ACTUEEL

Albert Rozemaprijs 2017

De Albert Rozemaprijs 2017 is gegaan naar mevrouw Astrid Kramer uit Buurse, eigenaresse van het eeuwenoude erf Jaasink in Buurse. Albert Rozema prijs  2017 naar Buurse

De Albert Rozemprijs wordt jaarlijks door de Historische Kring Haaksbergen uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de instandhouding van historische details van 'hun' monument. Op de geboortedag van wijlen Albert Rozema, 27 januari, wordt de naar hem genoemde prijs uitgereikt. Dit jaar gaat de Albert Rozema prijs naar Buurse en wel naar mevrouw Astrid Kramer, bewoonster van het eeuwen oude erf Jaasink, Broekheurnerweg 17a, Haaksbergen-Buurse. Mevrouw Kramer krijgt dit jaar de prijs voor het opnieuw aanbrengen van het familieteken in de achtergevel van boerderij Jaasink . Dit familieteken  gebruikten mensen vroeger die niet konden lezen of schrijven als handtekening. Vele families hadden een eigen unieke kleine tekening waarmee bijvoorbeeld aktes werden ondertekend. De werkgroep monumenten en archeologie van de historische kring Haaksbergen wil met het toekennen van de Albert Rozema prijs haar waardering uitspreken voor personen die zich inzetten voor het in stand houden van monumentale gebouwen en met name de historische details van een gebouw. Bij de Albert Rozema prijs gaat het uitdrukkelijk niet om een totale restauratie van een historisch gebouw maar meer om de historische details. Dit kan een raampartij zijn of een bijzondere deur. Jouwktje en Alberta , dochters van Albert Rozema, zullen de prijs in de vorm van een tegeltje met oorkonde aan mevrouw Kramer uitreiken. 

Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats in het gebouw Irene , vrijdag 27 januari 2017.

Het Jaasink is één van de oude erven van Buurse. De oudste vermelding van dit erf komt uit het schattingsregister van 1475. Toen heette het erf Tiozing en was bezit van het stift Metelen. Bij elke vermelding in geschriften wordt aangegeven dat het een heel waardeel in de Marke had. Tevens ligt het dicht bij een archeologische vindplaats uit de romeinse tijd. Het is duidelijk dat op deze plek al eeuwen landbouw is bedreven. De geschiedenis van de boerderij, het opgaande werk, is minder oud. Het gebintwerk heeft alle kenmerken van een zeventiende-eeuwse constructie en het is aan te nemen dat dit gebintwerk, het hart van de boerderij, op deze plaats al zeker vier eeuwen heeft gestaan.

Aan deze boerderij is in de loop van haar bestaan veel gebouwd, deze bouwactiviteiten hebben hun sporen, vooral aan de achtergevel, achtergelaten. De achtergevel is door deze bouwsporen enig in zijn soort. De boerderij heeft de kenmerken van de grotere boerderijen in oost-Twente. De kap is hoog opgetrokken met houten topgevels, zonder wolfseinden. De niendeurboog heeft drie Bentheimer sluitstenen en kenmerkend voor Buurse en de boerderijen in de Esmarke, halverwege de stijl nog een stel sierstenen. De noordzijde van de niendeurgevel sluit aan op een opgetrokken zijmuur.  Dit is te zien aan de knik in de kap, bedoeld om hier meer ruimte voor het vee te krijgen. Aan de zuidzijde is een mesthuis aangebouwd. Bijzonder is dat deze niet een afzonderlijke kap heeft gekregen maar opgenomen is in de boerderij. Inwendig is dit constructief opgelost door de ruimte met zware moerbalken te verbreden. 
In de gevel is voor het mesthuis een kleinere niendeur aangebracht die in latere jaren weer dichtgemetseld is. Het gevolg is een forse gevel die nu voorbeeldig gerestaureerd is. De oude elementen zoals het gevelteken, de stalraampjes naast de niendeur  en ook het deurtje achter de koestal staan op de juiste plaats. In de sluitsteen van de niendeur staan de initialen van de toenmalige bouwers van de achtergevel. Door dit alles heeft deze forse gevel een bijzondere uitstraling. In de gevel is de sluitsteen nog zichtbaar van de kleine verdwenen niendeur, hierin heeft mevrouw Kramer het huismerk van het Jaasink aangebracht.

Een huismerk werd gebruikt om in de stukken van de Marke de ondertekening te doen. De huismerken zijn terug te vinden in de Markeboeken maar ook in de gerechtsprotocollen. Ook zijn ze te vinden in een deur van de watermolen van de Haarmolen in Duitsland.  Dit laatste detail was voor de werkgroep monumenten en archeologie aanleiding om de Albert Rozemaprijs dit jaar aan mevrouw Kramer toe te kennen.    

Wie was Albert Rozema?
Oudere Haaksbergenaren zullen zich de markante winkelier in hoeden en petten nog wel herinneren. Albert Rozema  ( 1902- 1982) was eigenaar van een winkel in Spoorstraat nabij de Markt . Hij maakte en verkocht er onder andere hoeden en petten maar verkocht ook manchester broeken , kielen, jasschorten beddentijk etc. Tot aan de sloop van de winkel in 1985 is het nostalgische interieur van deze winkel intact gebleven en was daardoor uniek. Albert hield niet van veranderingen en liet alles bij het oude. De naar hem genoemde prijs is daarom vooral bedoeld als stimulans voor eigenaren van historische gebouwen. 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten