ACTUEEL

Ariëns-tentoonstelling Theeschenkerij Jordaan

 

Arbeiders van onderdrukking naar emancipatie door de inzet van Dr. Ariëns. Dat is het thema van een nieuwe expositie die vanaf mei aanstaande te bezichtigen is in

Theeschenkerij Jordaan, het bekend houten huis bij het Stien'nboer te Haaksbergen. De expositie is een nieuw project van de Historische Kring Haaksbergen. Een werkgroep onder leiding van Fons Roerink, verder bestaande uit Jan Leppink, Jan ten Asbroek, Peter Eijkholt, Hendrik Scholten en incidenteel Jan Hinke en Ans Kok, heeft enige maanden geleden het initiatief genomen om vanaf mei a.s. een nieuwe expositie in te richten. De werkgroep doet daarenboven regelmatig beroep op organisaties en individuele burgers om een bijdrage te leveren. Ook is het de bedoeling om rond dit thema enkele lezingen te houden. Houdt u daarom de kalender en aankondigingen daarover in de gaten.

We weten dat kapelaan  Dr. Alphons Ariëns uit Enschede bij de verheffing van de arbeiders een grote rol vervulde. In zijn pastoraal werk zag hij dagelijks de armoede van arbeidersgezinnen. Door de socialist Domela Nieuwenhuis werd in 1888 een staking uitgeroepen omdat de textielbaronnen een loonsverlaging afkondigden. Een reeks van stakingen in de Twentse textielfabrieken volgde. Als direct gevolg daarvan besluit Ariëns een katholieke arbeidersbeweging op te richten. Het doel van deze beweging is op te komen voor de kernwaarden van de mens in een solidaire maatschappij. Dus niet alleen minder arbeid, hoger loon, zondagsrust, ziekteverzekering en bescherming van vrouwen en kinderen, maar ook scholing en geloof.

Toen Ariëns in 1894 het ontslag van 40 Haaksbergse arbeiders bij de firma Jordaan vernam, voelde hij zich geroepen om voor hun belangen op te komen. Hij richtte een weverij op waar de ontslagenen werk zouden vinden en konden rekenen op fatsoenlijk loon, medezeggenschap en winstdeling. Dit bedrijf N.V. Weverij “De Eendracht” werd gevestigd in het oude kerkgebouw dat vroeger stond aan de Braak, hoek Dr. Ariënsstraat.

Vooral omdat Ariëns geen ondernemer was en omdat “De Eendracht” tegenwerking van de gevestigde Twentse Textiel ondervond, ging het bedrijf na een paar jaar weer ten onder. Het werd zelfs bijna Ariëns' eigen financiële ondergang. Na dit debacle werd hij overgeplaatst naar Steenderen, een boerendorp aan de IJssel waar hij zijn strijd voor emancipatie van arbeiders voortzette. Ook maakte hij zich daar in toenemende mate sterk voor het vrouwenkiesrecht en voor de bestrijding van drankmisbruik.

In Haaksbergen waren de arbeiders mondiger geworden en was in 1894 de afdeling Haaksbergen van de Katholieke Arbeidersbeweging (K.A.B.) opgericht. In 1898 kreeg men een eigen onderkomen in het St. Josephgebouw.  De afdeling heeft o.a. aan de wieg gestaan van de bibliotheek en de woningbouwcorporatie “Licht & Lucht”.  In het jaar 1916  kregen de bouwvakkers, schilders en timmerlieden hun eigen vakbond afdeling-Haaksbergen om de belangen van hun leden te behartigen. Deze afdeling bestaat nu nog steeds en viert binnenkort haar 100-jarig bestaan. Een prominent voorman van de K.A.B. in de vijftiger jaren was de uit Haaksbergen afkomstige voorzitter J.A. Middelhuis, een fervent aanhanger van het gedachtengoed van Dr. Ariëns.

Doordat de werkgroep nu een goed beeld heeft van de sociale omstandigheden in Haaksbergen van rond 1900,  is begonnen met het verzamelen van attributen, foto's en geschriften die een goed tijdsbeeld opleveren. Door medewerking van velen hoopt de werkgroep op een prachtige expositie en ruime belangstelling. 

Foto: radiotv Sternet
Adres:Theeschenkerij Jordaan, Scholtenhageweg 42 Haaksbergen. website: http://www.vvvhaaksbergen.nl/eten-en-drinken/high-tea/theeschenkerij-jordaan/ 

 

Ariënscommissie aan het werk, vlnr: Peter Eijkholt, Fons Roerink en Jan tenAsbroek

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen