SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2019 Foto's

Foto van de week 04 -10 februari 2019

ANSICHTEN afl. 26 Omgeving “Den Broam”, Buurse (Ov.)

Deze kaarten met de Buurserbeek als thema werden circa 1955 uitgeven door het Natuurvriendenhuis “Den Broam” in Buurse. De kaart ‘Buurserbeek achter “Den Broam’ werd in 1957 door de fam. Steenbergen gepost voor ‘den heer L Hooisma, Vlietstraat 2 te Amsterdam-Zuid’.

De Buurserbeek vormde ooit de bovenloop van de Regge. Het riviertje ontspringt als de Aa in het Almsiecker Brook, een bosrijke en moerassige streek, ongeveer vijf kilometer ten zuiden van Ahaus. Bij de Haarmühle bereikt de beek de Nederlandse grens, waar de naam verandert in Buurserbeek. Van Buurse stroomt de Buurserbeek zuidelijk langs Haaksbergen in de richting van Rietmolen. Bij de Muilvisbrug in de Mentinksweg en na een verval van ruim 15 meter verlaat de beek de gemeente Haakbergen, maar ook de provincie Overijssel. In Diepenheim krijgt hij de naam Schipbeek. Bij Deventer stroomt het water van ‘onze’ beek in de IJssel.

Johan Overbeek (1916-2002) kende de volgende anekdote over de Buurserbeek: “Na de slag bij Stadtlohn kleurde het water van de beek rood van het soldatenbloed”.

Hiervoor moeten we even flink terug in de tijd, namelijk naar het jaar 1618. In dat jaar had de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), tegenwoordig veelal de Nederlandse Opstand genoemd, inmiddels vijftig jaar geduurd. Deze opstand was, onder leiding van Willem van Oranje, begonnen als de strijd tegen de landsheer, de Spaanse koning Philips II. In het Duitse Rijk brak dat jaar (1618) de Dertigjarige Oorlog uit, een oorlog tussen de katholieke en protestantse staten binnen het rijk.
De katholieke bevelhebber was Johan t'Serclaes, graaf van Tilly (1559-1632) en de protestantse was Christiaan, hertog van Brunswijk (Braunschweig), bijgenaamd dolle Christiaan (1599-1626). In juli 1623 trok Christiaan, de hertog van Brunswijk, met zijn leger door de graafschap Steinfurt. Achterna gezeten door Tilly was dit leger op weg naar Nederland om zich bij de Staatse troepen van prins Maurits van Oranje aan te kunnen sluiten. In Steinfurt bleef ‘de dolle hertog’ logeren bij de graaf aldaar. Het was gewoonte dat doortrekkende legers steden, dorpen en het platteland plunderden en brandschatten. De stad Steinfurt was protestant en de aldaar gevestigde Commanderij van de Johannieter Orde (een ridderorde) en het platteland katholiek. Deze Commanderij ‘van Steinfurt’ was in Haaksbergen eigenaar van een aantal boerderijen, waaronder Het Hagen in Langelo. Om de goederen van de Commanderij te verschonen van plunderingen en brandschattingen beloofde de toenmalige commandeur van de Orde, Von Galen, 2500 Rixdaalder aan de ‘Overste’ Herman Frenck, die op dat moment generaal krijgscommissaris was van het leger van de hertog van Brunswijk. Hierdoor werden de goederen van de Commanderij in deze oorlog gevrijwaard.
Het leger van dolle Christiaan werd echter op 6 augustus 1623 bij Stadtlohn genadeloos verslagen. Over het aantal doden en gewonden zijn de bronnen onduidelijk. Er wordt melding gemaakt tussen de 3.000 en 4.000. Andere schrijvers melden 2.000 doden. Uit overlevering is bekend dat het water van de Buurserbeek, die in de omgeving van het slagveld ontspringt, na deze slag rood kleurde van het bloed.
In 1648 maakte de Vrede van Munster een einde aan zowel de Tachtigjarige als de Dertigjarige Oorlog.

 

Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen.  


 

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 18:21

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten