ACTUEEL

Aold Hoksebarge december 2015 jrg 48 nr.4 is uit

Inhoud AOLD HOKSEBARGE jaargang 48, nummer 4: lees verder.

Peter Eijkholt schrijft: Ruim een jaar lang heeft een werkgroep van onze Historische Kring zich voorbereid op het bij de tijd brengen van onze website www.historischekringhaaksbergen.nl. Na het opstellen van een plan van aanpak heeft men zich georiënteerd bij een gespecialiseerd bureau en is contact opgenomen met het Historisch Centrum Overijssel. Het HCO is een initiatief van de Provincie Overijssel en onderhoudt een speciaal op lokale oudheidkundige verenigingen gerichte website onder de naam Mijnstadmijndorp.nl. Het bestuur heeft op advies van de werkgroep besloten met beide instellingen in zee te gaan. Verenigingsnieuws
*samenstelling Jan van der Zanden, secretaris. De onderwerpen:

  • Eric Ooink nieuw redactielid
  • Verslag lezing Geert Bekkering over het boek ‘Die Kapelle im Moor’ van Mani Beckmann.
  • Eerste steen Nortwic behouden. Het gebouw van de voormalige Nortwic-mavo is bezweken onder de slopershamer. In de gevel naast de ingang van de school was door burgemeester J.H.H. Eenhuis op 2 januari 1956 een eerste steen gemetseld. Twee leden van de werkgroep archeologie, Nico Spit en Henk Lammers, hebben deze uit de muur gehaald en opgeslagen in het depot van het Historisch Centrum.
  • Verslag excursie naar Ahaus
  • Verslag excursie naar kasteel Doorwerth 
  • Website vernieuwd. De Historische Kring is ingestapt bij het format van MijnStadMijnDorp van het Historisch Centrum Overijssel. De nieuwe website is op 18 november online gegaan.
  • Oproep textiel weverij De Eendracht. Komend voorjaar wordt in Theeschenkerij Jordaan een expositie ingericht over het leven van dr. Alphons Ariëns. Deze katholieke theoloog richtte in Haaksbergen in 1895 de coöperatieve textielfabriek De Eendracht op voor arbeiders die ontslagen waren bij de textielfabriek van Jordaan en Zonen. Voor de expositie zijn de organisatoren op zoek naar textielproducten die in De Eendracht zijn gemaakt. Wie hierover nog beschikt, wordt gevraagd om contact op te nemen met Fons Roerink, tel. 5725734.

Er is maar één Honhof-orgel
Voorgeschiedenis 150-jarig orgel hervormde kerk gaat terug tot in de Pancratiuskerk
*door Frans de Lugt, M.m.v. Jan Leppink, Fons Kormelink en Jaap van der Horst
Het Honhof-orgel in de hervormde kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat bestaat 150 jaar. De geschiedenis over dit kerkorgel gaat echter veel verder terug, tot in het jaar 1730, toen de Pancratiuskerk de beschikking kreeg over een kerkorgel van Thomas Houben. Dit muziekinstrument ging bij de grote dorpsbrand in 1851 verloren, maar leeft voort in het enige kerkorgel dat Hendrik Honhof bouwde. In dit verhaal wordt de geschiedenis van dit orgel beschreven, evenals van de orgels in de Pancratiuskerk. En verder antwoord op de vraag: wie was Hendrik Honhof?

Bank Jordaan in beeld
Aflevering 4 over de vondsten van het archief Bank Jordaan

Foto ‘Stoom Eijsink Marie’ gevonden
*door Fons Leferink
Om ergens achter te komen, moet je als tekstschrijver op onderzoek uit. Dat is duidelijk. Dikwijls zoek je daarbij ook nog een mooie historische foto. Dat laatste is soms een omslachtig karwei om een match te vinden. Ondanks het grote aanbod van ons fotoarchief met ruim 20.000 foto’s, zit die ene foto die je graag zou willen zien, er soms niet bij. Enige jaren geleden zocht ik naar een foto van Marie Eijsink, alias Stoom Eijsink Marie, echter zonder succes. Een poosje geleden, op bezoek bij de Bibliotheek Enschede, was ik de jaargang 1930 van een geïllustreerd blad aan het doornemen. Onder het zoeken viel mijn op oog op een bekend beeld uit Haaksbergen, Het Notarishoes, waar ik bruidjes aan voorbij zie trekken. Bij het lezen van de fototekst las ik tot mijn verbazing dat de door mij langgezochte Marie Eijsink de groep bruidjes begeleidde. Dat was een fijne gewaarwording en ze heeft voor mij nu eindelijk een gezicht gekregen.

Kiek toch es… 
*door Caecil Waijerdink
De grote foto in het hart van dit nummer: de Spoorstraat, gezien vanaf de Markt

 

Blankenburg: huizen 136, 137 en 138
*door Henny Slotman
Het gedeelte van de Blankenburg met de huizen nummer 136 – 137 en 138 wordt het Endeke To genoemd. Deze naam is zeer toepasselijk omdat de Blankenburg op dit punt ophield. Pas na aanleg van de weg door de Boerenmaat omstreeks 1890 wordt de Blankenburg een doorgaande weg. Aflevering 6 in onze serie over de panden aan de Blankenburg.

De historie van het trouwboekje
*door Caecil Waijerdink-Mentink
In de zomer van 1810 werd Nederland ingelijfd bij Frankrijk en werd ons land min of meer een provincie van Frankrijk. Op 1 maart 1811 traden in Nederland de Franse wetten in werking en hierbij hoorde ook de invoering van de  Burgerlijke Stand. Haaksbergen behoorde tot de eerste gemeenten in Twente waar dit gebeurde. Voortaan moesten geboorte, huwelijk en overlijden worden geregistreerd in het plaatselijke gemeentehuis. Voor die tijd had deze registratie voornamelijk alleen plaats in de kerkelijke registers. Vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand was de juridische status van de doop en het sluiten van een huwelijk door de kerken definitief veranderd: dopen en trouwen voor de kerk was sindsdien een vrijwillige keuze. Het betekende voor de naamgeving tevens de invoering van het trouwboekje.

Tien Haaksbergenaren vochten mee in de Slag bij Waterloo (deel 2)
*door Eric Ooink
In juni vond de 200-jarige herdenking plaats van de Slag bij Waterloo, waarbij het Napoleontische leger definitief werd verslagen door de Engelse, Pruisische en Nederlandse troepen onder leiding van de beroemde Engelse generaal Wellington. In twee afleveringen beschrijven we hoe via de zoektocht naar Egbert Geessinck de tien Haaksbergse mannen werden gevonden die in 1815 gemobiliseerd werden. Deel I stond in het vorig nummer van Aold Hoksebarge, in deze uitgave deel II.

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen