SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2019 Foto's

Foto van de week 31 december 2018 - 06 januari 2019

ANSICHTEN afl. 21 Sluis met brug te Buurse

Op de foto is de Oortjessluis te zien. Deze lag vlakbij de huidige Oortjesbrug in de Broekheurnerweg, bij restaurant Captain Jack.
Deze kaart is uitgegeven door H. Winkelman en werd 26 mei 1927 gepost door Nelly en Gezienus Wija. De ontvanger was “mej. B. v.d. Wart te Voorburg”.

De Oortjessluis werd in 1914 gebouwd in opdracht van het toenmalige Waterschap de Schipbeek. Bij hoog water in de Buurserbeek moest de sluis het teveel aan water afvoeren in de Hagmolenbeek en de Rutbeek, die beide onder het beheer van Waterschap de Regge vielen. Als verbinding tussen Buurserbeek en Hagmolenbeek/Hegebeek was eerder al een afwateringskanaal gegraven.

Hiermee werd de situatie zoals die vijf eeuwen geleden was hersteld. De Buurserbeek vormde ooit (gedeeltelijk) de bovenloop van de Regge. Vanaf ongeveer de huidige Braambrug splitste de beek in twee takken. Eén tak ging in noordelijke richting, een tweede tak in westelijke richting Voor een goede scheepvaartverbinding met Deventer was de beek omstreeks 1400 behoorlijk vergraven in zuidwestelijke richting. De noordtak was boven de huidige Langenbergweg afgedamd.
In de tweede helft van de 19e eeuw had de Buurserbeek afgedaan als scheepvaartweg. Zijn functie als afwateringsbeek bleef hij vervullen. Dit leidde vaak tot overstromingen. Om dit risico te verminderen werd het grotendeels uit Duitland afkomstige water te Buurse, als de beek buiten zijn oevers dreigde te treden, via de Oortjessluis en het afwateringskanaal afgevoerd in de boven genoemde beken.

Desondanks kwamen er in dit gebied nog regelmatig overstromingen voor. Om tot een definitieve oplossing te komen werd de Buurserbeek, ondanks hevig verzet van natuurliefhebbers en aangelanden, (grondeigenaren/-gebruikers) in 1936/37 gekanaliseerd. De omvangrijke verbeteringswerken bestonden uit het verbreden van de beek, het vernieuwen van de beschoeiing en het afsnijden van verschillende bochten. Hierdoor was de sluis overbodig geworden en werd op 24 november 1937 officieel gesloten. Omdat de Buurserbeek vanaf toen al het water afvoerde, vergoedde het Waterschap de Regge f 325.000,- aan het Waterschap de Schipbeek. Sluiswachter Herman Winkelman kreeg in 1938 eervol ontslag.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen.  

 

 

 

 

 

 

 Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 18:18

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten