SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2019 Foto's

Foto van de week 20 - 26 mei 2019

ANSICHTEN afl. 41 Haaksbergen, Viaduct Buurserstraat

In 1969 kreeg de familie J. Raams-van Dijk uit Dussen deze kaart van de Buurserstraat met het Wilhelminaviaduct. De naam van de afzender is nauwelijks te lezen, maar ik vermoed dat er Van Dijk staat. Deze wist kennelijk niet precies het adres van de familie Raams en vermeldde alleen de straatnaam, namelijk Hoek. De kaart ging dus naar Hoek Dussen. Uitgever van deze ansichtkaart is Jos. van Rooij, Boek- en Kantoorboekhandel uit Haaksbergen.

Het Koningin Wilhelminaviaduct is op deze foto prominent aanwezig. Deze is in de periode 1958-1960 gebouwd, vanwege de nieuwe rondweg, die eind 1960 voor het verkeer werd opengesteld. De gemeenteraad had eerder al besloten deze nieuwe rondweg officieel Koningin Wilhelminastraat te noemen. In de volksmond wordt echter (bijna) altijd over ‘de Rondweg’ gesproken.

Het stuk Buurserstraat tussen Bevertstraat (op de foto linksonder) en het viaduct betreft een stukje dorpsuitbreiding uit de dertiger jaren van de 20e eeuw. Het inwoneraantal van Haaksbergen was tussen 1900 en 1940 verdubbeld. Telde Haaksbergen rond 1900 nog 5000 inwoners, in 1940 waren dit er 10.000. Na 1920 werd het verkopen van bouwkavels een lucratieve bezigheid. Dit gebeurde toen nog niet echt planmatig. Er werd voornamelijk gebouwd langs de invalswegen, de zogenaamde radialen, die vanuit het centrum naar buiten lopen, zoals: Buurserstraat, Enschedesestraat, Eibergsestraat, Goorsestraat en de wat kleinere voorbeelden: Klaashuisstraat, Molenstraat, Varkerdiek (Ten Vaarwerkstraat) en Werfheegde.

Rond 1930 was de grond aan de linkerkant van de Buurserstraat nog landbouwgrond eigendom van Reinier Geessinck (1890-1954) alias Veldkamps Reineer. Het behoorde bij de huiskavel van zijn erve Veldkamp; de boerderij die stond aan de huidige Veldkampstraat, waar nu de Veldkamphof is. Reinier had geen bedrijfsopvolger en had de demografische ontwikkelingen van ons dorp goed begrepen. Hij ging bouwkavels verkopen. In 1938 verkocht hij een bouwperceel aan Johannes Theodorus (Theodoor) ter Huurne (1887-1968) alias Kief-Theo, oprichter van Timmerfabriek en Aannemersbedrijf Ter Huurne. Deze woonde zelf aan de andere kant van de Buurserstraat (toen nog Buurserweg) en dan meer richting het dorp. Het huis dat Ter Huurne vervolgens liet bouwen is de dubbele woning Buurserstraat 55-57 met dakkapel, links op de foto. De bouwvergunning hiervoor moet kennelijk nog verleend worden. Ik kon deze namelijk niet vinden…… Gelukkig is er dan een uitweg in het Kadaster, waaruit blijkt dat de dubbele woning in het kadastrale dienstjaar 1940 is gesticht. Een dienstjaar is bij het Kadaster het kalenderjaar plus één. Ter Huurne bouwde dit pand dus in 1939! Op nr. 55 woonde later zijn zoon Herman, directeur van de timmerfabriek. Deze was gehuwd met Dora Wildenborg (1918-2007) uit Buurse. De woning Buurserstraat 57 werd verhuurd. In 1960 woonde hier de familie Hazewinkel. De heer C.T. Hazewinkel werkte bij de belastingen.

De laatste woning links, net voor de viaduct, werd in 1938 gebouwd in opdracht van de onderwijzer W. Kuiper (1907-1950), zoon van bakker Kuiper uit het Dorp. De bouwvergunning voor dit pand, Buurserstraat 59, werd in 1937 verleend. De woning is ontworpen door de Haaksbergse architect A.J. Schilderman. De weduwe Kuiper verhuisde naar Hengelo (O) en verkocht de woning in 1955 aan tandarts H.F.W. Burger.

Aan de overkant van de weg zien we eveneens een stukje Schilderman-architectuur. Het dubbele woonhuis links is van zijn hand. De bouwvergunning voor deze ‘twee middenstandswoningen’, Buurserstraat 58-60, werd op 15 april 1936 verleend aan de weduwe J.H.L. Heinink, winkelierster. Mevrouw Heinink-Smithuis was sinds 1935 weduwe van bakker Heinink (1901-1935) uit de Oostenstraat (later bakkerij Blokhuis). Zij hertrouwde in 1938 met aannemer G.J. (Gé) Roerink en kwam hierdoor aan de Zeedijk te wonen. De dubbele woning werd verhuurd. In 1940 woonde op nr. 60 ‘bedrijfsleider’ Willem Hendrik Horn. Tussen 1960 en 1965 woonde hier Herman Leferink (Dorren Herman) en zijn vrouw Dina Schar(r)enborg. Later woonde hier een zoon uit het huwelijk van mevrouw Roerink-Smithuis met bakker Heinink. Martinus Versteege, ‘hoofd ener school’, huurde in 1940 de rechterkant van het pand (nr. 58). Hier woonde in 1959 K. van Dijk, hoofd afdeling Reclassering ‘Inrichting Oldenkotte’. Ik vermoed dat de heer of mevrouw Van Dijk de afzender van deze ansichtkaart is geweest. Later werd de woning eigendom van en bewoond door de familie B. Exterkate.

De witte woning rechts op de foto en op de hoek met de Saalmerinksingel is van jongere datum. Deze woning is gebouwd onder architectuur van G.A.B. Leferink (Poeten Tonie). Zijn architectenbureau was gevestigd aan Markt 6 (plek huidige raadszaal). De bouwvergunning voor deze woning aan de Buurserstraat 56 werd op 29 november 1956 verleend aan de dessinateur (ontwerper) Johan Frans Sol, die toen aan de Enschedesestraat 8 woonde.

De grond waarop de woningen Buurserstraat 56-60 staan vormde lange tijd een perceel bouwland dat in 1832 (begin Kadaster) eigendom was van Gerrit Morsinkhof. In 1900 was bakker Heinink sr. de eigenaar. Het deel waarop nu nr. 56 staat werd in 1942 door de nazaten Heinink verkocht aan postambtenaar Johan Meinderink (1892-1953). Zijn kinderen verkochten het in 1955 aan de heer Sol.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen.  


 

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 18:29

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten