SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2019 Foto's

Foto van de week 06 - 12 mei 2019

ANSICHTEN afl. 39 RK kerk H. Isidorus

Dit keer een kerk en niet zomaar één. Het betreft een jubilaris. Afgelopen woensdag 27 september was het namelijk 90 jaar geleden dat de H. Isidoruskerk werd ingewijd door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, Mgr. H. van de Wetering.

Vanaf 1918 hadden enkele personen zich ingespannen een nieuwe parochie op te richten ergens tussen Haaksbergen en Hengevelde (Wegdam). Uiteindelijk werd Bernardus Johannes Wirtz in april 1926 door de aartsbisschop benoemd tot bouwpastoor van een kerk die inderdaad gebouwd moest worden tussen beide genoemde plaatsen. De exacte locatie moest nog nader worden bepaald. Architect Johan Sluijmer uit Enschede kreeg opdracht om een kerk te ontwerpen met 400 zitplaatsen, priesterkoor, toren en pastorie. De kerk wordt uiteindelijk gebouwd aan de kruising Goorseweg en Beckummerweg/Binnenveldweg. Als kerkpatroon is gekozen voor de H. Isidorus van Madrid, belijder en patroon van de landbouwers.

Bijgaande briefkaart werd mogelijk in 1927 uitgeven. De tekening is van de hand van architect Sluijmer (1894-1979).

Het grondgebied van de nieuwe parochie beslaat deels de vroegere buurschappen Eppenzolder, Holthuizen en Boekelo. Om na-ijver te voorkomen wordt gekozen voor een geheel nieuwe dorpsnaam: St. Isidorushoeve. Dit besluit is met name desastreus geworden voor de naam van de buurschap Boekelo. Boekelo hoorde tot 1927 in zijn totaliteit tot de parochie Wegdam. In 1927 werd de buurschap gesplitst. Het gebied tussen de Isidoruskerk en de Stegenhoekweg-Korteroelefsweg kwam bij de Parochie St. Isidorushoeve. Het deel hierachter (de Stegenhoek) bleef bij Wegdam (Hengevelde). De naam Boekelo, als Haaksbergse buurschap, is sindsdien in onbruik geraakt. In dezelfde tijd ontstond er onder Enschede, dankzij het zout en de textiel, een dorp met dezelfde naam. Dit Boekelo, een deel van de buurschap Usselo, is vernoemd naar de Hof te Boekelo.

St. Isidorushoeve is dus een jong kerkdorp en 90 jaar geleden ontstaan rond de nieuw gebouwde parochiekerk. Drie historische buurschappen komen in de huidige kern bij elkaar: Boekelo (kant Hengevelde), Eppenzolder (oostkant) en Holthuizen (zuidkant). Sinds mensenheugenis was er de Boekeler school, een markeschool voor de boerenkinderen uit de omgeving. Op de kadasterkaart uit 1832 zien we een enkel boerenerf, zoals Polman, Boonk, Vaanhold en Hannink. Ten westen van de weg van Haaksbergen naar Goor strekken zich diverse veldgronden uit, waaronder het Kolderveld. Deze grond bestond uit heide, zogenaamde woeste grond, die toen nog markegrond was. Tussen de huidige kern en Hengevelde was het eigendom van de marke Boekelo en richting Haaksbergen van de marke Holthuizen & Eppenzolder/Stepelo. Na de markeverdelingen in het midden van de 19e eeuw begon het landschap te veranderen. Rond 1890 zijn de voormalige markegronden grotendeels ontgonnen. Het gebied dat de huidige kern omvat begint dan bewoond te raken. Het eerste huis is gesticht. Het betreft het plaatsje ‘De Vos’ (nu Goorsestraat 171) en er is een windkorenmolen gebouwd, de Kolderveldsmolen.

Het zou nog tot 1927 duren voordat er sprake was van een kern. Na de bouw van de kerk ontstond er al snel bedrijvigheid. De familie Dwars verplaatst haar verderop gelegen café aan de Goorsestraat 245 (nu Winkelhuis) naar nieuwbouw met winkel tegenover de kerk. De familie Groothuis, schenkers van de grond waarop de kerk staat, bouwt naast de kerk eveneens een café annex winkel en maalderij. Er ontstaat vervolgens een lintbebouwing langs de Goorseweg met verschillende winkels en bedrijfjes. Deze bebouwing ligt vanouds in Holthuizen, een naam die bij adresseringen na 1930 nog werd gebruikt. Zo had smid Vogt het adres C 177, later Goorscheweg 199 te Holthuizen. Pas later werd bij adresseringen de naam St. Isidorushoeve gehanteerd.
Op het hoogtepunt telde het dorp drie cafés, vijf kruideniers, twee bakkers, een schoenmaker, een kleermaker, twee smeden/fietsenmakers en drie maalderijen.

Met dank aan het Dorpsarchief St. Isidorushoeve.

 


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen.  


 

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 18:28

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten