diverse weidepercelen waren laag gelegen en veelal drassig. Vooral aan de kant van het Meuke, een naam die hier ook op wijst. Ooit stroomde hier de Buurserbeek door het dorp. Aan de kant van de Wolkammerstraat, op deze foto net niet te zien, lagen de gronden die bij erve het Sonderen hoorden. Deze boerderij, Wolkammerstraat 25-27 (fam. Weernink), werd in de 17e eeuw gesticht op een ‘afgezonderd’ stuk land van de Hof te Haaksbergen. Het Sonderen werd tot mei 1938 bewoond door de familie Lansink (Sondersboer). Lansink was een welgestelde boer, die voor de aanleg van een nieuwe rondweg als verbinding tussen Goorse- en Eibergsestraat veel grond moest verkopen. Hierdoor kon de exploitatie van het boerenbedrijf bij het dorp Haaksbergen niet voortgezet worden. De familie Lansink vertrok in 1938 naar Wijchen. De gemeenteraad van Haaksbergen had reeds in 1927 een besluit genomen om gronden aan te kopen voor deze nieuwe rondweg. In de jaren hierna werden deze gronden aangekocht en werd de weg aangelegd. Deze kreeg in 1939 de naam Lansinkstraat, naar de boer op het Sonderen, die vanwege de realisatie zijn boerenbedrijf elders moest voortzetten.
De weilanden die op de foto zichtbaar zijn werden vanaf midden jaren’50 van de 20e eeuw aangekocht om de aanleg van een tweetal woonstraten mogelijk te maken: de Wolkammerstraat in 1956 en Het Meuke in 1957.

De gebouwen op de foto
Prominent in beeld de torens van de Pancratiuskerk en de N.H.-kerk. Meer naar links is het nu oude gemeentehuis van 1940 herkenbaar. Hiervoor is het St. Josephgebouw aan de Hibbertsstraat te zien. Dit was in 1899 gebouwd als verenigingslokaal van de afdeling Haaksbergen van de R.K. arbeidersvereniging. Later was hier ‘De Bron’ gevestigd. Helemaal links zijn waarschijnlijk gebouwen zichtbaar die bij het St. Antoniusziekenhuis aan de Braak horen. Het gebouw met het mansardedak kan ik verder niet plaatsen.
Rechts van het St. Josephgebouw zijn drie woningen met een spits dak zichtbaar. De meest linkse is de woning van de familie Klaassen. De schilder J.W. Klaassen (1897-1957) liet deze woning onder architectuur van A.J. Schilderman in 1929 bouwen. De woning kreeg het adres A 316 (later Hibbertsstraat 12). Eén van de eerste bewoners was het gezin van schilder Gerard Ordelmans alias ‘schilder van de Panne’. Deze familie verhuisde begin 1935 naar een nieuwe woning, die later aan de Beatrixstraat werd geadresseerd. In 1937 en 1940 werd de woning aan de Hibbertsstraat bewoond door G.J.B. Scheggetman, later beherend vennoot van E.H.C.O.-KLM. De woning, waar later nog de families Keizers en Van der Kuil woonden, werd eind 2005 afgebroken.
De middelste woning, nu Hibbertsstraat 18, werd volgens het Kadaster in 1939 gesticht. Het kreeg toen het adres A 316a. De opdrachtgever was de brievenbesteller Gerhard Ottink (1875-1954), die aan de Molenstraat 4 (later Markt 14) woonde. De woning werd later bewoond door zijn dochter Truus Ottink (1912-1981), die was gehuwd met Frans Kleijsen (1901-1990).
De rechtse woning werd in 1940 gesticht door monteur Theo Waanders, geboren op ’n Tuten’ op het Scholtenhagen in Langelo. Deze huwde in dat jaar met Lien Siemerink. De woning kreeg aanvankelijk het adres A 316b, nu Hibbertsstraat 20. De familie Waanders emigreerde naar Australië, waarna de woning in 1949 werd verkocht aan de firma S. Frankenhuis & Zn. De firma verhuurde de woning aan de familie De Weerd. Gerrit de Weerd was afkomstig van de Veluwe en werkzaam bij Frankenhuis.

De familie Van Krieken
Deze ansichtkaart was bestemd voor mejuffrouw H.A. van Krieken. Het gaat hier om Lenie van Krieken (1912-1987). Zij woonde in 1951 in het provinciaal ziekenhuis Bos en Duin, een psychiatrisch ziekenhuis. Of ze daar als patiënt verbleef of in de zorg werkzaam was is mij niet bekend. Lenie was de dochter van dominee Justus Arnoldus van Krieken (1876-1956), vanaf 1907 predikant te Haaksbergen. Het gezin Van Krieken-Hagen telde vier kinderen: Susanne Philippine Antoinette (Suus/Suze, 1909-1988), Helena Aletta (Lenie), Maria Antoinette (1917) en Justus Arnoldus (1918). De afzenders van de kaart waren: Justus (vader), Jusje! (het broertje) en Suze (haar oudste zus). De jongste zus was in 1951 al jaren gehuwd en woonde in Eindhoven. Suus en Lenie van Krieken bleven ongehuwd en woonden de laatste jaren van hun leven aan de Pijperstraat. In 1987 verscheen in het Weekblad voor Haaksbergen een serie artikelen, waarin zij samen met Betsy Stegeman vertelden over vroeger.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen.  


 

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 18:29

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten