2021 Foto's

Albert Rozemaprijs 2022

Albert Rozemaprijs 2022 voor de elfde keer uitgereikt

Door omstandigheden is iets eerder dan gebruikelijk de Albert Rozemaprijs uitgereikt door Alberta Rozema, een dochter van wijlen Albert Rozema (1902-1982).
Dit jaar heeft de sector bouwhistorie van de historische kring gemeend de prijs toe te moeten kennen aan de familie Peter en Hetty Bergers.

Zij zijn eigenaar van het boerderijtje de Kievit aan de Meyersgaardenweg 10 in Buurse. Het boerderijtje is grondig gerestaureerd. Daarbij is er veel aandacht geweest voor het behoud van authentieke elementen aan de binnen- en buitenkant van de boerderij. Wat de werkgroep bouwhistorie daarbij opviel, was de nog originele ‘niendeur’ met de daarbij horende ‘stiepel’. Reden voor de werkgroep om de bewoners van de Kievit te nomineren voor de Albert Rozemaprijs 2022.
 
Een stiepel is een middenstijl tussen de niendeur van een boerderij. De stiepel was uitneembaar zodat men ook met paard en wagen de boerderij binnen kon rijden. Ongeveer in het midden van de stiepel werd vaak een zogenaamd stiepelteken aangebracht. Het stiepelteken komt oorspronkelijk uitsluitend voor in de vorm van een langgerekt X en later meer in de vorm van een zandloper. Het stiepelteken was van oorsprong een Runeteken en diende ter afwering van de bliksem en wellicht boze geesten.
    
Het boerderijtje de Kievit maakt deel uit van het gelijknamige landgoed. Het landgoed dat vijf hectare beslaat, wordt doorsneden door de Meyersgaardenweg. Tegenover de Kievit ligt een bospad dat naar een smalle voetgangersbrug, de Kievitsvonder genaamd, voert, die over de Buurserbeek ligt. Dit pad is openbaar en komt uiteindelijk op de Langenbergweg uit. Van hieruit komt men in het Buurserzand.

De Albert Rozemaprijs wordt toegekend aan de eigenaar van een historisch pand die zich heeft ingespannen om karakteristieke elementen van dat pand te behouden. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een grote restauratie.
    
De uitreiking van de prijs vindt elk jaar plaats op 27 januari, de geboortedag van Albert Rozema (1902-1982).
Aan de Spoorstraat 4 had de destijds bekende pettenmaker een winkel in kleding en huishoudtextiel. Onverstoorbaar hield Rozema alles bij het oude. Tot aan de sloop in 1985 bleef zijn pand dan ook in volkomen authentieke staat.
  

Lees meer...

Kerst-nieuwjaarspresentatie 2021

Henk Krooshof van de Historische Kring Haaksbergen heeft een fototentoonstelling samengesteld. Het was de bedoeling om deze vanaf zaterdag 18 december 2021 tentoon te stellen in de gangen van De Kappen. Dit viel samen met de open dagen en de boekenmarkt, die de HKH dan in De Kappen wilde houden. De corona maatregelen maken het niet mogelijk om de presentatie door te laten gaan. Hopelijk is het volgend jaar weer mogelijk om de complete fototentoonstelling te tonen. De belangstelling hiervoor was altijd erg groot en bij de bezoekers ontstonden naar aanleiding van de foto’s leuke gesprekken. Het is jammer dat we dat nu moeten missen. Om de bewoners van Haaksbergen toch alvast van een aantal foto’s te laten genieten, heeft Henk een digitale presentatie samengesteld van een selectie van de foto’s als kerst- en nieuwjaarswens van de Historische Kring Haaksbergen. In de presentatie worden veel oude beelden getoond van hoe het was en soms daarbij hoe de situatie nu is. Voor velen zal het een feest van herkenning zijn, bijvoorbeeld de aanleg van het Wilhelminaviaduct over de Buurserstraat, die in de plannen voor de oude N18 weer zal verdwijnen.
https://www.historischekringhaaksbergen.nl/beeldmateriaal/2021-foto-s.html 

 

Lees meer...

Kerstpresentatie 2021

  • Lees: 35 keer

Henk Krooshof van de Historische Kring Haaksbergen heeft een fototentoonstelling samengesteld. Het was de bedoeling om deze vanaf zaterdag 18 december 2021 tentoon te stellen in de gangen van De Kappen. Dit viel samen met de open dagen en de boekenmarkt, die de HKH dan in De Kappen wilde houden. De corona maatregelen maken het niet mogelijk om de presentatie door te laten gaan. 
Hopelijk is het volgend jaar weer mogelijk om de complete fototentoonstelling te tonen. De belangstelling hiervoor was altijd erg groot en bij de bezoekers ontstonden naar aanleiding van de foto’s leuke gesprekken. Het is jammer dat we dat nu moeten missen.
Om de bewoners van Haaksbergen toch alvast van een aantal foto’s te laten genieten, heeft Henk een digitale presentatie samengesteld van een selectie van de foto’s als kerst- en nieuwjaarswens van de Historische Kring Haaksbergen. In de presentatie worden veel oude beelden getoond van hoe het was en soms daarbij hoe de situatie nu is. Voor velen zal het een feest van herkenning zijn, bijvoorbeeld de aanleg van het Wilhelminaviaduct over de Buurserstraat, die in de plannen voor de oude N18 weer zal verdwijnen.
Jan Pot

Fotobewerking Henk Krooshof

 

Lees meer...

Decembernummer Aold Hoksebarge

Decembernummer Aold Hoksebarge

Drieluik over kerstgebruiken
Het is het belangrijkste feest van het jaar: Kerstmis. In dit nummer presenteren wij een drieluik over kerstgebruiken in Haaksbergen: de midwinterhoorn, de kerstboom en de Levende Kerststal.

‘n Hoalt’n hoorn in Hoksebarge
*door Mark Ros
De adventstijd is begonnen. Het seizoen waarin “in ’t Saks’nlaand” alweer bijna 70 jaar de revival gaande is van een ooit bijna vergeten gebruik. Ook in het dorp, maar vooral in het buitengebied van ons dorp, zijn de enigszins melancholische klanken in deze periode hoorbaar. Vooral rond het tijdstip dat in het dialect zo mooi “tweedoonker” of “tweeduuster” genoemd wordt. In Haaksbergen is bekend dat vanaf 1979 in groepsverband geblazen wordt, aangemoedigd vanuit de zogenaamde “Kemissie veur ’t Mirreweenterhoornbloazen” vanuit Noordoost-Twente.

Kerstboom traditie sinds rond 1900
*door Derk Jordaan
In de Tubantia d.d. 24 december 1908 werd voor het eerst gesproken over een 'kerstboomviering' in Haaksbergen. Dat was op kerstavond toen ds. Van Krieken op de kansel stond in de Hervormde kerk. Mogelijk was die traditie ouder en volgde die in de voetsporen van zijn voorganger. De kerstboom heeft overigens een heidense achtergrond. Het Vaticaan sprak zich lang uit tegen het gebruik van kerstbomen. Dit verklaart dat die in katholieke kringen veel later omarmd is dan bij de protestanten.

Levende Kerststal sinds 1953
*door Frans de Lugt
Bij katholieken is van oudsher de kerststal populair. Heel Haaksbergen houdt van de Levende Kerststal van Scouting De Klomp. In de kerststal wordt het kerstverhaal uitgebeeld over de geboorte van Jezus, zoals beschreven in Lukas 2:7. De eerste levende kerststal kwam in Haaksbergen in 1953 op initiatief van kapelaan Spekschate van de Bonifatiusparochie. Deze priester bouwde met de Jeugdbeweging Veldmaat een groep op in een lokaal van de toenmalige Bonifatiusschool (nu Bonifatiushof). De grote doorbraak kwam in 1969 toen de gemeente de leegstaande boerderij De Klomp beschikbaar stelde. Mede door landelijke aandacht op radio en tv kwamen de bezoekers van heinde en verre, zelfs met bussen tegelijk. In 1975 werd het onvoorstelbare aantal gehaald van 10.770 bezoekers. Het succes van de levende kerststal is vooral het werk van Scouting De Klomp.

Endeke Too, het oudste straatje
*door Clemens Wentink
Haaksbergen kent nog enkele plekken die ons herinneren aan de oudste geschiedenis van het dorp. De Blankenburg hoort daar zeker bij. Wie door het straatje loopt ziet slechts enkele restanten van de oorspronkelijke bebouwing, maar net voldoende om zich een voorstelling te maken hoe hier vroeger geleefd werd. Aan het eind ziet men Endeke Too.

Waar zijn vaas en voet gebleven van zonnewijzer voormalige pastorietuin?
*door Eric Ooink
Sinds begin 2018 is in de voormalige r.-k. pastorie aan de Markt het Grieks specialiteitenrestaurant Sirtaki gevestigd. De pastorie, een rijksmonument, werd in 1887 gebouwd en was ruim een eeuw de residentie van de opeenvolgende pastoors van Haaksbergen, met in de rijke Roomse jaren een inwonende huishoudster en kapelaans. Achterin de tuin van de pastorie stond tot voor enige jaren een monumentale zonnewijzer uit de 18e eeuw, gemaakt door Jannes Barrink. Helaas is die niet meer compleet!

Kiek toch es… MOLENSTRAAT
*door Caecil Waijerdink
Een foto uit vermoedelijk 1939-1940. We kijken vanaf de Markt de Molenstraat in. O.m. is zichtbaar het onderkomen voor de Geldersche Tramwegen. De autobuslijn was in oktober 1937 geopend nadat het personenvervoer per spoor tussen Haaksbergen en de Achterhoek was stopgezet. Na de oorlog nam de T.E.T. het busvervoer over.

Het einde van ’t Kempke als een wijkje uit de jaren ’50
*door Clemens Wentink
Dit keer opnieuw een beschrijving van een interessant gebied in Haaksbergen: ’t Kempke, een wijkje uit de jaren ‘50. Door de ingrijpende ontwikkelingen in het gebied rondom de O.L.V. van Lourdeskerk, willen we aandacht besteden aan deze wijk, met daarin ook de ambachtsschool St. Joseph en de basisschool Pius X. 

Brieven van John Spaaij:een familie in Amerika
*door Henny Slotman
Op de laatste dag van het jaar 2020 stuurden Marian en Bennie Leferink-Weusink een mail naar de Historische Kring, met twee brieven en drie foto’s die ooit verstuurd waren door John Spaaij vanuit Amerika. De brieven geven een goed inzicht in het wel en wee van een familie die in het begin van de twintigste eeuw de oversteek naar Amerika maakte. Het gaat om brieven verstuurd in 1915 en 1922. Ze zijn gericht aan Herman Weusink, de grootvader van Marian.

Lees meer...

Boek Edwina van Heek Stg.

Jubileumboek Trouw aan Twente
Een speciale uitgave door de Stichting Edwina van Heek

De Open Monumenten Dag 2019 was voor vele deelnemers uit Haaksbergen het moment om eens achter de coulissen te kunnen kijken van het landgoed Zonnebeek, gelegen tussen Haaksbergen en Enschede.

(Foto: https://cultureelerfgoedenschede.nl/wordpressnew/huis-zonnebeek/)

Vanaf de straat dromen vele voorbijgangers weg bij het aanzien van het imposante buitenverblijf  van Jan Bernard van Heek (1863-1923) en zijn Amerikaanse echtgenote Edwina Burr Ewing (1872-1945). Na het overlijden van Edwina is in 1946 is de Stichting Edwina van Heek opgericht.  Het was Edwina’s plan om haar bezit, zijnde haar vermogen, haar landgoed en haar Huis Zonnebeek achter te laten in een stichting om het voortbestaan van deze fraaie buitenplaats zeker te stellen. In 1956 werd  het landgoed en het Huis Singraven te Denekamp van Willem Laan aan het bezit van de stichting gevoegd.

De Stichting bestaat dit jaar 75 jaar. Reden om uitgebreid in te gaan op het ontstaan, behoud en toekomst van deze twee landgoederen. Onder de bezielende leiding van het bestuur van de Stichting  met als voorzitter Rudolf van Heek, is door Eugenie Mogendorff-ter Kuile een prachtig geïllustreerd boek geschreven: Trouw aan Twente. Het geeft een duidelijk overzicht van het wel en wee van de twee landgoederen. En heel bijzonder zijn ook de werkelijk fantastische foto’s die een goed beeld geven van de historische maar ook de huidige staat van de huizen, het interieur, de parken en tuinen en de omringende natuurgebieden. 

Het boek komt slechts beperkt in de verkoop, via boekhandel Broekhuis. Leden van de Historische Kring Haaksbergen kunnen via een speciale manier in het bezit van dit naslag-jubileumboek komen. Elke zaterdagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur is het boek verkrijgbaar à € 34.50  op het Landgoed Zonnebeek in het koetshuis/archief aan de  Zonnebeekweg 114. 

Lees meer...

Film Watermolen Twente afgelast

Datum:Door de toegenomen coronobesmettingen en de strengere coronomaatregelen heeft het bestuur besloten om de geplande filmvertoning niet door te laten gaan. Wij hopen op een later moment deze film alsnog aan u te kunnen laten zien. Voor degene die al een kaartje heeft gekocht geldt uiteraard dat tegen inlevering van het toegangsbewijs de kosten worden terugbetaald of u bewaart het kaartje voor een volgende vertoning.

 
Lees meer...

Watermolens / Wassermühlen - H. Hagens en W. Elling

  • Gepubliceerd in Shop / Te Koop
  • Geschreven door
  • Lees: 31 keer
  • Laatst aangepast op maandag, 30 November -0001 00:19

Watermolens / Wassermühlen
Grafschaft Bentheim, Twente, Oost Salland

door H. Hagens, Rijksmuseum Twenthe en W. Elling, Hamaland-Museum

1991
187 pag. gebonden hardcover 

Nederlands- en Duitstalig
Een overzicht van watermolens in de grenstreek Overijssel, Graafschap Bentheim, Gelderse Achterhoek en het Westmünsterland. 

gebruikt exemplaar, nieuwstaat

Aanvullende informatie

  • ISBN nummer 90 6693 037 3
  • Prijs € 7,50
  • Op voorraad Ja
Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten