ACTUEEL

Verslag Jaarvergadering 2017 in Richtershof

Jaarvergadering 2017. Donderdagavond 10 april waren de leden uitgenodigd voor de jaarlijkse jaarvergadering en wel in de Richtershof.  

Van de ruim 1000 leden maakten er zo’n 40 mensen de gang naar deze bijeenkomst. De voorzitter van onze vereniging, Wim Oltwater, die uiteraard de vergadering leidde, vertelde dat het bestuur zeker met genoegen terugkeek op het kalenderjaar 2016. Bescheiden maar vol trots meldde hij dat het bestuur voor de volgende jaren beleidsuitgangspunten had geformuleerd. De aanwezige leden konden hun mening geven over dat beleidsplan. Op een enkele opmerking na stond de vergadering heel positief tegenover dat plan en gaf aan het bestuur de volmacht om op de ingeslagen weg door te gaan. 
Vanzelfsprekend deed ook de penningmeester verslag van zijn werk dat door de kascommissie – Eddy IJspeerd en Erwin Lankheet al gecontroleerd was. Deze commissie liet bij monde van Eddy weten goedkeuring aan het financiele verslag te geven. Peter Eijkholt die bij afwezigheid van Jan Slotman de honneurs op voortreffelijke wijze waar nam, dankte de vergadering en de commissie voor het gestelde vertrouwen. 
Willem Horvath werd tot opvolger van Jan Slotman benoemd als penningmeester. Jan zal Willem inwerken. De voorzitter nam namens de vergadering afscheid van de secretaris Jan van der Zanden met lovende woorden en een passend cadeau. 
Heel verrassend was het voorstel van Wim Oltwater namens het bestuur om Hendrilk Scholten tot ere-lid te benoemen. Diens activiteiten binnen de Kring – vroeger en nu- waren voor het bestuur reden voldoende dit voorstel te doen. Een geweldig applaus onderstreepte de juistheid van het voorstel. 
Na de pauze nam Kees Müller het roer over. Hij heeft op zijn bekende wijze het kalenderjaar 2016 in beeld gevangen. En het waren nogal onderwerpen van onze Historische Kring die op het beeldscherm voorbijkwamen. Kees liet op passende manier zien hoe vele mensen zich in zetten voor onze Kring.  De voorzitter dankte alle vrijwilligers, dus ook Kees Muller, voor het werk dat zij voor de Kring verrichten.

Jan van der Zanden

Foto's Bert Koebrugge klik hier.

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen