ACTUEEL

Aold Hoksebarge nummer 3 is uit

Inhoud Aold Hoksebarge, jaargang 48, nummer 3. Een samenvatting van de inhoud: lees verder.

De aanslag op Schaepman - Wie was de andere mogelijke dader?
*door Bram van Leeuwen

Hermanus Antonius Petrus Schaepman werd op 13 juli 1829 benoemd tot burgemeester van Haaksbergen. Hij was de opvolger van Willem Waanders, die de functie bekleedde tot zijn negenentachtigste! Onbezoldigd! Zijn zoon Christiaan stond hem de laatste jaren bij, maar werd echter gepasseerd bij de opvolging van zijn vader. Op Schaepman werd acht maanden na zijn aantreden een aanslag gepleegd: wie was of wie waren de daders? In Haaksbergen wist natuurlijk iedereen wie de dader van de aanslag was: Christiaan Waanders. Hij had immers een dijk van een motief, maar het is nooit bewezen dat hij het schot gelost heeft. Bovendien was er nog een tweede verdachte. Na de aanslag liep het gerucht, dat een zekere Vosman op aanzetting van Christiaan Waanders "het schieten gedaan zoude hebben". Hij werd opgepakt, verhoord en wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

 De huizen aan de Blankenburg: nummers 133, 134 en 135
*door Henny Slotman

In onze serie over de panden in de Blankenburg deze keer aandacht voor de huizen die op de ‘Kaart van 1830’ staan vermeld als de nummers 133, 134 en 135. Huis nummer 133 is eeuwenlang bekend geweest onder de naam Armenhuis. Dit zijn nu de huizen met het adres Blankenburg 15 en 17. Huis nummer 134 is nu Blankenburg 19 en huis nummer 135 is nu Blankenburg 21. 

Kiek toch es … de Poststeeg
*door Caecil Waijerdink-Mentink

In het hart van dit nummer staat een grote foto van de Poststeeg, het kortste straatje in Haaksbergen. Op deze foto zijn te zien het winkeltje met religieuze artikelen van de weduwe W.H. Meijerink en haar dochter Leida. Daarnaast in hetzelfde pand was de speelgoedwinkel van Truus Wildenborg–ter Braak gevestigd. Het laatste pand links op de hoek Poststeeg/Spoorstraat was de Coöperatie Volksbelang. Aan de overkant van de Spoorstraat is zichtbaar de horlogerie/juwelierszaak van de familie Aalbers. Verder nog een stukje van de muur van de pastorietuin van de R.K. kerk en de achterkant van Hotel Centraal. Het laatste pand aan de Poststeeg was het in 1892 gebouwde postkantoor. In 1964 werd een nieuw postkantoor gebouwd. Na de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Jhr. Von Heijdenstraat nam de apotheek  haar intrek in het oude postkantoor.

Bank Jordaan in beeld (3)  
*door Eddie IJspeerd, werkgroep archief Bank Jordaan

Een nieuwe aflevering over de vondst van archiefstukken die tevoorschijn kwamen bij de sloop van de Bank Jordaan. Het onderwerp is ‘sparen’. De Nederlander wil graag een “appeltje voor de dorst” of beter “een potje voor onzekere tijden”. Er wordt nu zelfs geklaagd dat we te veel sparen en te weinig uitgeven. Bij de Bank Jordaan kon men ook sparen. Dat gebeurde met een Depositoboekje. Bij het depositosysteem krijgt men over een van te voren vastgestelde termijn een vast bedrag aan rente over het ingelegde geld. Drie typen Depositoboekjes zijn in de loop der tijd bij de Bank Jordaan in gebruik geweest. In deze aflevering wordt een beeld gegeven van deze drie type boekjes.


Tien Haaksbergenaren vochten mee in de Slag bij Waterloo
Zoektocht naar Egbert Geessinck leidde tot hun namen
*door Eric Ooink

In juni vond de 200-jarige herdenking plaats van de Slag bij Waterloo. Op 18 juni 1815 werd het Napoleontische leger ten zuiden van Brussel definitief verslagen door de Engelse, Pruisische  en Nederlandse troepen onder leiding van de beroemde Engelse generaal Wellington. In twee delen beschrijven wij de speurtocht naar Egbert Geessinck en de Haaksbergse mannen die in 1815 gemobiliseerd werden en een traumatische ervaring tegemoet gingen. Deel 2 verschijnt in het volgende nummer.
De Slag bij Waterloo maakte een einde aan een periode van ruim 20 jaar waarin de Franse legers onder leiding van Napoleon oorlog voerden en vele landen onder Frans bewind kwamen. Bij deze slag waren ook Haaksbergenaren aanwezig.  Van één persoon was tot nu toe bekend dat hij bij deze slag aanwezig was, namelijk Egbert Geessinck. In een poging meer over het militaire verleden van Egbert boven water te krijgen, bleek de huidige informatie niet te kloppen met de werkelijkheid. Wel leverde de speurtocht de namen op van 10 mannen uit Haaksbergen die werkelijk strijders van Waterloo genoemd mogen worden.

‘Miskoorn’ gaf veel beroering
*door Arnold Bekkenkamp

Wat is nou ‘miskoorn’? Je zoekt in een woordenboek, tussen ‘miskoop’ en ‘mislukking’, maar het in het verleden zo gangbare woord staat in geen enkele editie. Het is blijkbaar een Twents woord. Miskoorn gaf in het verleden aanleiding tot veel beroering, ook in Haaksbergen. Miskoorn was de benaming voor de feodale verplichting die op boerenerven rustte, om in natura bij te dragen aan het levensonderhoud van geestelijken, onderwijzers en kosters. Sinds de Middeleeuwen voor de katholieke gemeenschap, na de Reformatie voor de hervormden. Er is voor zover bekend maar één boek dat geheel aan ‘miskoorn’ is gewijd. Het verscheen in 1890, met de titel: ‘Het miskoorn in Twente’. De auteur: Mr. R.E. Hattink, advocaat en historicus in Almelo.  Hij kon het weten, want hij was zelf, in de pastorie van Tubbergen, groot geworden van door zijn moeder gebakken miskoornbrood. En hij heeft tientallen processen gevoerd tegen onwillige boeren  om de rechten van zijn vader  te beschermen.  En die vader, gedurende 55 jaar predikant in Tubbergen, had  die verplichte bijdragen echt nodig; hij was predikant in een gemeente met slechts zes protestantse gezinnen en had een volstrekt niet toereikend inkomen. In Haaksbergen kwam de onvrede met de gang van zaken aan het licht door de onrust in het jaar 1800. In dit verhaal staat wat zich daarna allemaal afspeelde.

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen