Werkgroepen

Werkgroepen

De binnen de Historische Kring operationele werkgroepen zijn: 

 1. Werkgroep archivering (Wim Overbeek, Frans Waanders, Jan Dorman, Mart Hamoen, Henk Menkehorst)
 2. Werkgroep monumenten en archeologie
 3. Redactie Aold Hoksebarge
 4. Werkgroep digitalisering gemeentelijk archief
 5. Werkgroep fotoarchief
 6. Werkgroep lezingen en excursies
 7. Archief Bank Jordaan
 8. Werkgroep Website
 9. Werkgroep fotografie en film
 10. Werkgroep knipselarchief
 11. Werkgroep bibliotheek
 12. Werkgroep boekenmarkten
 13. Omnummering huisnummers (Wie woonde waar?) 
 14. Werkgroep genealogie 
 15. Werkgroep indexering aktes (o.a. Harry Mensink)
 16. Werkgroep kaartencollectie (?)
  o.a. Eddy IJspeerd
 17. Werkgroep Open Monumenten-en Klassendag

De opsomming moet nog actueel gemaakt worden. Veel pagina's hieronder zijn nog leeg. Het is een nog lopend project dat tot doel heeft om een overzicht te bieden van alle  werkgroepen en commissies binnen de Historische Kring Haaksbergen.

 

Werkgroep digitalisering gemeentelijk archief

Een van de bezigheden van de werkgroep Digitalisering Gemeentelijk Archief is het indexeren en digitalieren van het archief van de gemeente Haaksbergen. 

Het gemeentearchief bevat:
 1e  Raadsverslagen
 2e  Correspondentie van de burgemeerster
 3e  Inkomende stukken

De raadsverslagen van de gemeenteraad zijn klaar en hier wordt op het ogenblik een index van aangemaakt.
Zie bijgaande voorbeelden van:
- een raadsverslag uit 1918
- een begin van de indexering

Kees Müller digitaliseert het archief door foto's van de stukken te maken.
Leo Ordelmans knipt de foto's bij en zet ze recht.
Gerda maakt  een index van de raadsverslagen.
Gerard Hofstee op Bruinink en Bram van Leeuwen doorsnuffelen het gemeentearchief op leuke artikelen.

Kees Müller

 

Lees meer...

Werkgroep Omnummering Huisnummers

De werkgroep Omnummering Huisnummers, alias "Wie woonde waar?"

De werkgroep Omnummering Huisnummers, alias "Wie woonde waar" van de Historische Kring Haaksbergen houdt zich bezig met het uitzoeken van huisnummers en bijbehorende bewoners.
Vanaf 1860 is Haaksbergen ingedeeld in de wijken A t/m F. Het dorp Haaksbergen was wijk A, Buurse was wijk F. Het nummer achter deze letteraanduiding verwees vervolgens naar de woning. In de periode 1944-1960 gaat men over op straatnamen en huisnummers. In de tussentijdse periode veranderden de huisnummers echter voortdurend. De aanleiding hiervoor is niet altijd duidelijk. Soms was het nodig omdat er een nieuwe woning tussen de bestaande geplaatst werd, maar niet altijd was dat het geval. De ervaring leert dat ongeveer elke 10 jaar de huizen in Haaksbergen een ander nummer kregen.
De veranderingen lijken achteraf niet altijd logisch. Men zag er niet tegenop om met de nieuwe nummering vanaf de tegengestelde kant te beginnen. De huizen met de nummers en hun bewoners worden in de loop der jaren vastgelegd in de bevolkingsregisters. Soms wordt daarin ook het voorgaande nummer vermeld, maar dat is geen regel. Om vast te stellen welke huisnummers de huizen in Haaksbergen in de loop der jaren hebben gehad en wie de bewoners waren, is om die reden geen gemakkelijke taak.

Voor vragen kunt u de werkgroep bereiken tijdens de openingsuren van het Historisch Centrum Haaksbergen, Markt 3, tel. 053 5742374

Leden van deze werkgroep:
Gerard Vaanhold
Arnold Lenderink

Lees meer...

Werkgroep Monumenten en Archeologie

Werkgroep Monumenten en Archeologie (WMA)

Programma:
De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste deelnemers die een keer per maand bij elkaar komen om samen de “toestand” van het erfgoed Haaksbergen te bespreken.

De werkgroep is ontstaan na de fusie van de Historische Kring en Haaksbergen Karakteristiek in 1996. In haar bestaan heeft de WMA talrijke initiatieven ontwikkeld die belangrijk zijn geweest voor de beeldvorming van Haaksbergen. Door studie en educatie blijft de werkgroep actief het erfgoed van Haaksbergen beschermen en de bekendheid daarvan bevorderen.

Wat gebeurt er in de toekomst?

• Beschrijving van het veelkleurig erfgoed van de gemeente Haaksbergen in een nieuw erfgoedboek en powerpointpresentatie
• Actieve deelname en ondersteuning Open Monumentendagen in samenwerking met de Stichting Open Monumenten Haaksbergen
• Organisatie van workshops, de zogenaamde kelderlezingen
• De jaarlijkse novemberlezing “Erfgoed Haaksbergen”
• Bevordering van restauratie en herbestemming van beeldbepalende objecten
• Bijzondere aandacht voor het agrarisch erfgoed: oude erven
• en het kleinschalige Twentse Landschap
• Heel urgent is bescherming en hergebruik kerkelijk erfgoed.

De Taakgroep Archeologie (TA) is een zelfstandig functionerende groep die onder de WMA valt en door meerdere leden in de WMA is vertegenwoordigd.
Het werkveld van de TA betreft het archeologisch erfgoed van de gemeente Haaksbergen in de breedste zin. De kennis van dit materiële erfgoed vergt nog veel studie en het zogenaamde bodemarchief, dat wil zeggen de archeologie die nog in de grond zit, is kwetsbaar en staat onder druk door allerlei verschillende bodemingrepen.
De activiteiten van de taakgroep bestaan uit het bestuderen van de materiële sporen uit het Haaksbergse verleden, het beheren van de collectie archeologische vondsten die de HKH in bezit heeft en het behartigen van de belangen van de archeologie binnen de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.

De huidige werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Clemens Wentink, voorzitter
Henk Menkehorst, secretaris/ contactpersoon Bestuur
Norbert Eeltink, voorzitter Taakgroep archeologie
Jan Goorhuis, bouwkundige, 2e secretaris
Willie Ottink, penningmeester

Ab Radstake, archeoloog
Mark Ros, bouwkundige
Nico Spit, historisch onderzoek

Contact: Henk Menkehorst tel.: 0610170272; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De werkgroep werkt nauw samen met de Erfgoedraad Haaksbergen , twee contactbijeenkomsten per jaar

 

 

Lees meer...

Werkgroep Aold Hoksebarge

 

Werkgroep Aold Hoksebarge

Verenigingsorgaan van de Historische Kring Haaksbergen. Verschijnt vier maal per jaar

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Redactieadres:

Aold Hoksebarge
Historische Kring
Markt 3
7481 HS Haaksbergen

Redactie

Frans de Lugt
Eric Ooink
Bert Otter
Hendrik Scholten
Caecil Waijerdink-Mentink

Medewerkers

Henk Menkehorst (werkgroep monumenten en archeologie)
Harry van Blijswijk (website)
Gerrit Wes (boeken en genealogie)
Historische adviseurs: Fons Leferink en Jan Lepping
Tekstcorrector: Bram van Leeuwen

Lees meer...

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen