Nieuws

Terugblik Open Monumentendag 2019

 

TERUGBLIK OPEN MONUMENTENDAG 2019

Het is zaterdag 14 september 2019: de zon schijnt uitbundig en alle seinen staan op groen voor een prachtige nazomerdag. Al vroeg melden zich de eerste deelnemers voor de Open Monumentendag 2019 bij het Dagactiviteitencentrum aan de Wiedenbroeksingel. Daar wordt iedereen gastvrij onthaald met koffie en iets lekkers door de vrijwilligers die ons al jaren terzijde staan. Inmiddels is het een mooie traditie geworden de fietstocht die we hebben uitgezet te laten starten bij het Dagactiviteitencentrum. Bijna tweehonderd mensen hadden zich van tevoren ingeschreven als deelnemers. Het prachtige weer en het uitgekiende programma van de fietstocht hebben er in samenhang waarschijnlijk toe geleid dat we uiteindelijk op de dag zelf een enorm groot aantal deelnemers mochten verwelkomen: in totaal bijna zeshonderd. Dat is een absoluut record en dat leidde wel tot enige logistieke problemen. Zo konden we niet alle gasten voorzien van een lunchpakket (we hadden er 360 besteld), maar dat heeft de aangename sfeer van deze dag toch niet negatief beïnvloed. De onverwachte en ongekend hoge opkomst laat zien dat velen geïnteresseerd zijn in ons cultureel erfgoed en dat beschouwen wij als een flinke aanmoediging op deze weg voort te gaan.

De route van 27 kilometer leidt via het erf van de prachtig gerestaureerde boerderij Keunekamp naar Huize Zonnebeek, het vroegere buitenhuis van de textielfamilie Van Heek en als zodanig een echte “plek van plezier” overeenkomstig het thema van deze Open Monumentendag. Beheerder Ben van Sark van de Stichting Edwina van Heek zorgde met zijn collega’s voor een uitstekend georganiseerde ontvangst met boeiende onderdelen zoals een bezoek aan de fraaie tuinen en het rijke archief van de familie Van Heek. Indrukwekkend was ook de volledige stamboom van deze textielfamilie, uitgewerkt op een doek van wel zestien meter breed. Het was uniek dat we de kans kregen dit jaar een bezoek te brengen aan dit bijzondere monument van onze Twentse textielgeschiedenis.

De tocht gaat verder naar lös hoes “De Bommelas”, een fraai voorbeeld van een kleine Twentse boerderij waar mensen en dieren in dezelfde ruimte leefden, zoals eeuwenlang gebruikelijk op het Twentse platteland. In de gemeente Haaksbergen treffen we ook nog een ander lös hoes aan, te weten Erve Brömmelhoes aan de Brummelhuizerbrink in de voormalige Marke Boekelo. Kotterstede en erf deelden dezelfde opzet en inrichting, dat is het verbindende element tussen beiden. Speciaal voor deze gelegenheid waren de oorspronkelijke bewoners nog even teruggekeerd in de traditionele klederdracht van de 19de eeuw: op talloze selfies hebben zij nu het eeuwige leven.

Villa De Bleeck is de volgende stopplaats. Deze voormalige stoomblekerij aan de Schipbeek is in de vorige eeuw verbouwd tot een buitenhuis voor de familie Jordaan. Recentelijk is het pand verworven door René Lammers die zijn hele ziel en zaligheid heeft geïnvesteerd in de restauratie van de villa. We hebben het prachtige resultaat van dichtbij mogen bewonderen, ondersteund door de deskundige toelichting van Mark Ros rond de geschiedenis van deze bijzondere plek en dit speciale gebouw. Zo hebben we opnieuw kunnen ervaren hoe Haaksbergen verbonden is met de textielgeschiedenis en de fabrikanten die daarbij een prominente rol hebben gespeeld. Met de restauratie van Villa De Bleeck blijft een tastbaar stuk lokale geschiedenis voor toekomstige generaties behouden.

De route voert verder langs twee zeer fraaie boerderijen: De Vrijer en De Wilder. Bij De Vrijer konden we met eigen ogen aanschouwen hoe een oud pand via een deskundige restauratie opnieuw tot leven komt. Bij De Wilder maakten we kennis met de nieuwe eigenaren die vol trots bezig zijn met de restauratie van dit oude erf. Met veel gevoel voor authenticiteit wordt deze boerderij in oude luister hersteld, reden temeer om de eigenaren een officieel schild aan te bieden waarmee zij de status van Rijksmonument voor hun boerderij met overtuiging kunnen uitdragen. Een volgend jaar mogen we het resultaat van de restauratie bewonderen, maar we weten nu al dat het fantastisch wordt.

Ter afsluiting van de Open Monumentendag zijn we te gast bij de Haaksbergsche Schutterij. In het Schuttershoes aan de Scholtenhagenweg verzamelen zich de deelnemers om eerst onder deskundige leiding de kruisboog ter hand te nemen en daarna voldaan neer te strijken op het fraaie terras, voorzien van een borrel en desgewenst een broodje met warm vlees. Hier vindt om 16:00 uur de uitreiking van de Monumentenprijs Haaksbergen 2019 plaats. Het zal niet verbazen dat wethouder Antoon Peppelman deze prijs mocht uitreiken aan René Lammers vanwege zijn bijzondere inspanningen voor het behoud en de restauratie van Villa De Bleeck. Met warme woorden wist de heer Peppelman deze bijzondere prestatie te markeren, een prachtige afsluiting van een zeer geslaagde dag.

Op deze plaats past ten slotte een groot woord van dank aan alle eigenaren van monumenten en vrijwilligers vanuit de diverse deelnemende organisaties die van deze dag een enorm succes hebben weten te maken: hun inzet kan niet genoeg worden gewaardeerd! Graag opnieuw tot ziens op zaterdag 12 september 2020.

Namens de Stichting Open Monumentendag Haaksbergen,

Jan G.M. Put, voorzitter

Foto-reportage Wim Oltwater klik hier 
Foto-reportage SOMDH klik hier
Fotoreportage Herman Nijhuis klik hier

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten