SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

Foto van de week

Foto van de week

Elke week op deze plaats een foto die het op de een of andere manier waard is om aan de vergetelheid te ontrukken en aan een breder publiek aan te bieden. U kunt als bezoeker van onze website hierin een rol spelen! Stuur een foto naar ons op met - liefst uitgebreid - commentaar over locatie, opnamejaar/datum, namen van eventule personen en de gelegenheid waarbij de foto is genomen. Een boeiende anekdote m.b.t. de aan ons aangeboden foto is zéér welkom. E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of fysiek brengen of sturen naar Historische Kring Haaksbergen, Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis, 7481 HS HAAKSBERGEN, Tel.: 053-5742374

 

Foto van de week 15-21 april 2024

Erik Ooink - Oud-Haaksbergen
19 november 2023

Haaksbergen, Villa Sonnevanck - nu De Blanckenburgh
ANSICHTEN AFL. 184

Afgelopen zomer wijzigde restaurant De Blanckenborgh in restaurant Masaya, een Libanees specialiteitenrestaurant. De villa, die oorspronkelijk de naam Sonnevanck had, was ooit een fabrikantenvilla en gebouwd in 1909 als woning voor de familie Wisselink. De Wisselinks verkochten de villa in 1918 aan de Twente Wollenstoffenfabriek en vertrokken naar Enschede.
De foto toont de villa omstreeks 1920, de tijd van de Wollenstoffenfabriek. De ansichtkaart is uitgegeven door de firma Van den Broek & Adolfs, Markt 5.

Wollenstoffenfabriek
De Wisselinks verkochten villa Sonnevanck in juni 1918 voor 26.000 gulden aan “De Heeren Florentius Richardus Eijsink wonende te Haaksbergen, Eduard Leo ten Brink, wonende te Gronau en Theo Marie Enneking, wonende te Haaksbergen, allen fabrikanten en tezamen directeuren der naamlooze vennootschap Twentsche Wollenstoffenfabriek gevestigd te Haaksbergen”. De nieuwe eigenaar van de villa was dus een bedrijf.
De Twentsche Wollenstoffenfabriek N.V. was opgericht in 1916 en gevestigd te Haaksbergen op het Zwarte Land (nu de Twentsche Kabelfabriek/TKF). Tot de oprichters behoorden Leo ten Brink (1881-1924), zijn zwager Floris Eijsink (1893-1982), voormalig hotelhouder op ‘de Moriaan’ aan de Spoorstraat, hoek Blankenburgerstraat en Theo Enneking.

Woning voor twee gezinnen
Villa Sonnevanck zou de woning worden voor twee directeuren van de Wollenstoffenfabriek, namelijk Leo ten Brink en Theo Enneking. Deze bewoonden elk met hun gezin een deel van de villa. Op E 130a woonde Leo ten Brink, die in Losser was geboren als zoon van een Duitse koopman. Ten Brink was in 1913 gehuwd met Wilhelmina Bernarda Johanna (Mine) Eijsink (1886-1966), de zuster van Floris. Leo en Mine woonden aanvankelijk in Gronau en
later in Enschede. Zij betrokken ‘Sonnevanck’ in oktober 1918 met hun drie kinderen Adelheid Anthonia Maria (1914), Maria Theodora (1916) en Hugo Theodoor Maria (1918). Het gezin had een inwonende dienstbode (Johanna M. Ketterink) en een knecht (Theodoor Bösing). Op E 130b woonde het gezin Enneking. Theodoor Marie (Theo) Enneking (1891-1936) was de technisch directeur van de Wollenstoffenfabriek. Hij stamde uit een bekend fabrikantengeslacht in de wolstad Tilburg. Enneking woonde sinds 1916 in Haaksbergen, waar hij onderdak had gevonden bij de familie Ottink (‘Brevink’) aan de Molenstraat 10. In november 1918 huwde hij, met de eveneens uit Tilburg afkomstige, Louisa Maria Wilhelmina Joanna Agnes (Louise) Hoeben. Het jonge stel betrok villa ‘Sonnevanck’ kort na hun huwelijk. Hermina Waanders uit Haaksbergen werd de inwonende dienstbode. In 1920 volgde haar jongere zus Alberta Berendina Waanders haar op. Het echtpaar Enneking bleef kinderloos.

Einde fabriek
De dubbele bewoning van villa Sonnevanck was niet voor lang. De snelle ondergang van de ‘Wollenstoffenfabriek’ was hiervan de oorzaak. Eind 1920 gingen er al geruchten door het dorp dat villa Sonnevanck verkocht zou zijn. Niet vreemd, want op de algemene aandeelhoudersvergadering van de N.V. Twentsche Wollenstoffenfabriek van 22 december dat jaar was besloten de villa te verkopen. In de Twentsche Courant van 29 december 1920 werd het volgende bericht bekend gemaakt: “Naar “Tub” verneemt, is de bekende villa “Sonnevanck”, gelegen aan den Enschedeschenweg, door onderhandschen koop overgegaan aan den heer D.B.H. Jordaan, alhier.” De werkelijke verkoop zou pas een maand later bekrachtigd worden. Theo Enneking was eind 1920 al geen directeur meer. Hij en zijn vrouw vertrokken in juni 1921 naar Tilburg. De familie Ten Brink-Eijsink verhuisde toen naar Neede. De fabriek werd in 1922 met overname van schulden verkocht aan de firma Jordaan. Leo ten Brink begon hierna een confectiezaak in Zwolle, waar hij in 1924 overleed. Zijn vrouw Mine hertrouwde met zijn broer Hugo ten Brink, die ook even directeur van de Wollenstoffenfabriek was geweest. Floris Eijsink vestigde zich te Deventer, waar hij een manufacturenzaak begon.

Van Sonnevanck naar Blanckenborgh.
Villa Sonnevanck werd formeel op 26 januari 1921 door drie directeuren van de Twentsche Wollenstoffenfabriek, te weten “Eduard Leo ten Brink, Florentinus Richardus Eijsink en Matheus Ignatius Antonius Vincentius Korte, allen koopman, de twee eerstgenoemde te Haaksbergen en de laatste te Enschede woonachtig” verkocht aan fabrikant Jan Gerhard Hendrik Jordaan, “volgens zijne verklaring handelende als mondeling lasthebber van den Heer Johannes Gijsbertus Jordaan”. Gerhard Jordaan kocht de villa namens zijn broer Jan Jordaan, waarmee deze eigenaar werd van “Het woonhuis met tuin en erf, bouwland, weiland, garage en afzonderlijke woning (Geukerdijk 10, “Joossink”) te Haaksbergen. De aankoopsom bedroeg 50.000 gulden.
Gerhard (1888-1951) en Jan (1896-1964) Jordaan waren zonen van Derk Bernard Herman (Derk) Jordaan (1854-1925), firmant bij de firma D. Jordaan & Zonen Textielfabrieken. Na het overlijden van hun vader vormden zij samen met hun jongere broer Hendrik Willem (Hennie) Jordaan (1899-1995) de volgende generatie Jordaan binnen de directie van de textielonderneming.
De familie Jordaan bewoonde de villa tot 1970 en had deze direct na aankoop de huidige naam De Blanckenborgh gegeven, naar het vroegere kasteel dat tot het midden van de 16e eeuw in Haaksbergen had gestaan.

Bronnen:
-Leppink, G.J., ‘De Twentsche Wollenstoffenfabriek N.V. (1916-1922); die de bakermat zou worden van de Twentsche Kabel Holding’, in: Aold Hoksebarge jaargang 41 (2008) 3034-3038
-Nijhof, W.H., Heeren en Helden van Haaksbergen; Geschiedenis van een textieldorp in Twente (Haaksbergen 2010)
-Collectie Overijssel te Zwolle, archief Notarissen in Overijssel
-Gemeentearchief Haaksbergen, Bevolkingsregisters Haaksbergen wijken A en E
-eigen genealogisch bestand en genealogie Jordaan
- aantekeningen G.J. Leppink (1929-2020) over De Blanckenborgh
- krantenartikelen uit diverse bladen

Foto('s) afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Lees meer...

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten