Nieuws

Oale Groond door Johan van Zuidam

Lezing ‘Oale groond’ geschiedenis van het Twentse Landschap door John van Zuidam op 6 november 2019 in de zaal van Het Saalmerink om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Johan Zuidam is de auteur van het boek Oale Groond, Geschiedenis van het Twentse landschap (nov. 2018) Op woensdag houdt Zuidam een lezing met als titel: ‘Oale groond’ geschiedenis van het Twentse Landschap. Twente is tegenwoordig bekend vanwege de voormalige textielindustrie, de profclub en om de technische universiteit. Maar ook om het unieke Twentse landschap dat al van oudsher vele toeristen trekt. Het is een gebied met een uitzonderlijke combinatie van glooiende landschappen, havezaten en landgoederen, fabrieksschoorstenen en boerenerven. Het Twentse landschap is in de loop van de eeuwen gevormd door natuurlijke processen en menselijke invloeden. Er waren uitgestrekte markengronden, beheerd door collectieven van boeren die gezamenlijk het gebruik van de gemeenschappelijke gronden regelden. De verkaveling en ontginning van deze grond in de negentiende eeuw had grote invloed op de ontwikkeling van het landschap. De oude heidevelden verdwenen en een modern, jong agrarisch landschap ontstond, naast landgoederen van fabrikanten.

Ook de opkomst van de textielindustrie heeft zijn sporen nagelaten. De textielnijverheid groeide in de negentiende en twintigste eeuw uit tot een omvangrijke bedrijfstak met fabrieken in onder meer Almelo, Enschede, Hengelo en Nijverdal. Nog altijd is dit verleden zichtbaar in de stad en op het land, in de vorm van oude fabrieksgebouwen, arbeiderswijken en de genoemde fabrikantenbuitens.
Sociaal geograaf John van Zuidam ziet het oude Twentse landschap verdwijnen en schreef hier een boek over, met de titel Oale groond. Tijdens deze lezing zal hij uitweiden over zijn angst voor de nadelige gevolgen van aanpassingen aan deze Oale groond.
Als afsluiting van de lezing worden door de heer van Zuidam een aantal stellingen geponeerd waarover hij graag met u in gesprek gaat.

Uitnodigingsbrief van de Historische Kring: klik hier

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten