ACTUEEL

De nieuwe Aold Hoksebarge komt uit

Met de klas onderweg naar de Pancratiuskerk Met de klas onderweg naar de Pancratiuskerk

De nieuwe Aold Hoksebarge Inhoud jaargang 49, nummer 3 komt deze week uit. De inhoud samengevat hieronder. 

Een halve eeuw Het Saalmerink, Van bejaardenoord naar woon- en zorgcentrum, *door Caecil Waijerdink

Dankzij een aanzienlijk legaat uit de erfenis van de in Haaksbergen geboren W.J.C. Wiedenbroek en zijn zuster J.W.C. Wiedenbroek aan het rooms-katholieke kerkbestuur van Haaksbergen, werd begin 1911 de Wiedenbroek Stichting opgericht. De Stichting richtte een ‘tehuis voor ouden van dagen’, een ziekenhuisje en een bewaarschool op. Het ziekenhuisje werd op 11 november 1913 aan De Braak in gebruik genomen en was de voorloper van woon- en zorgcentrum Het Saalmerink.

De Haaksbergse roots van Gerrit Jan van Heek (afl. 3), *door Eric Ooink

In 1895 verwierf Gerrit Jan van Heek (GJ) landgoed Het Lankheet. In aflevering 1 werd uit de doeken gedaan dat hij hiermee voorvaderlijke grond had gekocht, maar dat hij dit zelf waarschijnlijk nooit geweten heeft. De fabrikantenfamilie Van Heek stamt, via vrouwelijke lijn, af van de familie Lankheet op het gelijknamige erf in Langelo. De tweede aflevering speelde zich af in Buurse, waar we vervolgens twee generaties Lankheet en voorouders van GJ de revue lieten passeren. 
Deze de en laatste aflevering beginnen we met Grietje Lankheet, die door huwelijk met Gerrit Jan van Heek de overstap naar Delden maakt en generatie VI vormt. Na een kort overzicht van de Deldense voorzaten Van Heek, wordt haar gezin behandeld. Vervolgens gaat het verhaal verder met haar nazaten en wordt de rechtstreekse familielijn naar GJ (generatie IX) beschreven. Tot slot een weergave van de Haaksbergse geslachten die tot Van Heeks voorzaten behoren en de diverse erven waar deze families woonden.

Kiek toch es... Eibergseweg hoek Hibbertsstraat, *door Caecil Waijerdink

De grote foto in het hart van dit nummer toont de Eibergsestraat toen die nog Eibergseweg heette, gezien vanaf de richting Eibergen.

Van Larfeld naar Laarveld en van Laarveld naar Larfeld, *door Theo Meijerink

In februari 2014 schreef Sven Larfeld uit Engelskirchen in Duitsland een brief naar de Historische Kring Haaksbergen. Hij had twee jaar eerder al eens geschreven en had toen het artikel “De Laarvelderven in Langelo” ontvangen, een artikel uit Aold Hoksebarge. Hendrik Scholten, toen nog voorzitter van de Historische Kring, speelde deze brief door naar mij. Hij dacht wellicht dat beantwoording van die brief mij wel paste omdat ik me nogal bezig houd met de verbinding van de Twentse en Achterhoekse families met Duitsland. Het werd een zoektocht, waarvan in dit artikel verslag wordt gedaan.

Bank Jordaan in beeld (7), *door Eddie IJspeerd, werkgroep archief Bank Jordaan

Derk Jordaan aan de dood ontsnapt! Tenminste als we zijn ‘brandbrief’ van 12 augustus 1935 aan de heer Glerum, toentertijd de directeur gemeentewerken van Enschede, mogen geloven. Een nieuwe aflevering uit het archief van de Bank Jordaan.

De Blankenburg nrs. 143 en 144 op de Kaart van 1830, nu nrs. 6 en 4 (afl. 9), *door Henny Slotman

Huis nummer 143 op de Kaart van 1830, nu Blankenburg nummer 6. In Historie van Haaksbergen deel II wordt weinig geschreven over de voorgeschiedenis van dit huis. Wel wordt opgemerkt dat er op de ondergrond van de percelen 143 t/m 146 in 1548 drie huizen stonden en dat pas na 1723 Hendrik Jaspers uit huis nummer 145 op deze plek een nieuw huis bouwt. Het tweede deel in deze aflevering van onze serie over de historie van de panden in de Blankenburg gaat over huis nummer 144 op de Kaart van 1830, nu Blankenburg nummer 4.

Historisch boerderij-onderzoek Twente: richterambt Haaksbergen nu ook gereed,  *door Eric Ooink

Veel mensen die in Twente stamboom-onderzoek doen, komen terecht op een flink aantal boerenerven waar voorouders hun jeugd of volwassenheid hebben doorgebracht. Naast genealogische gegevens is het ook altijd een uitdaging om meer te weten te komen over de omstandigheden waaronder deze voorouders hebben geleefd. Hierover is een E-boek uitgekomen in 10 delen. Elk van een voormalig richterambt is te downloaden via http://www.oudheidkamertwente.nl/Downloads. In dit artikel wordt het allemaal uitgelegd.

Dree kortn en dree langn (3) – Krekkel, *door Goaitsen van der Vliet

Veel meer dan nu was het vroeger de gewoonte de inwoners van een naburige plaats met een spotnaam aan te duiden, bijvoorbeeld om een onvriendelijke uitspraak over iemand uit die plaats kracht bij te zetten. Zo had je in het zuidwesten van Twente de Beckumer osns (ossen), Benteler koolhaazns (koolhazen), Boekeler zoaltkloetns (zoutklonten),  Deldener kwekweschudders (kweekgraswieders), Goorse meerpoetn (modderkruipers), Hengeler weendbuuln (windbuilen), Stepeler heedknöpkes (heideknopjes) en Usseler moosbalgen (boerenkoolbuiken). Zulke bijnamen werden bij gelegenheid bedacht door buitenstaanders naar aanleiding van een plaatselijke gebeurtenis of traditie. Een nieuwe aflevering in onze serie over de streektaal.

Voorts in deze uitgave van Aold Hoksebarge de vaste rubrieken Verenigingsnieuws, Van de voorzitter en Reacties.

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen