Bidprenten

Bidprentjes - meer informatie over ...

Bidprentjes, in Brabant en Vlaanderen ook doodsantjes  (uit Lat. ‘sanctus’ = heilige), zijn plaatjes die aanvankelijk vooral opriepen om te bidden voor het zielenheil van een overledene.  

In de katholieke kerk meende men dat nabestaanden door gebed aflaten konden verdienen voor hun geliefde dode, zodat deze eerder uit het ‘vagevuur’ kon worden bevrijd en de hemel betreden. Dit bijgeloof is de oorzaak waardoor bidprentjes voornamelijk verspreid werden in r.k.-kringen. Dit, hoewel er al eeuwen lang devotieplaatjes met afbeeldingen van Jezus en heiligen bestonden, die vooral tot doel hadden op te roepen tot devotie en gebed.  
De eerste doodsprentjes zouden zijn ontstaan in de Nederlanden van de 17de eeuw. (1) Vooreerst in hogere kringen en veelal ook n.a.v. de dood van geestelijken.  Aanvankelijk handgeschreven, later als hout-, koper- of staalgravures, dienden ze soms als overlijdensbericht en uitnodiging voor de uitvaart, als oproep om aflaten te verdienen, en later steeds meer als in memoriam en bedankje voor getoond medeleven.  (2)

 Een handgeschreven exemplaar dateert van 1668 en is te vinden in een uitgebreide verzameling te Amsterdam. Sinds omstreeks 1730 duiken er gedrukte exemparen op. De bidprentjes van de 18de en de 19de eeuw werden versierd met veel christelijke symbolen. Ook de zwarte rouwband, die ook op oude doodsbrieven te vinden is, heeft lang stand gehouden. De laatste decennia is er geen plaats meer voor de zwarte rouwrand, en de uitgebreide christelijke symboliek is meestal gereduceerd tot een eenvoudig kruisje. Ook het heiligenprentje aan de voorzijde verdwijnt en wordt vervangen door bijvoorbeeld idyllische landschappen, en de laatste tijd vooral door een foto van de overledene.

Bronnen:

Laatst aangepast opdonderdag, 12 March 2020 14:22

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten