ACTUEEL

Presentatie Jubileumboek Aold Hoksebarge

Oud-voorzitter Hendrik Scholten van de HKH reikte op dinsdagmiddag 14 maart de 11 eerste exemplaren uit van het jubileumnummer Aold Hoksebarge.
Het betreft het160 pagina’s dik jubileumnummer Aold Hoksebarge 1967-2017. 50e jaargang njr. 1 maart 2017

Presentatie Jubileumuitgave Aold Hoksebarge 1967-2017

De ontvangers waren 11 van de 13 HKH-leden van het eerste uur. Foto: elf leden van de Historische Kring Haaksbergen die al 50 jaar lid zijn. Van links naar rechts: 1. Henk Molenveld; 2. Gerard Meijerink; 3. Riet Brummelhuis;  4. Jan Paul ten Bruggencate; 5. Gerard Hofste op Bruinink (vice-voorz. 1992-2013 - erelid); 6. Theo Meijerink; 7. Jan Leppink (voorzitter 1995-2006 - erelid); 8. Jan Wielens (Hist. Onderz. - Voorzitter dorpsarchief Hoeve); 9. Henk Kormelink (bestuurslid 1967-1975); 10. Jan Boswinkel; 11. Henny Horst (vrijwilliger Hist. Centrum)

50 jaar Aold Hoksebarge met 50 oude verhalen
Wim Oltwater opende als voorzitter van de jubilerende vereniging de feestelijke bijeenkomst en heette de talrijke belangstellenden welkom. Hij memoreerde de inspanningen van de jubileumcommissie en de samenstellers van het jubileumboek onder leiding van Frans de Lugt. Deze vertelde de aanwezigen over de geschiedenis van de Historische Kring en het huisorgaan Aold Hoksebarge. De Historische Kring Haaksbergen bestaat dit jaar een halve eeuw. Een van de jubileumactiviteiten is een bijzondere boekdikke uitgave van het verenigingsblad Aold Hoksebarge, die deze week verschijnt. Hierin wordt een indruk gegeven van de verhalen die in 50 jaargangen zijn gepubliceerd. “De redactie heeft hiervoor een selectie gemaakt met de nadruk op verhalen uit de eerste decennia”, vertelt Frans de Lugt, voorzitter van de redactie van Aold Hoksebarge. “Die oude verhalen uit de oude jaargangen zijn de moeite waard om ook nu nog gelezen te worden. Voor verreweg de meeste leden van onze Historische Kring zullen die verhalen ook helemaal nieuw zijn. Ga maar na: de HKH telt nu zo’n 1070 leden. Dat waren er 25 jaar geleden 300. Het knappe van die oude verhalen is dat de schrijvers toen over veel minder bronnen beschikten, wat het vaak moeilijker maakte om alles uit te zoeken.”


Op de omslag van het jubileumnummer staat het gemeentewapen, dat gedurende 33 jaar de voorkant opsierde. In de 160 pagina’s tellende jubileumuitgave staan – hoe kan het ook anders – vijftig verhalen en gedichten. Enkele voorbeelden:

  • Met welke instructies had de eerste huisarts te maken? 
  • Wanneer kreeg Haaksbergen de eerste straatverlichting?
  • Hoe liep de Buurserbeek vroeger door het centrum van het dorp?
  • Hoe kwam de Particuliere Begraafplaats op die merkwaardige plek in de Spoorstraat?
  • Wat was de geschiedenis van Hotel Centraal?
  • Waar komt de naam Bommelas vandaan voor het Los Hoes in het Buurserzand?
  • Waaruit bestond vroeger een bruidsschat?
  • Waarom is de Zuivelfabriek uit Haaksbergen verdwenen?
  • Hoe zijn wij aan Het Wiedenbroek gekomen?
  • Wat is toch het mysterie

Het eerste nummer van Aold Hoksebarge verscheen in oktober 1967, een half jaar na de oprichting van de Historische Kring op 15 maart en telde 16 gestencilde pagina’s. Die omvang groeide geleidelijk naar een gedrukt product in full color van nu doorgaans 48 bladzijden. In totaal zijn er in deze halve eeuw circa 1500 verhalen en berichten geschreven op ruim 4300 pagina’s! Volgens Frans de Lugt kan zonder overdrijving worden gezegd dat Aold Hoksebarge daarmee een belangrijke schatkamer is van de historie van Haaksbergen.

Achterin het jubileumnummer is een index opgenomen van alle artikelen die in Aold Hoksebarge gepubliceerd zijn geweest. Die verhalen zijn terug te vinden op de website www.historischekringhaaksbergen.nl en kunnen ook geraadpleegd worden in de bibliotheek in het Historisch Centrum aan de Markt (ingang achterzijde oude gemeentehuis). Leden van de Historische Kring krijgen Aold Hoksebarge 4 x per jaar thuisbezorgd en dat in inbegrepen bij hun lidmaatschap van 18 euro per jaar. Niet-leden kunnen het jubileumnummer verkrijgen bij de Historische Kring. De prijs is € 5,-

Na afloop van het feestelijke uitreiking ontvingen alle aanwezigen een feestelijk drankje plus een exemplaar van de prachtige jubileumuitgave, waarvan de laatste pagina bladzijde 4475 is, doorgenummerd vanaf het prille begin van Aold Hoksebarge in 1967.

Fotoverslag Henk Krooshof

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen