ACTUEEL

Aold Hoksebarge nr.1 2016 is uit

De Historische Kring Haaksbergen presenteert Aold Hoksebarge jaargang 49, nummer 1 met daarin Bijltjesdag in Haaksbergen, De huizen van Blankenburg 12, 14, 16 en 16a,

De Haaksbergse roots van Jan van Heek,Bank Jordaan en mee. 

De rampspoed van de fam. Bielevelt *door Fons Leferink

Als jongeman was ik 50 jaar geleden getuige van een verkeersongeluk. W.J. Bielevelt kwam daarbij om het leven. Maar hij bleek niet de enige te zijn in de familie. Hoe het noodlot onevenredig hard kan toeslaan binnen één familie is soms onbegrijpelijk en tart het  gezonde verstand. Maar hoe ongelofelijk en bizar ook, deze familie kent vier verkeersslachtoffers. Lees het hele verhaal in Aold Hoksebarge.

Bijltjesdag in Haaksbergen? *door Fred Steutel


               monument voor de gevallenen bij het bombardement op Haaksbergen

Haaksbergen, april 1945, kort na de bevrijding op Eerste paasdag en een paar weken na het bombardement van 24 maart. Ik sta op het marktplein tussen honderden anderen. We kijken allemaal in de richting van het gemeentehuis. Daar staan twee groepjes mannen: een groepje wat ouderen die er ongemakkelijk bij staan en een groepje jongeren, met witte armbanden, waarop ‘BS’ te lezen staat, dat wil zeggen Binnenlandse Strijdkrachten. De oude mannen zijn opgepakt, waarschijnlijk wegens lidmaatschap van de NSB. De NSB-ers zijn in het begin soms zonder enige vorm van proces heel slecht behandeld. De tijd ging snel in die dagen en het recht was onzeker.

 De huizen van de Blankenburg (afl. 7) *door Henny Slotman

Historie nummers 16, 16a, 12 en 14. Een nieuwe aflevering over de huizen aan de Blankenburg. Deze werden bewoond door de families Slotman en Sak.

 
De Haaksbergse roots van Gerrit Jan van Heek (afl. 1) *door Eric Ooink

In de laatste week van 2015 werd de 100e sterfdag herdacht van de Enschedese textielfabrikant Gerrit Jan van Heek (1837-1915). Tussen Van Heek en Haaksbergen ontstond een belangrijke band door de aankoop van landgoed Het Lankheet. Dit artikel benadrukt de persoon Van Heek vanuit de Haaksbergse afstamming, waarbij erve Het Lankheet en de oudst bekende bewoners een grote rol spelen. Dit is de eerste van drie afleveringen.

Kiek toch es… Marktplein *door Caecil Waijerdink-Mentink
De grote foto in het hart van dit nummer laat het marktplein zien hoe dit was eind 1800. De markt heette toen nog ‘kerkhof’, naar het kerkhof dat vroeger op die plek lag.

Bank Jordaan in beeld (5) *door Eddie IJspeerd, werkgroep archief Bank Jordaan

Op de Aold Hoksebarge kalender van 1999 staat bij de maand november een foto (vermoedelijk uit het jaar 1938) van het gebouw van de Bank Jordaan. Blikvanger op de foto is de nostalgische automobiel die enigszins uitdagend voor het bankgebouw staat geparkeerd, alsof hij aan de kijker vraagt: “Zie je mij wel staan?” Natuurlijk zien we die auto staan! Maar wie is de eigenaar? 

Register van miskoorn in Haaksbergen *door Eric Ooink
In Aold Hoksebarge 48-3 stond een artikel onder de titel ‘Miskoorn gaf veel beroering’. Deze uit de Middeleeuwen daterende betalingsverplichting rustte in Haaksbergen tot ver in de 19e eeuw op de oudste boerenerven. Een jaar geleden werd in het archief van de Hervormde Gemeente een miskorenregister aangetroffen, dat de hele gemeente Haaksbergen omvat. In dit aanvullende artikel zal het belang van dit register worden aangetoond. De conclusie is dat het systeem van miskoren in Haaksbergen rond 1890 nog (bijna) volledig intact is en dat is opmerkelijk aangezien dat in de andere (voormalige) kerspels op dat moment al lang beëindigd is.

Dree kortn en dree langn
Goaitsen van der Vliet gaat voor Aold Hoksebarge een streektaalrubriek verzorgen. Goaitsen is een geboren Fries (Surhuizum 1951), maar reeds geruime tijd actief in Twente. Hij is softwarebouwer, uitgever, maker van het woordenboek Dialexicon Twents en oprichter van de Twentse Taalbank bij de Oudheidkamer Twente. Hiermee worden respectievelijk de Twentse woordenschat en de Twentse taal- en letterkunde als cultureel erfgoed voor de toekomst vastgelegd.
In dit nummer de eerste aflevering van zijn rubriek, met tevens een oproep: Voor de volgende aflevering zoekt Goaitsen nog plaatselijke versies van ane mane miene mukke (Wanink), ot bot kat rad fat (Broekhuis) en andere aftelversjes. Wie helpt? Inzendingen naar de redactie van Aold Hoksebarge (zie colofon).

Verenigingsnieuws
In dit eerste nummer van de 49-ste jaargang van Aold Hoksebarge uiteraard ook weer het belangrijkste Verenigingsnieuws, plus aandacht voor de voorzitterswissel van Peter Eijkholt naar Wim Oltwater.

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen