Nieuws

Boeiende lezing over erve De Bikmulder

Kelderlezing 13 maart: Hoe restaureer ik mijn boerderij?

In een enthousiast verhaal beschreef Wim Granneman zijn werkzaamheden bij de restauratie van zijn boerderij aan de Rietmolenweg in Rietmolen. Zijn verhaal bestond uit twee delen: De geschiedenis van de Bikmulder, die verder teruggaat dan menigeen denkt! Ook de genealogie van de bewoners werd uitgebreid besproken. Wel eens gehoord van Dye Moller Kottery, of van Johan ton Belschenheave?


Molenstenenbikker

Erve de  Bikmulder is ontstaan op een stuk grond dat in 1487 is aangekocht van de Marke Brammelo/Brammelerbroeke. De naam Bikmulder is afkomstig van Hendrik Bickmuller, die leefde van 1581 tot ca 1660. Zijn naam “Bickmuller” komt voor het eerst voor in de doopboeken van Neede; in 1620 laat hij daar een dochter dopen. In het verpondingsregister van 1602 wordt het erf aangeduid als Dye Moller kottery, terwijl in 1601 de naam Johan ton Belschenheave genoemd wordt als bewoner. Dit is waarschijnlijk de vader van Hendrik Bickmuller. Of met “Moller” in 1602 al Hendrik Bickmuller bedoeld wordt, of zijn vader Johan ton Belschenheave is niet bekend.
Hendrik Bickmuller werd zo genoemd omdat zijn beroep was het bikken (of billen) van molenstenen.  Dat is het (opnieuw) aanbrengen van van de groeven in de molenstenen. Een “bewijs” daarvoor is een stuk molensteen, dat Wim Granneman in 2017 vond heb bij de aanleg van een terras. Dat stuk steen is hoogstwaarschijnlijk “gebikt” door Hendrik Bickmuller en dus al meer dan 400 jaar oud!
 
Het huidige boerderijtje op erve Bikmuller is oorspronkelijk gebouwd in 1783, toen Jannes Assink het “plaatsje De Bikmulder” gekocht hebben. In de loop der tijd is het boerderijtje meerdere keren verbouwd. In 1974 stopte de laatste boer (Herman en Marie  “Bikmulder”  Blanken). Via een veiling hebben Frank en Agnes Etienne het destijds gekocht en verbouwd tot woonboerderij.  Wim en Dittie Granneman hebben het boerderijtje in 2004 gekocht en gemoderniseerd, waarbij tevens de voorgevel in de oorspronkelijke staat is teruggebracht.

Bij de restauratie stond voorop dat de oude details zoveel mogelijk bewaard of hersteld werden. Ook werd er veel aandacht besteed aan het woongenot en duurzaamheid. Wim heeft over zijn boerderij een boekje geschreven, dat spoedig in een beperkte uitgave verschijnt, een aanrader voor de liefhebbers van agrarisch erfgoed met veel tips.
Na de pauze verzorgden Mark en Nico een korte presentatie over het boerderijbestand in Haaksbergen. Allereerst werd aandacht besteed  aan enkele parels in het buitengebied. Haaksbergen kent maar liefs drie boerderijen met een los hoes , uniek in Nederland. Vervolgens werd “de rode lijst” gepresenteerd van een aantal karakteristieke panden in de gevarenzone, waarvoor sloop dreigt.

Uit de discussie bleek dat er nog te weinig bescherming is voor dit soort panden .

Tekst: Clemens Wentink / Wim Granneman; Foto's: Wim Granneman
 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten