ACTUEEL

Sluijmer-nazaten presenteren architectuurboek van hun voorvaderen

Kleinzoons Leo en Christiaan Sluijmer Kleinzoons Leo en Christiaan Sluijmer

Kunst en Ambacht in Haaksbergen: op dinsdag 24 november 2015 is in de Richtershof het thema van de Open Monumentendag 2015

nog wat verder uitgediept. Middels enkele presentaties werd verder ingegaan op de schoonheid van schilderkunst, architectuur en de bekwaamheid van ambachtslieden en ambacht. Een passend vervolg vond op zaterdag 28 november 2015 plaats. De organisatie was in handen van de Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland. Vanwege de presentatie van het boekwerk Een halve eeuw religieuze bouwkunst van de architecten Joh. Sluijmer en J.H. Sluijmer vertegenwoordigden Clemens Wentink en Jan Goorhuis de werkgroep monumenten en archeologie.  Na een hartelijke ontvangst in de Bonifatiuskerk te Haaksbergen en de inleiding van de voorzitter van de Stichting kreeg Vicaris Ronald Cornelissen het eerste exemplaar van het boek uitgereikt. Hierna volgde de bezichtiging van de kerk en vertelde Jos Westendorp de aan-wezigen op uitstekende wijze over het interieur en de kerkelijke kunst. Tijdens de lunch in het ‘Wapen van Beckum’ heeft kleinzoon Leo Sluijmer en de achter-kleinzoon Christiaan Sluijmer in het kort de historie van de ‘Sluijmers’ verteld en tevens de inhoud van het boek toegelicht. Na de lunch werd ook de Sluijmerkerk cq Blasiuskerk te Beckum bezocht en ook hier kwam het interieur en de kerkelijke kunst aan de orde. Een exemplaar van het boek is toegevoegd aan de bibliotheek van de Historische Kring Haaksbergen.

Fotoverslag Jan Goorhuis

wma-lezing

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen