ACTUEEL

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

De weersvoorspellingen waren zeker niet best die donderdag 10 januari. En toch hadden zeer vele actieve vrijwilligers de tocht naar ons centrum gemaakt.

Gemaakt om andere medewerkers van de Kring een hand te geven die vanzelfsprekend gepaard ging met de beste wensen voor 2017. Onze voorzitter, Wim Oltwater, heette iedereen uiteraard van harte welkom. Namens het bestuur wenste hij eenieder een gelukkig en bovenal gezond nieuw jaar. Hij kondigde aan dat binnenkort ook de vrijwilligers het nieuwe beleidsplan 2017-2021 ontvangen waarin de kaders voor die periode zijn aangegeven. Het is aan de algemene ledenvergadering in april om haar oordeel over dit toekomstplan te geven. 
In onze Kring maar ook elders gelden bepaalde begrippen zoals respect, acceptatie en waardering. Wat respect aangaat, een pijler waarop onze Historische Kring steunt, benadrukte de voorzitter dat niemand die houding misstaat of anders gezegd die ons allen past en die niet eenzijdig kan en mag zijn. Vooral elkaar in waarde laten in woord en daad is een groot goed. Natuurlijk besteedde Wim de nodige aandacht aan het jubileumjaar 2017: het vijftigjarig bestaan van de Historische Kring Haaksbergen. Vanzelfsprekend kwam toen Hendrik Scholten aan het woord als voorzitter van het Jubileum comité en gaf een overzicht van de jubileumactiviteiten van komende jaar. Een gevarieerd geheel, zo bleek wel. Zelfs zodanig dat het Prins Bernhard Cultuurfonds de Historische Kring Haaksbergen ondersteunt met een flinke bijdrage. En “Hendrik van de Bank” gaf iedereen inzicht in de baten en lasten van zo’n groots opgezet feestjaar. Waarvan akte. 
Het jaaroverzicht van Kees Müller, door zijn maten als Henk Krooshof en Gerard Vaanhold royaal ondersteund, liet wederom zien hoe actief onze Kring was en is. Te veel eigenlijk om even kort te laten zien. Maar goed. Het gaf en geeft iedereen een duidelijke indruk op welke wijze een kleine actieve groep zich bezighoudt met de Kring. Spontaan en open toont die groep naar buiten aan dat voor de Historische Kring Haaksbergen sinds jaar en dag geldt: geen loze woorden maar de schouders eronder. 
De talrijke dames van de Vrijdagmorgengroep hebben samen met Henny Slotman er alles aan gedaan te zorgen voor een prettige ontspannen avond. Het was weer ouderwets gezellig en goed verzorgd. 
Foto’s: Henk Krooshof

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen