ACTUEEL

Gerard Hofste op Bruinink Erelid

Gerard Hofsté op Bruinink benoemd tot erelid Historische Kring Haaksbergen. Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de Historische Kring

Haaksbergen heeft het bestuur unaniem voorgesteld om Gerard Hofste op Bruinink voor te dragen als erelid. Voorzitter Wim Oltwater ondersteunde de beslissing van het bestuur met de volgende tekst:

"Uit de analen en het onvolprezen geheugen van o.m. Hendrik Scholten hebben we met gemak een terugblik over de activiteiten van Gerard kunnen samenstellen. Ik zal hier een en ander chronologisch aan u voorleggen. Gerard is waarschijnlijk een van de oudste leden van onze verenging want hij is al sinds de oprichting in 1969 lid. Vanaf 1992 is Gerard vice-voorzitter van de Historische Kring Haaksbergen. Samen met Frans Brummelhuis neemt Gerard in 1993 contact op met de voorzitter van de Industriële Kring Haaksbergen om samenwerking met andere instellingen te onderzoeken. 
In 1995 komt een fusie tot stand met het Historisch Archief van Herman Schulten en Stichting Karakteristiek Haaksbergen o.l.v. Clemens Wentink. Van de fusieclub Historische Kring Haaksbergen werd Gerard vice-voorzitter. Vele zaken heeft hij in deze club ter hand genomen of geïnitieerd. Tot en met 2012 was hij verantwoordelijk voor de uitgave van Aold Hoksbarge en heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw dit huisblad uit het slob getrokken en nieuw leven in geblazen. 
In 1999 was hij de initiatiefnemer van de historische kalender die de Kring veel extra inkomsten in het laatje heeft gebracht. De eerste jaren kwam deze jaarlijks uit, in latere jaren om de 2 jaar. Naast het publiceren en uitgeven heeft Gerard als trekker en voorzitter van de Werkgroep Onderzoek diverse diepgravende onderzoeken verricht o.a. samen met zijn maat en rechterhand Bram van Leeuwen. Als lid van de Gemeentelijke Straatnamencommissie hebben vele straten in Haaksbergen een naam gekregen die een geschiedkundige achtergrond hebben. Hij was hier heel precies in en ik herinner me nog de discussie rond de Kroeme, nu Nieuw Frankenhuis genaamd. Ook had hij zitting in de commissie Monumenten. Vele lezingen en excursies zijn onder zijn  bezielende leiding georganiseerd en uitgevoerd. En nog steeds is hij druk, samen met Bram van Leeuwen, om in het archief van de gemeente Haaksbergen zaken boven water te krijgen die interessant zijn voor ons als Historische Kring. 
We vinden als bestuur dat hij in aanmerking komt voor het erelidmaatschap van de Historische Kring Haaksbergen naast ons andere zeer gewaardeerde erelid de heer Jan Leppink. Ik vraag nu aan u als hoogste orgaan van onze vereniging of u kunt instemmen met dit besluit van het bestuur. "

Aldus de toelichting van de voorzitter Wim Oltwater 

   Gerard Hofste of Bruinink wordt gefeliciteerd door Jan Leppink,
         eveneens erelid van de Historische Kring Haaksbergen


De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met het benoemen van Gerard Hofste op Bruinink van erelid van de Historische Kring Haaksbergen. Na deze instemming rest de voorzitter nog maar een ding en dat is een hartelijke felicitatie richting Gerard met deze benoeming en hij wenst hem een gezonde toekomst samen met zijn vrouw. 
Nogmaals dank voor alles wat Gerard Hofste op Bruinink voor de Historische Kring Haaksbergen gedaan heeft en nog steeds doet.

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen