ACTUEEL

Opening expositie Ariëns & Eendracht

Feestelijke opening van de expositie “Ariëns & Eendracht”. De Historische Kring Haaksbergen heeft in Theeschenkerij Jordaan de nieuwe semipermanente expositie geopend.

Die middag verzamelden genodigden zich in de grote zaal van recreatiepark 't Stien'nboer voor een feestelijke bijeenkomst. Een verrassing was de aanwezigheid van enkele familieleden van Ariëns en de zoon en kleinzoon van de uit Haaksbergen afkomstige Toon Middelhuis, destijds landelijk voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging ( K.A.B.). Ook waren o.a. Jan Heerink, auteur van het boek “weverij de Eendracht”, Dr. H. ten Have die promoveerde op het proefschrift een 'andere' Ariëns en verschillende vertegenwoordigers van parochies aanwezig. 

De heren Mgr. Th. Hoogenboom,bisschop in het aartsbisdom en de heren Jan Hinke, secretaris van het Ariënscomité en Gerrit ten Hagen, kaderlid van FNV Bondgenoten openden deze unieke tentoonstelling door een drietal objecten te onthullen die het verhaal in notendop vertellen. Deze bijzondere voorwerpen waren: de kelk van priester Mgr. Dr. Alphons Ariëns ontvangen van zijn ouders  bij de priesterwijding, het beeld dat jarenlang stond in de Enschedese kerk ter nagedachtenis aan Ariëns en een maquette van de door Ariëns opgerichte textielcoöperatie in Haaksbergen. 
In zijn toespraak ging Jan Hinke in op de hechte band door de jaren heen tussen Haaksbergen en de Enschedese priester Ariëns die eind negentiende eeuw opkwam voor ontslagen textielarbeiders van de firma Jordaan door voor hen een textielweverij op te richten onder de naam “De Eendracht”. Gerrit ten Hagen vertelde over de ellendige omstandigheden van fabrieksarbeiders in Enschede en het op initiatief van Ariëns opgerichte vakbeweging die tot in de huidige tijd volop zijn functie waarmaakt. Fons Roerink benadrukte de tegenstellingen tussen partijen en hun belangen waardoor uiteindelijk de textielarbeiders konden opkomen voor hun belangen en zich gingen organiseren. Daarom werd gekozen voor het thema 'Ariëns & Eendracht'. 
Mgr. Hoogenboom tenslotte vertelde het verhaal van de kelk die Ariëns moest verkopen om de de schulden bij sluiting van de fabriek af te lossen. Pas veel later kon door een actie van zijn nieuwe parochie in Maarssen de kelk worden teruggegeven. 
De tentoonstellingen  'Ariëns en Eendracht' en 'Textielverleden Haaksbergen' zijn te bezoeken tijdens openingsuren van Theeschenkerij Jordaan op de eerste verdieping aan de Scholtenhagenweg 42 te Haaksbergen. 

Het aartsbidsdom Utrecht was vertegenwoordigd met hulpbisschop mgr. Hoogenboom. Ook aanwezig was Henri ten Have, de auteur van de spirituele  Ariënsbiografiebiografie Henri ten Have: ‘De liefde van Christus laat ons geen rust: de spiritualiteit van Alphons Ariëns’, Valkhof Pers, Nijmegen 2008. De website van het aartsbisdom schenkt hier aandacht aan: zie webstie aartsbidom Utrecht

Fotoserie Bert Koebrugge

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen