ACTUEEL

Graven naar kasteel de Blankenborg

Op zaterdag 11 februari 2017 heeft de Taakgroep Archeologie van de Historische Kring Haaksbergen een kort archeologisch onderzoek uitgevoerd op de hoek van de Van Kriekenstraat en de Vincentstraat te Haaksbergen.

Een metaaldetectorzoeker van Arfgood Buurse werkte mee in het team. Het onderzoek vond plaats met toestemming van de regioarcheoloog en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Blankenborg
Historische bronnen en archeologische vondsten in het recente verleden wijzen er op dat ergens in dit deel van het dorp Haaksbergen de Blankenborg heeft gestaan. Dit 'adellijke' versterkte huis of kasteeltje is ontstaan in de middeleeuwen, maar verloor uiteindelijk haar betekenis. Het verviel daardoor en werd in de 16de eeuw afgebroken. Dit deel van het dorp is dan ook een archeologische toplocatie.

Nieuwbouw en beleid
Enkele jaren geleden werd duidelijk dat het huis aan de Van Kriekenstraat 1 zou worden gesloopt. De firma Scharenberg uit de St. Isidorushoeve kocht het ruime perceel en ontwikkelde een plan voor nieuwe woningen. Een archeologisch onderzoek behoorde echter niet tot de bouwvoorwaarden wegens de vrijstellingsgrenzen die gelden in het Haaksbergse archeologiebeleid. De kans dat hierdoor archeologische kennis over de Blankenborg of zelfs resten van het complex verloren zouden gaan, was aanleiding voor de Taakgroep Archeologie om contact op te nemen met de gemeente en de ontwikkelaar. De firma Scharenberg bleek geen enkel bezwaar te hebben tegen het openstellen van het terrein voor een archeologisch onderzoek. Daarop besloot de Historische Kring Haaksbergen bij uitzondering zelf een onderzoek te financieren en ter plekke uit te voeren, om zo in de bres te springen voor het Haaksbergse erfgoed.

Met graafmachine en schep
Na welkome koffie en thee bij de overburen heeft de Taakgroep Archeologie op die winterse zaterdag, soms zelfs met sneeuw, vijf proefputjes kunnen graven, onderzoeken en documenteren. De verspreid liggende plekken voor deze proefputjes van ± 2 x 2 m werden gekozen op grond van de resultaten van eerdere bodemkundige en milieukundige grondboringen.

Met een graafmachine werd laagje voor laagje de bodem afgegraven totdat archeologische resten werden aangetroffen of slechts natuurlijke bodem aanwezig was. Met de schep werd vervolgens verder gewerkt. Alle vondsten zoals aardewerk en metaal werden verzameld, de bodemlagen werden bekeken en sporen van menselijke activiteiten in het verre verleden werden vastgelegd.

Sporen uit de middeleeuwen
Bij het onderzoek bleek dat de archeologische interessante bodemlagen op het grootste deel van het perceel nog intact waren. In drie van de vijf aangelegde kijkgaten werden zelfs onverstoorde middeleeuwse resten aangetroffen uit de tijd van de Blankenborg. De komende tijd worden de vondsten, foto's, tekeningen en andere gegevens uitgewerkt en in detail bestudeerd.

Klaar voor de toekomst
Dankzij het onderzoek weten we nu dat de nieuwe huizen worden gebouwd op het deel van het terrein waar geen archeologische resten zijn aangetroffen. De vondsten zitten op een redelijke diepte onder de toekomstige tuinen. Dat betekent dat de huizen zonder zorgen kunnen worden gebouwd, de toekomstige bewoners zonder zorgen kunnen tuinieren en Haaksbergen zich in dit geval geen zorgen hoeft te maken dat resten van het kasteel verloren zullen gaan. Bovendien heeft de Taakgroep Archeologie nieuwe informatie verzameld over de lokale geschiedenis. Deze informatie zal de komende tijd worden uitgewerkt en uiteindelijk worden gepubliceerd in een rapportage voor alle belangstellenden. Daarmee is weer een stukje verleden veilig gesteld voor de toekomst.

Norbert Eeltink

Klik hier voor beeldverslag afbraak Ds. van Kriekenstraat 1-3 en het archeologisch onderzoek
Foto's opgraving: Henk Krooshof / Overige foto's: Harry van Blijswijk

 

 

 

 

 

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen