SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

Foto van de week

Foto van de week 10-16 juni 2024

Eric Ooink 
27 april 2024
FOTO's UIT DE MIP-COLLECTIE HAAKSBERGEN DEEL 2


Markt 2 Doktershuis, nu De Kornuiten

Het fraaie pand Markt 2 (nu De Kornuiten) werd in 1938 gebouwd als dokterswoning. Het verving een oud pand dat in 1937 was gesloopt en de naam ‘de Steuter’ had. Vele jaren hadden de ongehuwde broer en zus Ottink hier een bakkerij gerund. Bakker Gerhardus Johannes (Gerhard) Ottink (1868-1945) was de opdrachtgever voor de bouw van het huidige pand. De architect was de kerkenbouwer Johannes Hermanus (Johan) Sluijmer (1894-1979), een zoon van Ottinks op-een-na oudste zuster. Gerhard Ottink liet deze dokterswoning bouwen voor zijn neef Anton Ottink (1910-1973), de zoon van zijn jongere broer caféhouder Bernard Ottink. Anton werd echter huisarts in St. Oedenrode, waar hij zich definitief had gevestigd.

De bouwvergunning voor het pand was op 29 juli 1937 verleend. De bouw werd voor 12.940 gulden gegund aan aannemer G.J. Roerink uit Haaksbergen. Het pand is opgetrokken uit zogenaamde ‘Ossestenen’, die gebakken zijn in de steenfabriek van de familie Osse (in Losser (‘de Werklust’).

Vanaf 1942 had de huisarts ‘dokter’ Scaf (1898-1970) hier zijn woning met praktijkruimte. Deze is altijd huurder van de familie Ottink geweest. Na zijn pensioen had huisarts B.J.M. Mulders hier tot 1974 zijn praktijk. De woning was in die tijd verhuurd aan de familie Blokhuis. In de jaren ’70 is het pand door de erfgenamen Ottink verkocht aan de gemeente Haaksbergen. In de jaren ’80 en ’90 deed het pand dienst als tandartspraktijk voor A.J.G. Prein. Het woongedeelte was toen verhuurd aan J.G. (Jan) Buijvoets (1918-2000), de oud-burgemeester (ambtsperiode 1969-1983) van Ambt Delden.
In 1997 besloot de gemeenteraad om over te gaan tot verkoop en het pand een horecabestemming te geven. In september 1999 werd het pand verkocht aan de Grolsche Bierbrouwerij (later Grolsch Vastgoed). In het millenniumjaar 2000 opende hier Café Markt 2. In mei 2016 sloot het café de deuren. Een jaar later, mei 2017, heropende het pand als Eetcafé De Kornuiten (tegenwoordig De Kornuiten).
Het pand heeft geen monumentenstatus gekregen.


MIP
Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, was een landelijk project van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en werd tussen 1987 en 1992 uitgevoerd.
Het doel van het project was om waardevolle objecten uit de (toen) nogal verwaarloosde periode van de zogenaamde jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940) in Nederland te inventariseren. De inventarisatie in de provincie Overijssel werd per (toenmalige) gemeente uitgevoerd door Het Oversticht. Deze instantie begon hiermee in 1987.
De inventarisatie van de regio Twente leverde meer dan 4000 objecten op. Het ging hierbij om boerderijen, woningen, kerken en andere kleine of grote bouwwerken van de jongere bouwkunst. Ook vergeten objecten uit de periode daarvoor, zoals grensstenen en boerderijen werden nu alsnog meegenomen. In Haaksbergen werden in de periode 1987-1988 zo’n 300 objecten gefotografeerd en beschreven. Uiteindelijk werd hieruit een selectie gemaakt voor de gemeentelijke monumentenlijst, die uiteindelijk in 1996 werd vastgesteld.
De foto’s van de gemeente Haaksbergen zijn in twee verzamelingen bewaard gebleven:
1) Het Oversticht in Zwolle. De HKH heeft afdrukken van deze zwart-wit foto’s in de collectie.
2) Gemeente Haaksbergen. Betreft kleurendia’s. Deze zijn tegenwoordig bij de HKH ondergebracht en gescand.


Foto('s) afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opmaandag, 10 June 2024 07:56

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten