SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2019 Foto's

Foto van de week 13 - 19 mei 2019

ANSICHTEN afl. 40 85 jaar De Meene in Buurse

“Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal….”
Deze bekende tweestemmige canon van de componist Andries Hartsuiker uit 1927 was destijds zeer geliefd bij de leden van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC).

Eerder dit jaar vierde de natuurcamping en groepsaccommodatie De Meene aan de Markslagweg in Buurse het 85-jarig bestaan. De Meene is destijds ontstaan door de fabrieksjeugd uit Enschede dat georganiseerd was in de AJC. De AJC was een socialistische jeugdbeweging, opgericht door de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). De AJC had tot doel de arbeidersjeugd op te voeden en te ontwikkelen. Het socialistisch cultuurideaal werd gerealiseerd met traditionele omgangsvormen, zonder drank en tabak, en met lichaamsbeweging, volksdans, muziek en lekenspel. De Paasheuvel in Vierhouten was een bekend kampeer- en samenkomstterrein van de AJC.

In 1926 telde de AJC in Enschede zo’n 200 leden. De zomerdag werd er gekampeerd op elk terrein dat maar beschikbaar was. Zo mocht dit op een landgoed van de familie Van Heek, maar ook de Oudheidkamer Twente bood grond aan bij de Hunenborg bij Volthe. Het was kamperen op stro. Er waren tenten van de AJC, die op legertenten leken. De jongeren zochten een plek om van de natuur te genieten en waar tevens ‘de verheffing van het volk’ kon worden vormgegeven.

Vanaf 1928 begon de AJC afd. Enschede te kamperen bij Buurse. Eerst werd nog gekampeerd aan de rand van de Buurserbeek, achter café Bos (het latere Beekzicht, nu Captain Jack), vermoedelijk toegankelijk via de Langenbergweg.
Kort hierop werden er contacten gelegd met de familie Hesselink van boerderij De Braam (’n Broam) aan de Alsteedseweg 46. Voor 30 gulden per jaar kon de AJC een stuk van het huidige terrein aan de Markslagweg huren. De jongeren kregen toestemming om hier te kamperen. Enkele jaren later kwam er een stukje bos bij en ging de huurprijs omhoog naar 50 gulden per jaar.

De AJC bouwde op deze plek in 1932 een kampeerhuis. Het terrein bleef eigendom van de familie Hesselink. Jan Willem Hesselink alias Broam Willem was sinds 1913 eigenaar van erve De Broam en bijbehorende (veld)gronden. Het perceel van De Meene was oorspronkelijk markegrond. Markegrond is gemeenschappelijke grond die de zogenaamde gewaarde boeren (met stemrecht in de marke) gezamenlijk in gebruik hadden. Een Meene is het Twentse woord hiervoor. Het terrein bestond in 1903 nog uit heide en werd kort hierop in opdracht van de familie Bos op de Broam ontgonnen. In 1913 werd de grond omschreven als ‘heide, opslag en weiland’. Hesselink was hier in 1922 bos gaan planten. De familie Hesselink is tot 1988 verhuurder van het terrein geweest. In maart 1988 werd de Stichting tot Exploitatie en Instandhouding van het Kamphuis De Meene (kortweg Stichting de Meene) eigenaar van het terrein, dat bijna 3,5 ha groot is.

De familie Hesselink op de Broam was ook eigenaar van de grond waarop het Natuurvriendenhuis Den Broam (Alsteedseweg 73) staat. Dit is één van de natuurvriendenhuizen van het Nivon, dat van oudsher verbonden is met de Nederlandse arbeidersbeweging.

De Duitse bezetting in 1940 betekende al gauw het formele einde van de AJC. De oorlogsjaren hebben veel slachtoffers geëist en de vriendenkring rond de Meene bleef daarbij niet gespaard. In augustus 1945 ging de na-oorlogse AJC in Enschede weer opnieuw van start. In september dat jaar werd er weer een kamp op de Meene in Buurse gehouden.

Na herbouw en diverse verbouwingen cq uitbreidingen is de huidige groepsaccommodatie ontstaan.
Met 46 slaapplaatsen is het een ideale plek voor een activiteit met overnachting. Dit naast de (natuur)
camping dat uit 5 deelterreinen bestaat.

Bijgaande ansichtkaart dateert uit omstreeks 1970 en is uitgegeven door Vakantiecentrum Stichting de Meene. Ene Eric (ik was het niet en moest nog geboren worden) schrijft vermoedelijk aan zijn ouders, de Fam. van Putten te Soest: “Dit is ons clubhuis”.

(bron: artikel Twentsche Courant, maart 2017 en ‘Een eigen plek; de 60-jarige geschiedenis van De Meene’ door Ton Oosterhuis in 1992).


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen.  


 

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 18:28

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten