Nieuws

Presentatie boek over Odink & Koenderink

Op zaterdag 1 maart vond in een bijeenkomst in de fabriekskantine aan de Parallelweg te Haaksbergen de presentatie plaats van een boek over de 100-jarige geschiedenis van Odink & Koenderink. Tijdens de presentatie die duurde van 10.30 tot 13.00 uur, startte Gerard Hofste op Bruinink, bekend van diverse publicaties voor de Historische Kring Haaksbergen, de verkoop van Een eeuw Odink & Koenderink 1920-2020.
Op deze zaterdag was het exact 100 jaar na de oprichting van de fabriek. Gerard is zelf oud-werknemer en werkte maar liefst 32 jaar bij het bedrijf. Hij mocht voor de geschiedvorsing vrijelijk beschikken over het bedrijfsarchief van O&K. Dagblad Tubantia en het Weekblad rond Haaksbergen berichtten er eerder uitvoerig over.

 Fotografische impressie van de boekpresentatie door Henk Krooshof klik hier.

 

Lees meer...

Albert Rozemaprijs voor fam. Hoenink Molenstraat

De Albert Rozemaprijs 2020  voor de familie Hoenink 
Op de geboortedag van Albert Rozema  27 januari , werd door zijn dochter Alberta deze prijs voor de negende keer uitgereikt. Dit jaar aan de familie Hoenink, eigenaren van het huis aan de Molenstraat nummers 65 en 67. De Rozemaprijs bestaat uit een schildje met daarop afgebeeld de winkel van de Albert Rozema en een oorkonde . Een en ander natuurlijk vergezeld gaande van een bouquet bloemen voor de dames. Erg leuk was de aanwezigheid van een tante van de familie Hoenink, de 93 jarige tante Jo, geboren Keizer,  die in het betreffende huis is geboren. Zij wist nog veel te vertellen  over de Molenstraat uit vroegere tijden. Zij kon medewerker van de Historische Kring Hennie Slotman, die op zijn gebruikelijke zorgvuldige en deskundige manier de geschiedenis van het pand en aangrenzende percelen   had uitgezocht, nog voorzien van aanvullende informatie. De heer Hendrik Keizer , die van beroep timmerman was, kocht het pand in 1920 op een veiling voor het bedrag van 3400 gulden. Na een grondige verbouwing van de bestaande woning, die uit 1893 stamde, ging Keizer zelf in het linker gedeelte wonen alwaar hij ook zijn timmerwerkplaats had. Het linker gedeelte werd verhuurd. Enkele jaren geleden hebben de huidige bewoners en eigenaren, Gerard en Karin Hoenink het huis gerenoveerd en aan de voorgevel de knipvoegen opnieuw aan laten brengen. Het huis kreeg hierdoor weer de prachtige uitstraling van weleer! Voor de sector erfgoed van de Historische Kring reden om Molenstraat 65 en 67 voor te dragen voor de Albert Rozemaprijs 2020. 

Tijdens een gezellige bijeenkomst in het Historisch centrum werd de prijs uitgereikt. Op de foto van links naar rechts tante Jo, geboren Keizer ,Johanna Hoenink, Alberta Rozema, Gerard Hoenink en Karin Hoenink-Hoving

Henk Menkehorst

 

 

De Albert Rozemaprijs voor Molenstraat 65/67
Op de geboortedag van onze ex-plaatsgenoot Albert Rozema die119 jaar geleden geboren is , werd door zijn dochter Alberta deze prijs aan de familie Hoenink overhandigd. Deze prijs bestaat uit een schildje, dat aan het betreffende pand bevestigd kan worden en een oorkonde in een keurige lijst. Een en ander natuurlijk vergezeld gaande van een prachtige bos bloemen voor de dames. Het bijzondere was dat een 93 jarige tante die in het betreffende huis is geboren ook bij de uitreiking aanwezig was. Zij kon Hennie Slotman, die wederom op zijn gebruikelijke zorgvuldige manier de geschiedenis van het pand en aangrenzende percelen had uitgezocht, nog voorzien van aanvullende informatie. Het meest bijzonder aan dit pand is wel de bijna authentieke gevel met zijn in ere herstelde knipvoeg. De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Wim Oltwater


Foto-impressie Henk Krooshof klik hier

Lees meer...

Boek over bombardement Haaksbergen 1945

75 jaar Vrijheid & Verzoening.
Boek over slachtoffers Bombardement van 24 maart 1945 op Haaksbergen

In de nacht van 23 op 24 maart 1945 staken Britse troepen de Rijn over om de Achterhoek en Twente te bevrijden alvorens zij optrokken naar Noord Duitsland om Bremen en Hamburg te veroveren. Voor de Britse luchtmacht was het tevens een sein om de Duitsers op terugtocht aan te vallen en te belemmeren dat ze zich zouden hergroeperen. Zij bombarderen Haaksbergen volkomen onverwacht op klaarlichte dag op de zaterdag voor Palmpasen 1945.
Voor een groot aantal Haaksbergenaren is dus niet 4 mei, maar 24 maart de echte dag van de dodenherdenking. Op die datum in 1945 speelde zich een onvoorstelbare tragedie af. Om 9.15 uur op die zaterdagmorgen gaat het luchtalarm af. De reactie is routinematig: scholen sturen de kinderen naar huis, iedereen zoekt een veilig heenkomen. Dan, om 9.23 uur, klinkt het gierende geluid van een ongekend zware bommenregen. Drie formaties van elk zes bommenwerpers van de geallieerde "386 Bomb Group" ontdoen zich van 318 fragmentatiebommen van elk 118 kg. De gevolgen zijn afschuwelijk. Tal van gezinnen aan de Klaashuisstraat, Brink, Jhr. von Heijdenstraat, Buurserstraat, Veldkampstraat, Bevertstraat en de Enschedesestraat worden in rouw gedompeld.
De officiële lijst van slachtoffers telt 57 namen, 50 personen waren direct dood, zeven bezweken enkele dagen later. Onder de doden was de door de Duitsers afgezette burgemeester Jhr. Hubertus J.W.J. von Heijden. Ook waren er tientallen gewonden.
Op 24 maart as. zal deze gebeurtenis worden herdacht. Op de Brink/Buurserstraat zal een plaquette worden onthuld ter nagedachtenis aan deze ramp. Ook zal dan het eerste exemplaar van het boek over deze gebeurtenis met alle namen van omgekomen dorpsgenoten worden gepresenteerd.

Peter Eijkholt & Canon van Haaksbergen

Lees meer...

Bernhard Heying: wel wehrmacht, geen nazi

Duitse vriend Bernhard Heying met een missie

Vrijdagmiddag 24 januari kreeg de Historische Kring Haaksbergen bezoek van Bernhard Heying uit Ahaus. Onze Kring onderhoudt al vele jaren een enge vriendschapsband met onze zustervereniging de Heimatverein Ahaus. Bernhard was voorzitter en grote animator van de samenwerking. Deze samenwerking mondde eind tachtiger jaren van de vorige eeuw uit in het partnerschapsverband van de Stadt Ahaus en de Gemeente Haaksbergen. Vele activiteiten hebben we sindsdien samen ondernomen en er is hechte vriendschap ontstaan.

Dit jaar vieren we samen met Ahaus 75 jaar Vrijheid & Verzoening. Wij kunnen al 75 jaar in vrijheid leven en verzoening met onze Duitse buren over de grens is een logische stap geweest in de ontwikkeling van onze relatie.
Natuurlijk worden vele activiteiten ondernomen om dit jaar te herdenken en te vieren. Op de scholen worden projecten uitgevoerd die onze jeugd moeten helpen zich te realiseren dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Ook respect voor minderheden moet steeds weer worden benadrukt.

In samenwerking met RTV Sternet worden opnamen gemaakt met inwoners van zowel Ahaus als Haaksbergen om op scholen aan de leerlingen te worden vertoond. Bernhard deed vrijdag zijn relaas over wat hij (geboren oktober 1925) had meegemaakt als jongen die als scholier werd gedwongen toe te treden tot de Duitse Wehrmacht. Hij benadrukte dat destijds zijn ouders, zijn schoolleiding en veel stadgenoten géén Nazi’s waren. Velen werden door het systeem gedwongen Hitler te volgen in diens waandenkbeelden.

Na een korte opleiding werd hij begin 1944 als 17-jarige naar Frankrijk gestuurd op daar de opmars van de geallieerden een halt toe te roepen. Gewapend met een zgn. Pantzerfaust moesten die jongens de tanks te lijf. Na de invasie van Normandië werd Frankrijk in ijltempo bevrijd en Bernhard krijgsgevangen gemaakt. Hij kwam samen met 2500 Duitse soldaten terecht in een krijgsgevangenkamp bij Mulhouse waar hij een verschrikkelijke tijd heeft meegemaakt. Dagelijks stierven zo’n 25 jongens van uitputting of bij het onschadelijk maken van landmijnen. Door een Franse wijnboer werd hij pas in 1947 weggehaald uit Mulhouse en ging werken op de boerderij. Daar werd hij zo goed verzorgd dat hij weer op krachten kwam en in 1948 terug kon keren naar Ahaus.

Zijn verhaal heeft diepe indruk op ons gemaakt. Binnenkort zal onze lokale omroep hier eveneens aandacht aan schenken.

Tekst: Peter Eijkholt
Foto: Henk Krooshof

Lees meer...

Leuke nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2020

Na de ontvangst met koffie/thee en een plak cake heette Wim Oltwater de aanwezigen welkom. Zijn toespraak bedankte hij de vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar en hij stond stil bij enkele activiteiten die in 2020 zullen plaatsvinden. In februari wordt het boek over 100 jaar Odink & Koenderink gepresenteerd, in maart is er een lezing over Textiel en is de reis naar Leipzig. In april houden we onze algemene ledenvergadering, is de dagexcursie en is de Theatermanifestatie 75 jaar bevrijding die de HKH samen met het KBO organiseert. De gebruikelijke activiteiten zoals Kelderlezingen, Rondleiding waterpark en dorpswandelingen gaan ook gewoon door. In ons Historisch Centrum blijven onze vrijwilligers actief met de gebruikelijke activiteiten. Kortom het lijkt opnieuw een druk en boeiend jaar te worden.

Hierna werd met fotopresentatie teruggekeken op 2019. 28 activiteiten van de HKH werden in beeld gebracht en er werden 15 belangrijke gebeurtenissen in Haaksbergen getoond. Op deze wijze werd goed getoond hoe actief de Historische Kring Haaksbergen is en dat er sprake is van een grote diversiteit.

Daarna werd de kennis van de aanwezigen getest in de Quiz. Met behulp van PowerPoint werden de vragen in beeld gebracht. Er waren totaal 67 vragen waarvan 34 betrekking hadden op Haaksbergen en 33 van algemene aard. In 6 groepen konden de deelnemers punten vergaren door het beantwoorden van de vragen.

De teams hadden veel vragen over Haaksbergen goed (ca. 66%), terwijl de algemene vragen aanmerkelijk slechter werden beantwoordt (ca. 33%). Er waren 9 vragen die alle teams goed hadden en 10 vragen die alle teams fout hadden.

Het team bestaande uit Jan Leppink, Hendrik Scholten, Bram van Leeuwen en Toon Tankink waren de winnaars met 66% van de vragen goed. De 2e plaats had 61% van de vragen goed en de andere teams ca. 50%. 

Na afloop konden de aanwezigen onder het genot van een drankje en hapje de quizvragen met de antwoorden zien en zich af en toe verbazen. De samenstellers van de quiz te weten Bert Kors, Wim Oltwater en Jan Pot gingen de antwoorden nakijken en konden het winnende team feliciteren en hun eeuwige roem toewensen. Dat in het winnende team 2 ereleden zaten heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het goede resultaat.

Fotoimpressie door Henk Krooshof, klik hier.

Lees meer...

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen